Pierwsze orzeczenie francuskiego sądu, dotyczące stosowania RODO wobec technologii rozpoznawania twarzy.

Francuski sąd wydał pierwsze w tym kraju orzeczenie, dotyczące stosowania RODO wobec technologii rozpoznawania twarzy. W lutym 2019 r. władze regionu Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże rozpoczęły testy systemu rozpoznawania twarzy w dwóch liceach.

Szkoły w Marsylii i Nicei zainstalowały kamery przy wejściach w celu zapewnienia, by nie wchodziły tam inne osoby niż uczniowie. Licea zebrały od uczniów (lub ich rodziców) zgody na wykorzystanie danych biometrycznych. Wyrokiem z 27 lutego 2020 r. sąd orzekł, że działanie władz regionu było naruszeniem przepisów RODO: zgoda nie spełniała kryteriów z art. 7 ogólnego rozporządzenia, a operację przetwarzania uznano za nieproporcjonalną w stosunku do celu. https://ai-regulation.com/first-decision-ever-of-a-french-court-applying-gdpr-to-facial-recognition/

Uwagi do wytycznych 2/2020

Do 6 kwietnia 2020 r. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjmuje uwagi do wytycznych 2/2020 w sprawie stosowania art. 46 ust. 2 lit. a) i art. 46 ust. 3 lit. b) RODO – przekazywanie danych osobowych między państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi z EOG i spoza EOG: https://uodo.gov.pl/pl/138/1440

Seminarium dla członków SABI – 13.02.2020 r.

13 lutego 2020 r., odbyło się seminarium dla członków SABI, podczas którego omówione zostały kwestie związane z dopuszczalnością badań na trzeźwość i spożycie substancji odurzających w świetle stanowisk UODO, podstawami cyberbezpieczeństwa i prywatności w sieci oraz panowania nad ryzykiem operacyjnym. Tematy omówili nasi znakomici goście: dr Edyta Bielak-Jomaa, Paweł Ngei oraz dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. Politechniki Warszawskiej.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do Stowarzyszenia. Szczegółowe informacje na temat członkostwa dostępne są na stronie Członkostwo.