Wytyczne i lista kontrolna CIOP–PIB i GIP

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w uzgodnieniu z Głównym Inspektoratem Pracy opracował ogólne wytyczne i listę kontrolną w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19.