26 stycznia 2023 r. odbyła się ogólnopolska, bezpłatna konferencja (on-line): Inspektor ochrony danych 2.0 – Czas innowacji.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie: V DZIEŃ IOD.

Webinarium 2023/01/12

W związku z prowadzonym projektem profesjonalizacji funkcji IOD w 2023 roku kontynuujemy cykl webinariów dla członków SABI poświęcony tej inicjatywnie.  

Podczas drugiego webinarium z cyklu: Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu SABI), Tomasz Izydorczyk (Członek Zarządu), Andrzej Rutkowski (Wiceprezes Zarządu SABI), Monika Sobczyk (Medicover), rozmawiali o budowaniu zespołu IOD.

 

Webinarium 2022/12/15

Ostatnie w 2022 r. webinarium za nami. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu, podczas którego rozmawialiśmy na temat Data Governance Act (DGA).

Tomasz Izydorczyk (Członek Zarządu SABI), dr Mirosław Gumularz (GKK Gumularz Kozik Kancelaria) oraz dr Dominik Sybilski (Naczelnik Wydziału Regulacji Wykorzystywania i Wymiany Danych, Departament Zarządzania Danymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) omówili główne założenia DGA, porozmawiali o tym, jakie rozwiązania w prawie krajowym musi wdrożyć każdy kraj członkowski i jaki jest wpływ tej regulacji na administratorów danych. 

Webinarium 2022/12/01

Dziękujemy za liczny udział i bardzo ciekawe dyskusje podczas webinarium pt.: IOD w JST Aktualne wyzwania w ochronie danych osobowych w JST, które odbyło się 1 grudnia.

Było to pierwsze webinarium z cyklu IOD w JST, podczas którego dyskutowaliśmy o:

  • wyzwaniach stawianych przez Inspektorami w JST
  • przykładach dobrych praktyk wypracowanych przez Inspektorów
  • nowych zadaniach dla samorządów wpływających na procesy przetwarzania danych w urzędach

Spotkanie poprowadził Tomasz Izydorczyk, Członek Zarządu SABI, a w dyskusji udział wzięli zaproszeni goście – członkowie SABI: Patrycja Kijas, Honorata Przetocka i Piotr Tulski.

KOMUNIKAT

W związku z zaistniałą sytuacją rozsyłania zapytań, w trybie dostępu do informacji publicznej, dotyczących funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz sposobów realizacji wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, a także działań określonych w  Krajowych Ramach Interoperacyjności, informujemy że:

  • SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych nie wysyła i nigdy nie wysyłało tego typu zapytań do jakichkolwiek podmiotów w Polsce,
  • Osoba podpisująca się pod wnioskami nie reprezentuje naszego Stowarzyszenia, nie jest w nim zatrudniona, naszemu Stowarzyszeniu nie jest znana taka osoba,
  • Korespondencja dotycząca działań Stowarzyszenia wysyłana jest zawsze z domeny sabi.org.pl

Jednocześnie stanowczo wyrażamy dezaprobatę i sprzeciw wobec tego typu działań, które godzą  w dobre imię naszego Stowarzyszenia posiadającego renomę oraz jednocześnie godzi w środowisko Inspektorów Ochrony Danych w Polsce.

Mając na uwadze powyższe, jako organizacja działająca na rzecz ochrony danych osobowych, apelujemy o zaniechanie takich działań obecnie i w przyszłości.

Zarząd Stowarzyszenia SABI


 

Webinarium 2022/11/24

W związku z prowadzonym projektem profesjonalizacji funkcji IOD rozpoczęliśmy cykl webinariów dla członków SABI poświęcony tej inicjatywnie.

Pierwsze spotkanie, otwierające cykl odbyło się 24 listopada i było poświęcone udziałowi IOD w procesie privacy by design.

Webinarium poprowadził Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI, a w dyskusji udział wzięli: Mariola Więckowska, Członkini Zarządu SABI oraz Andrzej Rutkowski, Wiceprezes Zarządu SABI.