Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
Stowarzyszenie ABI
Władze Stowarzyszenia
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
Działalność SABI
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
Członkostwo
Przydatne linki
Kontakt
The Association of Information Security Administrators
Studium podyplomowe PAN
Członkostwo

 

 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji rzeczywistymi członkami Stowarzyszenia mogą być Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji oraz osoby zajmujące się ochroną danych osobowych, a także osoby fizyczne, które chcą czynnie działać na rzecz Stowarzyszenia ABI. Administrator Bezpieczeństwa Informacji może zostać zarekomendowany przez osobę prawną, osobę nieposiadającą osobowości prawnej lub innego rodzaju organizację lub instytucję, w której jest zatrudniony.

 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, prawna, osoba nieposiadająca osobowości prawnej oraz innego rodzaju organizacja lub instytucja, wyrażająca wolę realizacji celów Stowarzyszenia, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia wsparcie finansowe, rzeczowe lub opłacanie składki rocznej członka wspierającego, w wysokości ustalonej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Walne Zgromadzenie. Szczegółowe informacje, dotyczące przystąpienia do Stowarzyszenia ABI w charakterze członka wspierającego, dostępne są w biurze Stowarzyszenia.

 

Roczna składka członkowska dla członków rzeczywistych Stowarzyszenia wynosi 300 zł i powinna zostać wpłacona w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia ABI.

Opłata członkowska wnoszona jest za jeden rok z góry, do końca pierwszego kwartału tego roku. Osoby, które staną się członkami Stowarzyszenia ABI po 1 lipca, opłacają połowę składki rocznej za dany rok.
 

 

Aby stać się członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji należy:

 


1. Wypełnić deklarację członkowską Stowarzyszenia ABI.

2. Uzyskać pisemne poparcie dwóch członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

3. Wypełnioną i podpisaną deklarację wraz z opiniami członków rzeczywistych Stowarzyszenia należy przesłać na adres info@sabi.org.pl


W przypadku braku możliwości uzyskania poparcia dwóch członków Stowarzyszenia ABI, o przyjęciu kandydata do Stowarzyszenia zadecyduje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie przeprowadzonej rozmowy.

 

Deklaracja do pobraniaCzłonkowie wspierający: