Webinarium 2020/10/22

22 października 2020 r. odbyło się webinarium dla członków SABI, podczas którego omówione zostały Wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych nr 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo (Wersja 2.0 przyjęta 29 stycznia 2020 r.). 
Omówiono zarówno same wytyczne EROD, jak praktyczne problemy i zagrożenia dla prywatności związane ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

Webinarium poprowadzili członkowie Zarządu SABI:

Mariola Więckowska – Członek Zarządu
Andrzej Rutkowski – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Izydorczyk – Członek Zarządu