SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Stowarzyszenie
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
RODO/Wytyczne
Przewodniki po RODO
Działalność
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
Członkostwo
Przydatne linki
Kontakt
SABI-THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Wniosek o patronat
FACEBOOK
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna

 

29 maja 2015 r.  –  w Dzienniku Ustaw (poz. 745) opublikowano  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/745

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2015 r.


25 maja 2015 r. - w Dzienniku Ustaw (poz. 719) opublikowano Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/719

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 maja 2015 r. 


12 maja 2015 r.
 - Stowarzyszenie ABI przesłało do Ministra Administracji i Cyfryzacji, p. Andrzeja Halickiego, p. dr Edyty Bielak-Jomaa Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji p. Macieja Gronia zgłoszenie dotyczące potrzeby dokonania zmian w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 229, poz. 1536).


12 maja 2015 r. – na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, który został skierowany do podpisu Ministra Administracji i Cyfryzacji. 
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//519/263123/263163/dokument163425.pdf 4 maja 2015 r.
 - na wniosek MAiC Departament Prawa Administracyjnego w RCL zwolnił projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą, pod warunkiem naniesienia zmian redakcyjnych (http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//519/268582/268620/dokument161739.pdf) do projektu. 

Przebieg procesu legislacyjnego dotyczący tego projektu rozporządzenia można śledzić na stronie BIP RCL: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/268582  28 kwietnia 2015 r
. – na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji, z dnia 10.04.2015 r. oraz raport z przeprowadzonych konsultacji publicznych tego projektu.


23 kwietnia 2015 r. – Komisja Prawnicza Rządowego Centrum Legislacji rozpatrzyła projekt rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (z dnia 03.04.2015.). Zgłoszone uwagi do projektu znajdują się pod adresem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//519/263123/263161/dokument160545.pdf16 kwietnia 2015 r. 
– na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, z dnia 3 kwietnia br., który został zgłoszony do Departamentu Prawa Administracyjnego w RCL z wnioskiem  o zwolnienie projektu z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą. 23 marca 2015 r.
 - na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został 
projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, z dnia 13 marca 2015 r.


12 marca 2015 r.
 - Stowarzyszenie ABI przesłało, w ramach konsultacji publicznych, swoje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji opublikowanego przez MAiC 10 marca 2015, po ustaleniach z konferencji  uzgodnieniowej, która odbyła się 12 lutego 2015 r.10 marca 2015 r.
 – na stronie RCL opublikowano tekst projektu rozporządzenia MAiC w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji, uwzględniający  ustalenia konferencji uzgodnieniowej. Z projektem można zapoznać się na stronie: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/268582/katalog/268589#268589
 


4 lutego 2015 r.
 – na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MAiC, opublikowano tabelę uwag do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Zgłoszone uwagi zostaną omówione podczas konferencji uzgodnieniowej w dniu 12 lutego: 
http://mac.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-administracji-i-cyfryzacji-w-sprawie-trybu-i-sposobu-realizacji-zadan-w-celu-zapewniania-przestrzegania-przepisow-o-ochronie-danych-osobowych.html 

19 stycznia 2015 r. - Stowarzyszenie ABI przesłało, w ramach konsultacji publicznych, swoje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych z dnia 14.01.2015 r. (uwagi SABI).


14 stycznia  2015 r. -
 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MAiC oraz Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy proces legislacyjny” został zamieszczony nowy tekst projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych w brzmieniu uwzględniającym ustalenia konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się w dniu 9 stycznia 2015 r. oraz uwagi zgłoszone w trybie roboczym przez Rządowe Centrum Legislacji: 
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//519/263123/263130/263137/dokument145676.pdf


Całość przebiegu procesu legislacyjnego dotyczącego tego projektu rozporządzenia można śledzić na stronie BIP RCL:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/263123/katalog/263125#2631258 stycznia 2015 r.
 – na sejmowej stronie ISAP ukazał się, uzupełniony o zmiany wprowadzone przez ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej z dnia 7 listopada 2014, ujednolicony tekst ustawy o ochronie danych osobowychhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001182 


5 stycznia 2015 r. - Stowarzyszenie ABI przesłało, w ramach konsultacji publicznych, swoje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych - na podstawie informacji zebranych przez członków Stowarzyszenia (tabela uwag SABI).


29 grudnia 2014 r. - w Dzienniku Ustaw (poz. 1934) opublikowano Rozporządzenie MAiC z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacjihttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1934/1


22 grudnia 2014 r.
 - na stronie BIP Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Projekt dostępny jest pod adresem:  http://mac.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-administracji-i-cyfryzacji-w-sprawie-trybu-i-sposobu-realizacji-zadan-w-celu-zapewniania-przestrzegania-przepisow-o-ochronie-danych-osobowych.html27 listopada 2014 r. 
– Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, zmieniająca m.in. ustawę o ochronie danych osobowych, została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1662).
 24 listopada 2014 r.
 – Prezydent RP, podpisał ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która nowelizuje m.in. ustawę o ochronie danych osobowych. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem zmian w Kodeksie pracy, które mają wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.
 24 listopada 2014 r.
 – na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MAiC, opublikowano Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów zgłoszeń powołania, zmiany informacji objętych zgłoszeniem i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji z prośbą o zamieszczenie wraz z pismami towarzyszącymi: http://mac.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych/rozporzadzenie-maic-w-spr-wzorow-zgl-dot-administratora-bezpiecz.html

Projekty rozporządzenia  w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych osobowych znajdują się w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji (poz. 125 i 126).


7 listopada 2014 r. – podczas 79. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm przyjął ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej i skierował do podpisu przez Prezydenta RP. Termin podpisania ustawy przez Prezydenta upływa 28 listopada 2014 r. Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie Sejmu.
 6 listopada 2014 r.
 – podczas 64. posiedzenia Senatu RP VIII kadencji, Senat podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej z poprawkami (druk 2890) i przekazał ustawę do Sejmu. 


5 listopada 2014 r.  – podczas posiedzenia senackich Komisji Gospodarki Narodowej oraz Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrzono wnioski zgłoszone na 64. posiedzeniu Senatu do ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Podczas posiedzenia przyjęto poprawki m.in.do ustawy ochronie danych osobowych (druk nr 746Zretransmisja z posiedzenia Komisji


5 listopada 2014 r.
 – Senat rozpatrzył  ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
(druk senacki nr 746sprawozdanie Komisji druk nr 746A). W związku ze złożeniem podczas posiedzenia wniosków o charakterze legislacyjnym, Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zostały poproszone ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania. Wspólne posiedzenie obydwu Komisji poświęcone rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu do ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, został zaplanowane na 5 listopada 2014 r. (stenogram z posiedzenia Senatu; retransmisja obrad)


4 listopada 2014 r. – odbyło się posiedzenie senackich Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, podczas których rozpatrywano ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druk senacki nr 746, druki sejmowe nr 26062800 2800-A). Na posiedzeniu Komisji Stowarzyszenie ABI reprezentowali p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu i p. Andrzej Rutkowski – Wiceprezes Zarządu (retransmisja z posiedzenia). Podczas posiedzenia poprawiono zapisy dotyczące wykonywania zadań ABI w art. 36a ust. 2 pkt 1 i 2 oraz zgłaszania ABI do rejestracji GIODO w art. 46e ust. 1 pkt 1 i 2 (sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Budżetu i Finansów Publicznych – druk 746Aopinia Biura Legislacyjnego).
 23 października 2014 r
. - Sejm RP uchwalił i skierował do rozpatrzenia przez Senat ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej  (druk 746).
 22 października 2014 r.
- przewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, p. Maria Małgorzata Janyska, przedstawiła dodatkowe sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druk 2800-A)


21 października 2014 r. - podczas 78 posiedzenia Sejmu odbyło się II czytanie projektu ustawy (druk 2606). Projekt ustawy ponownie skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji w celu przedstawienia sprawozdania.
 


8 października 2014 r.
- Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji (KNDR) przyjęła projekt ustawy z poprawkami i wnioskami mniejszości (sprawozdanie).

 

23 września 2014 r.
- podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji rozpatrywano art. 8 projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=B0CD539B48815E1FC1257D56003F18C5). W posiedzeniu Komisji udział wzięli przedstawiciele SABI, Maciej Byczkowski - Prezes Zarządu i Andrzej Rutkowski – Wiceprezes Zarządu. 11 września 2014 r.
- odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji, które dotyczyło rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej - druk nr 2606. Była to kontynuacja prac na projektem. W posiedzeniu Komisji wziął udział Maciej Byczkowski prezes Zarządu SABI.27 sierpnia 2014 r.
- Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji (KNDR) rozpoczęła analizę rządowego  projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druk 2606)W posiedzeniu Komisji udział wzięli przedstawiciele SABI, Maciej Byczkowski  - Prezes Zarządu i Andrzej Rutkowski – Wiceprezes Zarządu.22 lipca 2014 r. – po I czytaniu rządowego projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, podczas 72. Posiedzenia Sejmu, projekt skierowano do rozpatrzenia przez Komisję Nadzwyczajną do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji
 


14 lipca 2014 r.
– projektowi ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej został  nadany nr druku sejmowego (nr 2606) i skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.
 


7 lipca 2014 r.
– Prezes Rady Ministrów skierował do Sejmu projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
 10 czerwca 2014 r.
- Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, przekazany do rozpatrzenia przez Ministerstwo Gospodarki w dniu 22 maja 2014 r.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-ulatwieniu-wykonywania-dzialalnosci-gospodarczej.html


 

22 maja 2014 r.
 - Ministerstwo Gospodarki przekazało do rozpatrzenia przez  Radę Ministrów (na posiedzeniu w dniu 10 czerwca br.), projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Wraz z
 projektem przekazane zostały:

  • Uzasadnienie http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/203160
  • Ocena Skutków Regulacji http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/203161
  • 8 projektów aktów wykonawczych http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/203163, w tym: 
    • Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzorów zgłoszeń powołania administratora bezpieczeństwa informacji do  rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz odwołania administratora bezpieczeństwa informacji 
    • Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych osobowych 
    • Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań przez administratora bezpieczeństwa informacji 
  •  Tabela wyników konsultacji społecznych http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/203164


15 kwietnia 2014 r. – Ministerstwo Gospodarki przekazało do rozpatrzenia, przez Stały Komitet Rady Ministrów, nowy tekst projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej wraz z uzasadnieniem. Dokumenty dostępne są na stronie Rządowego Centrum Legislacji:http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/181358/katalog/18138520 marca 2014 r. – Ministerstwo Gospodarki przekazało Radzie Ministrów nową wersję projektu ustawy o ułatwianiu wykonywania działalności gospodarczej.  Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/181358/katalog/181380


 


9 grudnia 2013 r.
– w Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG, w Warszawie, odbyła się konferencja uzgodnieniowa projektu ustawy o ułatwieniu  wykonywania działalności gospodarczej.

Tabelaryczne zestawienie uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, znajduje się na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/181358/katalog/181372 (zakładka: Pisma zawierające odniesienie się Wnioskodawcy do uwag).


11 października 2013 r. – Ministerstwo Gospodarki przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Konsultacje projektu trwają do 12 listopada br. Projekt ustawy, uzasadnienie oraz ocena skutków regulacji dostępne są na stronach:  http://konsultacje.gov.pl/node/3214 i http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/181358/katalog/181363


 

23 maja 2013 r. –  Ministerstwo Gospodarki przesłało do Rady Ministrów ostateczny tekst założeń projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej. Tzw. IV pakiet deregulacyjny zawiera m.in. propozycje zmiany ustawy o ochronie danych osobowych (punkty 2.15 – 2.17). Projekt dostępny jest pod adresem http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/159342

 

22 marca 2013 r. – na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się nowy, III tekst „Projektu założeń projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej“, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki (projekt z dnia 28 lutego 2013 r.). Punkty 2.17 – 2.19 tego projektu odnoszą się do nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie: wyłączenia wykonywania obowiązku zgłaszania zbiorów danych do rejestracji GIODO, zmian statusu ABI oraz zmian dotyczących realizacji obowiązków związanych  z transferem danych osobowych do państwa trzeciego. Projekt dostępny jest na stronie: http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/152275.
 
22 stycznia 2013 r.
 – na stronach Rządowego Centrum Legislacji (
http://legislacja.gov.pl/dokument/101788) ukazał się nowy projekt założeń do projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej (nowy tekst II).  
 28 listopada 2012 r. 
– na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został nowy tekst założeń projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej
(http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/75170). Jest to tzw. czwarty pakiet deregulacyjny Ministerstwa Gospodarki, w ramach którego znalazły się propozycje zmiany ustawy o ochronie danych osobowych przygotowane przez GIODO, dotyczące m.in. statusu ABI, wykonywania obowiązku rejestracyjnego zbiorów danych oraz transferu danych do państwa trzeciego.
 18 września 2012 r. 
– Rządowe Centrum Legislacji, na swojej stronie internetowej, opublikowało dodatkowe propozycje do projektu założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, zgłoszone w ramach uzgodnień międzyresortowych. 
W obszarze ustawy o ochronie danych osobowych dodatkowe propozycje do projektu zgłosił Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 10 września 2012 r. 
– na stronie interentowej Rządowego Centrum Legislacji, opublikowano zestawienia uwag do projektu założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. 19 lipca 2012
 r. – w ramach konsultacji społecznych ogłoszonych przez Ministerstwo Gospodarki, Stowarzyszenie ABI zgłosiło swoje stanowisko dotyczące punktów 2.30 i 2.31 „Projektu założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce”, odnoszących się do zmian w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 (.pdf).18 lipca 2012 r.
 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przekazał do Ministerstwa Gospodarki swoje 
uwagi do „Projektu założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce”.
 14 czerwca 2012 r.
  Ministerstwo Gospodarki opublikowało Projekt założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (
http://legislacja.gov.pl/dokument/52168). W projekcie znalazła się propozycja zmiany ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie wypełniania obowiązku rejestracyjnego (pkt. 2.30) oraz statusu ABI (pkt. 2.31) - zgłoszona wcześniej przez GIODO. W ramach konsultacji społecznych, organizacje mogą zgłaszać swoje uwagi do przedstawionych założeń do 20 lipca br.
 29 maja 2012 r. –
 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, p. Min. Wojciech Wiewiórowski, przesłał do Ministerstwa Gospodarki projekt nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, który dołączony będzie do pakietu ustawy deregulacyjnej. Projekt zmian obejmuje m.in. zmianę statusu ABI oraz obowiązków, dotyczących zgłaszania zbiorów danych do rejestracji GIODO. W pracach nad projektem uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia ABI, którzy zostali zaproszeni przez GIODO do prac w Zespole Ekspertów, któremu przewodniczy p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI.
Szczegółowe informacje, na temat przebiegu legislacyjnego IV ustawy deregulacyjnej, można śledzić na stronie BIP RCL, pod adresemhttp://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/70340