SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Stowarzyszenie
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
RODO/Wytyczne
Przewodniki po RODO
Działalność
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
Członkostwo
Przydatne linki
Kontakt
SABI-THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Wniosek o patronat
FACEBOOK
Kontakt
SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych


Al. Jana Pawła II 34 lok. 6
00-141 Warszawa
tel.: 22 243 15 98, e-mail:
info@sabi.org.pl

Kierownik Biura Stowarzyszenia: Aleksandra Jarzębska a.jarzebska@sabi.org.plDEKLARACJA CZŁONKOWSKA.

WNIOSEK O PATRONAT STOWARZYSZENIA
KRS 0000289902, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP 525-24-63-498, REGON 141287742

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia: Volkswagen Bank direct 36 2130 0004 2001 0436 6779 0001