Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
Stowarzyszenie ABI
Władze Stowarzyszenia
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
RODO/Wytyczne
Działalność SABI
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
Członkostwo
Przydatne linki
Kontakt
The Association of Information Security Administrators
Wniosek o patronat SABI
FACEBOOK
  
                                             
Stowarzyszenie ABI26 stycznia Dniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Polsce


III Dzień ABI: ABI w nowej roli – inspektor ochrony danych (30.01.2018.)
Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Stowarzyszenie) jest dobrowolnym zrzeszeniem o charakterze niezarobkowym, które działa na rzecz szeroko pojętego interesu i rozwoju grupy zawodowej Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

2 października 2007 r. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000289902.

 

Podstawą działalności Stowarzyszenia są:

 

 
Głównym celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz promowanie ich rozwoju przez podnoszenie umiejętności zawodowych związanych z administrowaniem bezpieczeństwem danych osobowych.

 

Stowarzyszenie dąży m.in. do rozpowszechniania wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa danych osobowych oraz ustalenia i rozpowszechnienia standardów etycznych i dobrych praktyk w pracy ABI.

 
SABI
należy do
 
KONFEDERACJI
EUROPEJSKICH ORGANIZACJI 
INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH

     Patron merytoryczny  
             Członkowie wspierający
                  

 

  


Do wyświetlenia dokumentów w formacie .pdf potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader. Mogą go Państwo pobrać  program  ze strony producenta:  
http://www.adobe.com/uk/products/acrobat/readstep2.html