Webinarium 2020/10/01

Otwarte webinarium

Podczas webinarium omówiono praktyczne doświadczenia IOD w wypełnianiu wymogów art. 39 ust. 2 RODO związanych z wypełnianiem przez IOD zadań z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania danych osobowych, w tym zakres i sposób wykonywania zadań oraz rozliczania się z ich wykonania.

Dyskusję poprowadził: Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych

W dyskusji udział wzięli:
Mariola Więckowska – Członek Zarządu SABI
Tomasz Izydorczyk – Członek Zarządu SABI
Andrzej Rutkowski – Członek Zarządu SABI
adw. dr hab. Grzegorz Sibiga – Przewodniczący Rady Naukowej SABI

oraz

Gość Specjalny:
dr Wojciech Wiewiórowski – Europejski Inspektor Ochrony Danych

Link do nagrania