SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Stowarzyszenie
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
RODO/Wytyczne
Działalność
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
Członkostwo
Przydatne linki
Kontakt
SABI-THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Wniosek o patronat
FACEBOOK

Członkostwo

 

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ CZŁONKIEM SABI?

Zgodnie ze Statutem SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych rzeczywistymi członkami Stowarzyszenia mogą być Inspektorzy Ochrony Danych oraz osoby zajmujące się ochroną danych osobowych. Członkiem rzeczywistym może być również inna osoba fizyczna, która chce czynnie działać na rzecz Stowarzyszenia. Inspektor Ochrony Danych może być rekomendowany przez osobę prawną, osobę nie posiadającą osobowości prawnej lub innego rodzaju organizację lub instytucję, w której jest zatrudniony.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, prawna, osoba nieposiadająca osobowości prawnej oraz innego rodzaju organizacja lub instytucja, wyrażająca wolę realizacji celów Stowarzyszenia, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia wsparcie finansowe, rzeczowe lub opłacanie składki rocznej członka wspierającego, w wysokości ustalonej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Walne Zgromadzenie. Szczegółowe informacje, dotyczące przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego, dostępne są w biurze Stowarzyszenia.


JAKIE SĄ KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA?


Możliwość udziału w seminariach prowadzonych przez ekspertów i członków SABI, skierowane wyłącznie do członków Stowarzyszenia; w większości seminariów można brać udział zdalnie – poprzez platformę telekonferencyjną

– Możliwość bezpośredniego porozmawiania/konsultacji z ekspertami podczas seminariów (ze względu na niewielką liczbę osób)

– Możliwość realnego wpływu na projektowane przepisy, możliwość zgłaszania uwag do projektowanych przepisów – np. poprzez pracę w zespole ds. roli ABI i innych (lista zespołów problemowych, stanowiska SABI, projekty SABI)

– Poznanie środowiska ABI, nawiązanie kontaktów, wzajemna pomoc w rozwiązaniu bieżących problemów

– Pierwszeństwo udziału dla członków SABI w konferencjach otwartych

– Zniżki na udział w wydarzeniach organizowanych przez członków wspierających i partnerów (konferencje, publikacje...)

– Zniżkę na zakup polisy ubezpieczeniowej OC dla Inspektorów Ochrony Danych (TUiR Allianz Polska) oraz dostęp do wyższych sum gwarancyjnych – nawet 500 000 zł!

– Możliwość podzielania się swoją wiedzą z członkami SABI podczas seminariów oraz przedyskutowanie z nimi nurtujących tematów

– Przynależność do SABI jest wyraźną informacją (dla pracodawcy i klientów), że ABI/osoba zajmująca się ochroną danych osobowych chce się rozwijać, poszerzać wiedzę, być na bieżąco z przepisami.

– Każdy członek SABI otrzymuje zaświadczenie (certyfikat) o przystąpiniu do Stowarzyszenia oraz publikację zawierającą: RODO, Wytyczne dotyczące IOD oraz Kodeks Etyki Inspektora Ochrony Danych, w podręcznym formacie A6.JAKA JEST WYSOKOŚĆ SKŁADKI?

Roczna składka członkowska dla członków rzeczywistych Stowarzyszenia wynosi 300 zł i powinna zostać wpłacona w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu do SABI.

Opłata członkowska wnoszona jest za jeden rok z góry, do końca pierwszego kwartału tego roku. Osoby, które staną się członkami Stowarzyszenia po 1 lipca, opłacają połowę składki rocznej za dany rok.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności i nie wystawia faktur. Za opłaconą składkę, na życzenie, wystawiamy poświadczenie wpłaty.


JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA?

Aby stać się członkiem rzeczywistym SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych należy:

1. Wypełnić deklarację członkowską.

2. Uzyskać pisemne poparcie dwóch członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

W przypadku braku możliwości uzyskania poparcia dwóch członków SABI, o przyjęciu kandydata do Stowarzyszenia zadecyduje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie przeprowadzonej rozmowy.
Zaproszenie na spotkanie z Zarządem, podczas którego można porozmawiać (osobiście lub telefonicznie) z jego członkami i uzyskać pisemne poparcie na deklaracji, przesyłamy mailowo, na adres wskazany w deklaracji.

3. Wypełnioną i podpisaną deklarację wraz z opiniami członków rzeczywistych Stowarzyszenia należy przesłać na adres info@sabi.org.pl


O przyjęciu nowego członka rzeczywistego do Stowarzyszenia decyduje Zarząd, na podstawie prawidłowo wypełnionej, podpisanej i przesłanej przez kandydata pisemnej deklaracji oraz – w przypadku braku poparacia – przeprowadzonej rozmowy z kandydatem.

Powiadomienie o przyjęciu do SABI wraz z informacjami organizacyjnymi, jest wysyłane drogą mailową na adres wskazany w deklaracji.DEKLARACJA CZŁONKOWSKA DO POBRANIA
CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY