Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
Stowarzyszenie ABI
Władze Stowarzyszenia
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
RODO/Wytyczne
Działalność SABI
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
Członkostwo
Przydatne linki
Kontakt
The Association of Information Security Administrators
WNIOSEK O PATRONAT
FACEBOOK
Członkostwo

 

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ CZŁONKIEM SABI?

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji rzeczywistymi członkami Stowarzyszenia mogą być Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji oraz osoby zajmujące się ochroną danych osobowych, a także osoby fizyczne, które chcą czynnie działać na rzecz Stowarzyszenia ABI. Administrator Bezpieczeństwa Informacji może zostać zarekomendowany przez osobę prawną, osobę nieposiadającą osobowości prawnej lub innego rodzaju organizację lub instytucję, w której jest zatrudniony.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, prawna, osoba nieposiadająca osobowości prawnej oraz innego rodzaju organizacja lub instytucja, wyrażająca wolę realizacji celów Stowarzyszenia, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia wsparcie finansowe, rzeczowe lub opłacanie składki rocznej członka wspierającego, w wysokości ustalonej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Walne Zgromadzenie. Szczegółowe informacje, dotyczące przystąpienia do Stowarzyszenia ABI w charakterze członka wspierającego, dostępne są w biurze Stowarzyszenia.


JAKIE SĄ KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA?


Możliwość udziału w seminariach prowadzonych przez ekspertów i członków SABI, skierowane wyłącznie do członków Stowarzyszenia

– Możliwość bezpośredniego porozmawiania/konsultacji z ekspertami podczas seminariów (ze względu na niewielką liczbę osób)

– Możliwość realnego wpływu na projektowane przepisy, możliwość zgłaszania uwag do projektowanych przepisów – np. poprzez pracę w zespole ds. roli ABI i innych (lista zespołów problemowych, stanowiska SABI, projekty SABI)

– Poznanie środowiska ABI, nawiązanie kontaktów, wzajemna pomoc w rozwiązaniu bieżących problemów

– Pierwszeństwo udziału dla członków SABI w konferencjach otwartych

– Zniżki na udział w wydarzeniach organizowanych przez członków wspierających i partnerów (konferencje, publikacje...)

– Możliwość podzielania się swoją wiedzą z członkami SABI podczas seminariów oraz przedyskutowanie z nimi nurtujących tematów

– Przynależność do SABI jest wyraźną informacją (dla pracodawcy i klientów), że ABI/osoba zajmująca się ochroną danych osobowych chce się rozwijać, poszerzać wiedzę, być na bieżąco z przepisami.

– Każdy członek SABI otrzymuje publikację zawierająca: RODO, Wytyczne dotyczące IOD oraz Kodeks Etyki Inspektora Ochrony Danych, w podręcznym formacie A6.JAKA JEST WYSOKOŚĆ SKŁADKI?

Roczna składka członkowska dla członków rzeczywistych Stowarzyszenia wynosi 300 zł i powinna zostać wpłacona w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia ABI.

Opłata członkowska wnoszona jest za jeden rok z góry, do końca pierwszego kwartału tego roku. Osoby, które staną się członkami Stowarzyszenia ABI po 1 lipca, opłacają połowę składki rocznej za dany rok.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności i nie wystawia faktur. Za opłaconą składkę, na życzenie, wystawiamy poświadczenie wpłaty.


JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM SABI?

Aby stać się członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji należy:

1. Wypełnić deklarację członkowską Stowarzyszenia ABI.

2. Uzyskać pisemne poparcie dwóch członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

3. Wypełnioną i podpisaną deklarację wraz z opiniami członków rzeczywistych Stowarzyszenia należy przesłać na adres info@sabi.org.pl


O przyjęciu nowego członka rzeczywistego do SABI decyduje Zarząd, na podstawie prawidłowo wypełnionej, podpisanej i przesłanej przez kandydata pisemnej deklaracji, popartej przez dwóch członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

W przypadku braku możliwości uzyskania poparcia dwóch członków Stowarzyszenia ABI, o przyjęciu kandydata do Stowarzyszenia zadecyduje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie przeprowadzonej rozmowy.DEKLARACJA CZŁONKOWSKA DO POBRANIA
CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY