Webinarium 2021/02/11

Podczas webinarium omówiliśmy ostatnie administracyjne kary pieniężne nakładane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, szukając tendencji orzeczniczych według kategorii naruszeń:

  1. Za brak wystarczających środków technicznych i organizacyjnych – ID Finance, Virgin.
  2. Za nieprawidłowe notyfikacje naruszeń.
  3. Za brak współpracy z organem.

Webinarium poprowadzili: dr Edyta Bielak-Jomaa, dr r. pr. Dominik Lubasz, doc. dr r.pr. Arwid Mednis.