Uwagi do wytycznych 2/2020

Do 6 kwietnia 2020 r. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjmuje uwagi do wytycznych 2/2020 w sprawie stosowania art. 46 ust. 2 lit. a) i art. 46 ust. 3 lit. b) RODO – przekazywanie danych osobowych między państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi z EOG i spoza EOG: https://uodo.gov.pl/pl/138/1440