Nowy członek dołączył do CEDPO

CEDPO

13 maja 2020 r., do grona członków CEDPO (Konfederacji Europejskich Organizacji Inspektorów Ochrony Danych) dołączyło rumuńskie Asociatia Specialistilor in Confidentilitate si Protectia Datelor (ASCPD).

SABI jest członkiem CEDPO od lutego 2014 r.

Stanowisko UODO w sprawie pomiaru temperatury

Urząd Ochrony Danych Osobowych wypowiedział się na temat legalności przetwarzania danych w związku z pomiarem temperatury:

„W sytuacji kiedy będzie dokonywany np. pomiar temperatury ciała danej osoby, czy też będą gromadzone dane dotyczące jej stanu zdrowia, a następnie informacje te będą utrwalane, przekazywane i gromadzone, wówczas będzie następowało przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych. Niemniej jednak, w ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przepisy o ochronie danych osobowych nie sprzeciwiają się przetwarzaniu danych pracowników i gości w zakresie np. mierzenia temperatury czy wdrażania kwestionariusza z objawami chorobowymi. RODO w swoim art. 9 ust. 2 lit. i) wskazuje, że szczególne kategorie danych (dotyczące zdrowia) można przetwarzać, gdy jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa. (…)”

Rewizja RODO w Unii Europejskiej

Opinia na temat RODO skierowana z Polski: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12322-Report-on-the-application-of-the-General-Data-Protection-Regulation/F511387

Informacja o całym procesie: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12322-Report-on-the-application-of-the-General-Data-Protection-Regulation

Stanowiska pochodzące z innych państw UE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12322-Report-on-the-application-of-the-General-Data-Protection-Regulation/feedback?p_id=7669437