Webinarium 2022/03/31

Z początkiem wiosny rozpoczęły się kontrole PUODO dotyczące wyłącznie IOD.

Urząd do wybranych podmiotów wysłał wezwania o szczegółowe wyjaśnienia i dowody dotyczące wyznaczenia i wykonywania funkcji IOD. Rozpoczęcie tego rodzaju kontroli zasygnalizowali nam członkowie naszego Stowarzyszenia, których organizacje otrzymały tego rodzaju pisma. Kontrola UODO wymaga odpowiedniego przygotowania się zarówno w zakresie udzielenia odpowiednich odpowiedzi, jak i zapewnienia rozliczności realizacji obowiązków z RODO, zarówno przez ADO jak i przez IOD.

Podczas spotkania przedyskutowaliśmy zakres informacji potrzebnych do złożenia wyjaśnień.  Rozmawialiśmy o tym,  jak skutecznie przygotować się do tego rodzaju kontroli, jak prawidłowo wdrożyć przepisy o IOD w organizacji oraz jaki projekt, w tym zakresie obecnie jest realizowany w SABI.

Zakres tematyczny webinarium:

  1. Wezwania UODO – omówienie pytań organu
  2. Lista kontrolna na potrzeby kontroli – zakres informacji potrzebnych do złożenia wyjaśnień
  3. Zapewnienie rozliczalności realizacji obowiązków ADO w zakresie funkcji IOD
  4. Zapewnienie rozliczalności realizacji zadań przez IOD
  5. Projekt profesjonalizacji funkcji IOD realizowany przez SABI.

Webinarium poprowadzili Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI oraz prof. Grzegorz Sibiga – Przewodniczący Rady Naukowej SABI. W dyskusji udział wzięli członkowie Zarządu: Mariola Więckowska, oraz Andrzej Rutkowski.

Dziękujemy za tak liczny udział w webinarium. W spotkaniu udział wzięło ponad 400 osób. To pokazuje, jak bardzo ważny jest to temat dla naszego środowiska.