SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Stowarzyszenie
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
RODO/Wytyczne
Przewodniki po RODO
Działalność
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
Członkostwo
Przydatne linki
Kontakt
SABI-THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Wniosek o patronat
FACEBOOK

 


DzienIODy

26 stycznia  Dniem Inspektora Ochrony Danych


Dzień IODy (24 stycznia 2019 r.)

SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych jest dobrowolnym zrzeszeniem działającym na rzecz szeroko pojętego interesu i rozwoju grupy zawodowej Inspektorów Ochrony Danych.

2 października 2007 r. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000289902.

Od 31 sierpnia 2018 r., Stowarzyszenie funkcjonuje pod nazwą: SABI – STOWARZYSZENIE INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH (SABI).


Podstawą działalności Stowarzyszenia są:


Celem naszej działalności jest integracja społeczności ekspertów i sympatyków ochrony danych osobowych, w tym Inspektorów Ochrony Danych (IOD), specjalistów ds. ochrony danych oraz osób związanych z bezpieczeństwem informacji i prawem nowych technologii w społeczeństwie informacyjnym, promowanie ich rozwoju przez podnoszenie umiejętności zawodowych związanych z zapewnianiem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Stowarzyszenie podejmuje działania mające na celu rozpowszechnianie wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa danych osobowych oraz standardów etycznych i dobrych praktyk w pracy Inspektorów i osób zawiązanych z ochroną danych.

SABI
należy do
 
KONFEDERACJI
EUROPEJSKICH ORGANIZACJI 
INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH

   Patron merytoryczny  
             Członkowie wspierający
                  

 

  


Do wyświetlenia dokumentów w formacie .pdf potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader. Mogą go Państwo pobrać  program  ze strony producenta:  
http://www.adobe.com/uk/products/acrobat/readstep2.html