SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Stowarzyszenie
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
RODO/Wytyczne
Przewodniki po RODO
Działalność
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
Członkostwo
Przydatne linki
Kontakt
SABI-THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Wniosek o patronat
FACEBOOK
RODO/Wytyczne

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/GDPR) [PL]  [EN]Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW [PL]   [EN]WP242 Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych [PL]   [EN]WP243 Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych (‘DPO’) [PL]   [EN]WP244 Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego [PL]   [EN]WP248 Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych oraz pomagające ustalić, czy przetwarzanie „może powodować wysokie ryzyko” do celów Rozporządzenia 2016/679 [PL]   [EN]WP250 Wytyczne dotyczące powiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych na mocy Rozporządzenia 2016/679 [EN]WP251 Wytyczne dotyczące automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji i profilowania na potrzeby Rozporządzenia 2016/679 [EN]WP253 Wytyczne dotyczące stosowania i ustalania kar administracyjnych na potrzeby Rozporządzenia 2016/679 [PL]   [EN]Do wyświetlenia dokumentów w formacie .pdf potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader. Mogą go Państwo pobrać  program  ze strony producenta: http://www.adobe.com/uk/products/acrobat/readstep2.html