Webinarium 2024/04/18

Już w najbliższy czwartek, 18 kwietnia, spotykamy się na webinarium „Ciągłość działania, a wyzwania dla IOD z tym związane”, które poprowadzi Agnieszka Gawęcka-Kopytko.

Lista wszystkich planowanych wydarzeń dostępna jest na stronie SEMINARIA.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych webinariach zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne na stronie: CZŁONKOSTWO

Opinia dotycząca konfliktu interesów w wykonywaniu funkcji IOD

Publikujemy opinię prawną „Konflikt interesów w wykonywaniu funkcji inspektora ochrona danych i jego unikanie. Problemy zaistniałe w praktyce i sposoby ich rozwiązania” przygotowaną przez prof. Grzegorza Sibigę, na zlecenie SABI oraz Związku Firm Ochrony Danych Osobowych.

Przygotowana opinia jest bardzo istotnym głosem w toczącej się dyskusji na temat zapewnienia niezależności w wykonywaniu funkcji IOD. To pierwsze tak dogłębne i kompleksowe opracowanie na ten temat w Polsce.

Przedmiotem opinii jest ustalenie istoty konfliktu interesów, który może występować w wykonywaniu funkcji IOD.

Opinia swym zakresem obejmuje:

  • wyjaśnienie pojęcia konfliktu interesów i celów jego unikania
  • rozumienie konfliktu interesów w ochronie danych osobowych oraz rodzaje konfliktów w działalności IOD
  • analizę dodatkowych zadań i obowiązków realizowanych przez IOD z obszaru ochrony danych w kontekście występowania konfliktu interesów
  • wpływ formy wykonywania funkcji IOD (wewnętrzny oraz outsourcing) na konflikt interesów oraz jego unikanie
  • możliwe modele pełnienia funkcji IOD

Mamy nadzieję, że przedstawiona opinia będzie pomocna w wypracowaniu standardów w zakresie zapewniania niezależności IOD i rekomendowania ich organizacjom w zakresie wspierania niezależności IOD dla prawidłowego wykonywania ich funkcji w różnych organizacjach w Polsce.

W tym miejscu Zarząd SABI składa podziękowania autorowi opinii za przygotowanie tak wszechstronnej i wyczerpującej opinii w temacie bardzo ważnym dla całego środowiska Inspektorów ochrony danych w Polsce.

Dziękujemy również kolegom i koleżankom ze Związku Firm Ochrony Danych Osobowych za podjęcie tematu i współpracę przy przygotowywaniu opinii.

LINK DO OPINII

Webinarium 2024/04/04

W czwartek, 4 kwietnia, odbyło się  webinarium dotyczące roli IOD w trakcie kontroli UODO. Spotkanie poprowadziła Monika Sobczyk, Skarbnik SABI, IOD w Medicover. Dziękujemy wszystkim za udział i ciekawą dyskusję.

Dziękujemy wszystkim za udział i ciekawą dyskusję. Osoby, które nie dotarły na spotkanie, zachęcamy do zapoznania się nagraniem, które jest już dostępne w naszych „timsach”.

Lista wszystkich planowanych wydarzeń dostępna jest na stronie: SEMINARIA

Osoby zainteresowane udziałem w naszych webinariach zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne na stronie: CZŁONKOSTWO.

Webinarium 2024/03/21

21 marca, członków SABI zapraszamy do udziału w webinarium, podczas którego Karol Witas opowie o tym, jakie działania powinien podejmować IOD w związku z działalnością marketingową Administratora.

Zachęcamy do udziału w webinarium, pt.: „Zgodność działań marketingowych, a wyzwania Inspektora Ochrony Danych” oraz do zapoznania się z szeroką listą planowanych wydarzeń. Lista dostępna jest na stronie https://lnkd.in/ga6afbt

Osoby zainteresowane udziałem w naszych webinariach zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne na stronie: CZŁONKOSTWO

Spotkanie z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W piątek, 8 marca 2024 r., miała miejsce istotna dla naszego Stowarzyszenia chwila – odbyło się bowiem spotkanie z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Mirosław Wróblewski, Zastępczynią Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Agnieszka Grzelak oraz ich współpracownikami. Stowarzyszenie reprezentowane było przez Prezesa Maciej Byczkowski, Wiceprezesa Andrzeja Rutkowskiego, Członka Zarządu Mateusz Jakubik oraz Skarbnika Monika Sobczyk. Mieliśmy okazję zaprezentować działania i inicjatywy, które są podejmowane w celu ustalenia standardów profesjonalnego wykonywania funkcji inspektora ochrony danych. Podczas spotkania poruszyliśmy także kluczowe wyzwania, z jakimi borykają się inspektorzy danych w swojej codziennej pracy oraz zwróciliśmy uwagę na kwestie technologiczne, które tak kluczowe stają się w dzisiejszych czasach.

Doceniamy, że Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych, zwrócił uwagę na nieocenioną rolę, jaką pełnią IOD w systemie ochrony prywatności i danych osobowych, podkreślając jednocześnie potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków do wykonywania przez nich obowiązków.

W trakcie owocnych rozmów zadeklarowano chęć kontynuacji oraz pogłębienia współpracy pomiędzy SABI, a UODO. Omówiono różne płaszczyzny tej współpracy, co otwiera nowe perspektywy dla dalszego rozwoju i wzmacniania roli inspektora ochrony danych w Polsce.

Spotkanie to stanowiło ważny krok w kierunku dalszego rozwoju i profesjonalizacji funkcji inspektora ochrony danych, co jest kluczowe dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych w naszym kraju. Jako Stowarzyszenie, jesteśmy zobowiązani do dalszego promowania idei ochrony danych i wspierania naszych członków w ich codziennych wyzwaniach.