Aktualne wyzwania w pracy inspektorów ochrony danych

W najnowszym Newsletterze Urzędu Ochrony Danych Osobowych (9/2021) ukazała się rozmowa prof. INP PAN dr. hab. Grzegorza Sibigi i Pani Moniki Młotkiewicz, naczelnik Wydziału Współpracy z Inspektorami Ochrony Danych w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, na temat wymagań pracy inspektorów ochrony danych.

Eksperci dyskutowali na temat kompetencji potrzebnych inspektorom oraz specjalizacji w wykonywaniu ich funkcji.

Zachęcamy do zapoznania się z tą ciekawą dyskusją, która dostępna jest w formie:

wywiadu w najnowszym Newsleterze UODO (9/2021)

– nagrania udostępnionego przez UODO.