Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
Stowarzyszenie ABI
Władze Stowarzyszenia
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
RODO/Wytyczne
Działalność SABI
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
Członkostwo
Przydatne linki
Kontakt
The Association of Information Security Administrators
Wniosek o patronat SABI
FACEBOOK
Studium podyplomowe PAN
Kontakt
Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji


Al. Jana Pawła II 34 lok. 6
00-141 Warszawa
tel.: 22 243 15 98, 22 620 64 58, fax. 22 620 12 53
e-mail:
info@sabi.org.pl

Kierownik Biura Stowarzyszenia: Aleksandra Jarzębska a.jarzebska@sabi.org.plWNIOSEK O PATRONAT STOWARZYSZENIA ABIKRS 0000289902, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP 525-24-63-498, REGON 141287742

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia ABI: Volkswagen Bank direct 36 2130 0004 2001 0436 6779 0001