Webinarium 2024/05/09

Po majówce, wszystkich członków SABI zaprawmy do udziału w webinarium „Aspekty IT dla IOD”. opowie o podstawowych kwestiach IT, które powinien poznać każdy inspektor ochrony danych.

Lista wszystkich planowanych wydarzeń dostępna jest na stronie SEMINARIA.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych webinariach zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne na stronie: CZŁONKOSTWO



 

 

Webinarium 2024/04/18

Już w najbliższy czwartek, 18 kwietnia, spotykamy się na webinarium „Ciągłość działania, a wyzwania dla IOD z tym związane”, które poprowadzi Agnieszka Gawęcka-Kopytko.

Lista wszystkich planowanych wydarzeń dostępna jest na stronie SEMINARIA.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych webinariach zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne na stronie: CZŁONKOSTWO

Opinia dotycząca konfliktu interesów w wykonywaniu funkcji IOD

Publikujemy opinię prawną „Konflikt interesów w wykonywaniu funkcji inspektora ochrona danych i jego unikanie. Problemy zaistniałe w praktyce i sposoby ich rozwiązania” przygotowaną przez prof. Grzegorza Sibigę, na zlecenie SABI oraz Związku Firm Ochrony Danych Osobowych.

Przygotowana opinia jest bardzo istotnym głosem w toczącej się dyskusji na temat zapewnienia niezależności w wykonywaniu funkcji IOD. To pierwsze tak dogłębne i kompleksowe opracowanie na ten temat w Polsce.

Przedmiotem opinii jest ustalenie istoty konfliktu interesów, który może występować w wykonywaniu funkcji IOD.

Opinia swym zakresem obejmuje:

  • wyjaśnienie pojęcia konfliktu interesów i celów jego unikania
  • rozumienie konfliktu interesów w ochronie danych osobowych oraz rodzaje konfliktów w działalności IOD
  • analizę dodatkowych zadań i obowiązków realizowanych przez IOD z obszaru ochrony danych w kontekście występowania konfliktu interesów
  • wpływ formy wykonywania funkcji IOD (wewnętrzny oraz outsourcing) na konflikt interesów oraz jego unikanie
  • możliwe modele pełnienia funkcji IOD

Mamy nadzieję, że przedstawiona opinia będzie pomocna w wypracowaniu standardów w zakresie zapewniania niezależności IOD i rekomendowania ich organizacjom w zakresie wspierania niezależności IOD dla prawidłowego wykonywania ich funkcji w różnych organizacjach w Polsce.

W tym miejscu Zarząd SABI składa podziękowania autorowi opinii za przygotowanie tak wszechstronnej i wyczerpującej opinii w temacie bardzo ważnym dla całego środowiska Inspektorów ochrony danych w Polsce.

Dziękujemy również kolegom i koleżankom ze Związku Firm Ochrony Danych Osobowych za podjęcie tematu i współpracę przy przygotowywaniu opinii.

LINK DO OPINII

Webinarium 2024/04/04

W czwartek, 4 kwietnia, odbyło się  webinarium dotyczące roli IOD w trakcie kontroli UODO. Spotkanie poprowadziła Monika Sobczyk, Skarbnik SABI, IOD w Medicover. Dziękujemy wszystkim za udział i ciekawą dyskusję.

Dziękujemy wszystkim za udział i ciekawą dyskusję. Osoby, które nie dotarły na spotkanie, zachęcamy do zapoznania się nagraniem, które jest już dostępne w naszych „timsach”.

Lista wszystkich planowanych wydarzeń dostępna jest na stronie: SEMINARIA

Osoby zainteresowane udziałem w naszych webinariach zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne na stronie: CZŁONKOSTWO.

Webinarium 2024/03/21

21 marca, członków SABI zapraszamy do udziału w webinarium, podczas którego Karol Witas opowie o tym, jakie działania powinien podejmować IOD w związku z działalnością marketingową Administratora.

Zachęcamy do udziału w webinarium, pt.: „Zgodność działań marketingowych, a wyzwania Inspektora Ochrony Danych” oraz do zapoznania się z szeroką listą planowanych wydarzeń. Lista dostępna jest na stronie https://lnkd.in/ga6afbt

Osoby zainteresowane udziałem w naszych webinariach zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne na stronie: CZŁONKOSTWO