VI Konferencja – Ochrona Danych Osobowych

23 listopada 2020 r., w formule on-line, odbędzie się VI KONFERENCJA  Wydawnictwa C.H. Beck OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH pod tytułem „Ocena i przegląd RODO po dwóch latach obowiązywania”.

SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych jest patronem konferencji, a nasi członkowie mogą skorzystać z 15% rabatu. Szczegółowe informacje na ten temat zostały przesłane w korespondencji wewnętrznej.

Tematem przewodnim konferencji jest ocena RODO po dwóch i pół roku obowiązywania, której dokonają przedstawiciele właściwych organów: Europejski Inspektor Ochrony Danych oraz przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (d. Ministerstwo Cyfryzacji), a także uznani eksperci, którzy będą dyskutowali w trzech panelach tematycznych: obrót danymi osobowymi (udostępnianie danych osobowych, przekazywanie do państw trzecich i powierzanie przetwarzania danych), nowe technologie i techniki przetwarzania danych osobowych i komunikowania się oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.

Więcej informacji na temat konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/792-vi-konferencja-ochrony-danych-osobowych-ocena-i-przeglad-rodo-po-dwoch-latach-obowiazywania 

Zapraszamy i zachęcamy do udziału!