Seminarium 9.01.2020 r.

9 stycznia 2020 r. , odbyło się pierwsze w Nowym Roku seminarium dla członków SABI, podczas którego omówione zostały tematy związane z oceną skutków dla ochrony danych, działalnością marketingową zgodna z RODO, zarządzaniem realizacją praw osób.