VII Konferencja – Ochrona Danych Osobowych (7.12.2021 r.)

7 grudnia br. odbędzie się VII Konferencja Ochrony Danych Osobowych. Działania instytucji i organów Unii Europejskiej w ochronie danych osobowych, organizowana przez Beck Akademia, pod patronatem Stowarzyszenia SABI. Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej.  

Tegoroczna Konferencja Ochrony Danych Osobowych poświęcona jest działalności instytucji i organów Unii Europejskiej w zakresie prawa ochrony danych. Podczas obrad w gronie specjalistów wyjaśnione i przedyskutowane zostaną kompetencje poszczególnych instytucji i organów oraz kluczowe obszary merytoryczne ich aktywności.

Wśród wybitnych prelegentów znaleźli się m.in. członkowie Rady Naukowej SABI: prof. prof. KUL dr hab. Paweł Fajgielski, prof. ALK dr hab. Agnieszka Grzelak, adw. Xawery Konarski, dr r.pr. Dominik Lubasz, dr hab. Arwid Mednis, adw. dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie: https://tinyurl.com/jd4taz37

UWAGA! Organizator przygotował dla członków SABI kod rabatowy uprawniający do skorzystania z 15% zniżki na udział w wydarzeniu. Szczegóły zostały wysłane w korespondencji wewnętrznej.

Zachęcamy i zapraszamy do udziału w konferencji.

Webinarium 2021/11/25

IOD podczas czwartej fali COVID-19

25 listopada 2021 r., odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: IOD podczas czwartej fali COVID-19.

Podczas spotkania, które poprowadził Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI, dokonano przeglądu problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z czwartą  falą pandemii COVID19.

W dyskusji udział wzięli członkinie Zarządu: Monika Bogatek i Mariola Więckowska oraz Dariusz Mikołajczyk, członek SABI.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych webinariach zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne są w zakładce CZŁONKOSTWO.

Przetwarzanie danych osobowych pracowników dotyczących zdrowia a BHP

10 grudnia 2021 r.  odbędzie się konferencja, pt.: Przetwarzanie danych osobowych pracowników dotyczących zdrowia a BHP. Organizatorem konferencji jest Uniwersytet Jagielloński, a SABI objęło patronat nad tym wydarzeniem.

Wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej – w Krakowie i on-line.

Szczegółowe informacje na temat konferencji, w tym agenda i lista prelegentów, dostępne są na stronie: https://wpia.uj.edu.pl/konferencja-rodo-w-zakladzie-pracy

Webinarium 2021/11/18

W czwartek, 18 listopada 2021 r., odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: Analiza projektu ustawy o ochronie sygnalistów pod kątem ryzyk związanych ze zgłoszeniami sygnalistów. Podczas spotkania odbyła się ciekawa dyskusja o:

Analiza projektu ustawy o ochronie sygnalistów pod kątem ryzyk związanych ze zgłoszeniami sygnalistów

–  wątpliwościach i problemach, jakie wprowadza projekt ustawy

–  ryzykach, które trzeba będzie uwzględnić w ocenie ryzyka i ocenie skutków

–  działania przygotowawczych, które mogą już podjąć pracodawcy.

Webinarium poprowadził Tomasz Izydorczyk – członek Zarządu SABI, a w dyskusji udział wzięli:  Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI oraz dr Mirosław Gumularz – GKK Gumularz Kozik Kancelaria.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach (webinariach) i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne są w zakładce CZŁONKOSTWO.

Webinarium 2021/10/28

Doświadczenia we wdrażaniu nowych standardowych klauzul umownych z podmiotami przetwarzającymi

W czasie webinarium prowadzący podzielili się doświadczeniami we wdrażaniu nowych standardowych klauzul umownych z podmiotami przetwarzającymi.

Webinarium poprowadził p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI, a w dyskusji udział wziął p. Tomasz Izydorczyk, członek Zarządu Stowarzyszenia.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach (webinariach) i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne są w zakładce CZŁONKOSTWO.

Webinarium 2021/10/14

14 października 2021 r. - Doświadczenia w przeprowadzaniu analizy "privacy by design / privacy by default" przy projektowaniu i wdrożeniach aplikacji mobilnych

Podczas webinarium omówiliśmy doświadczenia w przeprowadzaniu analizy „privacy by design / privacy by default” przy projektowaniu i wdrożeniach aplikacji mobilnych.

Webinarium poprowadził p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI. W dyskusji udział wzięli: p. Maciej Kołodziej – Wiceprezes Zarządu SABI oraz p. Piotr Wojakowski – Dyrektor ds. bezpieczeństwa ENSI.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach (webinariach) i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne są w zakładce CZŁONKOSTWO.