IX Konferencja: Ochrona Danych Osobowych (7.12.2023)

7 grudnia 2023 r., w Warszawie, w Hotelu Intercontinental oraz online odbędzie się IX Konferencja: Ochrona Danych Osobowych. Główne problemy ochrony danych osobowych w 2023 r. i wyzwania sztucznej inteligencji. 

Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo C.H. Beck, a nasze Stowarzyszenie objęło Konferencję swoim patronatem.

Przewodniczącym obrad Konferencji jest adw. dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN – Przewodniczący Rady Naukowej SABI.

W 4 panelach, wybitni prelegenci i prelegentki, w tym członkowie Rady Naukowej SABI, podsumują najważniejsze zmiany w prawie ochrony danych osobowych, które miały miejsce w 2023 r. oraz przybliżą czekające nas wyzwania w 2024 r związane w szczególności z rozwojem sztucznej inteligencji.

Organizator przygotował dla członków i członkiń SABI kod rabatowy uprawniający do skorzystania z 15% zniżki na udział w wydarzeniu. Szczegóły zostały wysłane w korespondencji wewnętrznej.

W Konferencji można wziąć udział stacjonarnie lub zdalnie. 

Więcej informacji na temat Konferencji znajduje się na stronie Organizatora.

Konferencja DIGITAL HR (12-14.12.2023)

W dniach 13-14 grudnia 2023 r. , w formule hybrydowej, odbędzie się konferencja DIGITAL HR, organizowana przez Praktycznie Szkolenia Prasołek & Sawicki przy współpracy z AJM Anna Jankowska. 

SABI objęło patronat na wydarzeniem.

Podczas konferencji można będzie posłuchać wystąpień członkini Zarządu SABI i członków naszego Stowarzyszenia, którzy wypowiedzą się w tematach związanych z ochroną danych osobowych w obszarze HR.

Agenda, lista prelegentów oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://www.digitalhr.pl/

Członkom SABI przysługuje 10% rabatu na udział w wydarzeniu (szczegóły w korespondencji wewnętrznej).

Webinarium 2023/09/21

Podczas webinarium Tomasz Izydorczyk oraz zaproszeni goście zaprezentowali ostatnie decyzje Prezesa UODO w zakresie kar administracyjnych dla podmiotów publicznych oraz omówili najważniejsze wskazówki dla IOD wynikające z tych decyzji. Dodatkowo omówiony został, w powyższym kontekście, raport z działalności Prezesa UODO za rok 2022. 

Webinarium poprowadził Tomasz Izydorczyk, a w dyskusji udział wzięli: Patrycja Kijas, Honorata Przetocka i Piotr Tulski.

Studia podyplomowe INP PAN dla IOD

Trwa nabór do IX edycji dwusemestralnych Studiów Podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych” organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN pod patronatem SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych i Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Członkom SABI przysługuje rabat w wysokości 10% na opłatę za udział w Studiach. Rekrutacja na Studia trwa do dnia 20 października 2023 r. Zapraszamy do zapisów!

Zasady rekrutacji oraz szczegółowy program Studiów dostępne są tutaj:  https://inp.pan.pl/studia-podyplomowe/wykonywanie-funkcji-inspektora-ochrony-danych/

Ogólne informacje o Studiach

Kierownikiem Studiów Podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych” jest dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w INP PAN i przewodniczący Rady Naukowej SABI.

Celem Studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych.  

Program studiów został podzielony na dwie specjalizacje:

  • „Inspektor ochrony danych w organach i podmiotach publicznych”
  • „Inspektor ochrony danych w sektorze prywatnym”.

Studia składają się z 4 bloków zajęć (wspólnych dla obu specjalizacji) obejmujących:

  • podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych,
  • obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych,
  • wykonywanie zadań inspektora ochrony danych
  • zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych

oraz zajęć dodatkowych, dedykowanych dla każdej ze specjalizacji.

Specjalizacja „IOD w organach i podmiotach publicznych obejmuje przedmioty dotyczące problematyki ochrony danych osobowych w udostępnianiu informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, e-urzędu, zamówieniach publicznych, postępowaniu administracyjnym oraz archiwizacji.

Specjalizacja „IOD w sektorze prywatnym to m.in. tematy dotyczące przetwarzania  danych w grupach kapitałowych, wykorzystywania danych osobowych w marketingu cyfrowym oraz w systemach sztucznej inteligencji

W gronie wykładowców znaleźli się członkowie Zarządu i Rady Naukowej SABI oraz członkowie zwykli naszego Stowarzyszenia, w tym m.in.: Maciej Byczkowski, dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL, Tomasz Izydorczyk, adw. Xawery Konarski, dr hab. Arwid Mednis, Andrzej Rutkowski, dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN, Mariola Więckowska.

Webinarium 2023/09/07

Podczas webinarium otwierającego spotkania w sezonie 2023/2024 Prezes Zarządu, Maciej Byczkowski, przedstawił plany działania SABI w ramach projektu Profesjonalizacji funkcji IOD.

Nowe Władze SABI

W czwartek, 15 czerwca, podczas XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych, wybraliśmy nowe Władze Stowarzyszenia na VI kadencję:

Zarząd:

Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu
Andrzej Rutkowski – Wiceprezes Zarządu
Mariola Więckowska – Wiceprezes Zarządu
Monika Sobczyk – Skarbnik
Monika Bogatek – Sekretarz
Mateusz Jakubik – Członek Zarządu
Arkadiusz Reiter – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Sebastian Guliński
Tomasz Izydorczyk
Wojciech Jakubowski
Jarosław Majczyk
Katarzyna Ryżko

Gratulujemy wyboru!