RODO w oświacie

Na stronie http://rodo-w-oswiacie.pl dostępna jest III wersja Kodeksu postępowania dla jednostek oświatowych mający na celu doprecyzowanie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).