Webinarium 2020/09/17

Przedmiotem dyskusji podczas webinarium były stanowiska zawarte w jednej z ostatniej decyzji Prezesa UODO co do sposobu wykonywania przez IOD zadań określonych w art. 39 RODO, w tym uwzględniania przez niego ryzyka i kwestie odpowiedzialności administratora z tego tytułu, jak również konsekwencje tych stanowisk dla wykonywania swojej funkcji przez inspektorów.

Dyskusję poprowadził:
adw. dr hab. Grzegorz Sibiga – Przewodniczący Rady Naukowej SABI

Kopia prezentacji

Link do nagrania