Webinarium 2020/12/03

Webinarium 3.12.2020

Webinarium dotyczyło kar nakładanych przez unijne organy nadzorcze w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego. Wnioski płynące z tych decyzji mają istotne znaczenie dla prawidłowego i zgodnego z prawem wdrożenia systemów monitoringu wizyjnego. Przedstawiono także kluczowe elementy wytycznych EROD dotyczących monitoringu wizyjnego oraz orzecznictwo TSUE w sprawach dotyczących monitoringu wizyjnego.

Spotkanie poprowadziły adw. Katarzyna Syska oraz dr Iga Małobęcka-Szwast, LL.M z Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy.