Dzień IOD

30 stycznia 2020 r. , w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja pt.: Praktyka wykonywania funkcji Inspektora ochrony danych, której organizatorami są SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych i Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów Dnia Inspektora Ochrony Danych (Dnia IOD), przypadającego na dzień 26 stycznia.

Szczegółowe informacje na temat historii Dnia ABI/IOD dostępne są na stronie https://sabi.org.pl/Dzien-ABI-IOD.php

Materiały z konferencji dostępne są na stronie https://sabi.org.pl/Dzien-IOD-2020/

Międzynarodowy XIV Dzień Ochrony Danych Osobowych

28 stycznia 2020 r., z okazji XIV Dnia Ochrony Danych Osobowych odbyła się debata „Najczęstsze problemy w działalności IOD” zorganizowana przez Prezesa UODO.

W debacie uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych: p. min. Mirosław Sanek – Zastępca Prezesa UODO, p. Monika Młotkiewicz – naczelnik Wydziału Współpracy z IOD i p. Piotr Drobek – radca Prezesa UODO oraz p. dr Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk Prawnych PAN, Przewodniczący Rady Naukowej SABI.

Debatę można obejrzeć na stronie UODO: https://uodo.gov.pl/pl/138/1324

Nagroda im. Michała Serzyckiego dla dr Grzegorza Sibigi

28 stycznia 2020 r., podczas obchodów XIV Dnia Ochrony Danych Osobowych min. Jan Nowak – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wręczył nagrodę im. Michała Serzyckiego naszemu drogiemu koledze i Przewodniczącemu Rady Naukowej SABI p. dr. Grzegorzowi Sibidze.
Nagroda ta jest przyznawana przez Prezesa UODO za działalność edukacyjną w zakresie ochrony danych osobowych.
Dr Grzegorz Sibiga otrzymał nagrodę m.in. za to, że od lat popularyzuje wiedzę na temat prawa o ochronie danych osobowych poprzez liczne publikacje na ten temat, kierowanie podyplomowymi studiami „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” na Polskiej Akademii Nauk oraz działania legislacyjne związane z ochroną danych osobowych.

Więcej informacji o nagrodach przyznanych przez Prezesa UODO oraz transmisja z ich wręczenia znajdują się na stronie UODO: https://uodo.gov.pl/pl/138/1325 oraz https://uodo.gov.pl/pl/138/1324

Seminarium 9.01.2020 r.

9 stycznia 2020 r. , odbyło się pierwsze w Nowym Roku seminarium dla członków SABI, podczas którego omówione zostały tematy związane z oceną skutków dla ochrony danych, działalnością marketingową zgodna z RODO, zarządzaniem realizacją praw osób.