Studia podyplomowe INP PAN dla IOD

Trwa nabór do IX edycji dwusemestralnych Studiów Podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych” organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN pod patronatem SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych i Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Członkom SABI przysługuje rabat w wysokości 10% na opłatę za udział w Studiach. Rekrutacja na Studia trwa do dnia 20 października 2023 r. Zapraszamy do zapisów!

Zasady rekrutacji oraz szczegółowy program Studiów dostępne są tutaj:  https://inp.pan.pl/studia-podyplomowe/wykonywanie-funkcji-inspektora-ochrony-danych/

Ogólne informacje o Studiach

Kierownikiem Studiów Podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych” jest dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w INP PAN i przewodniczący Rady Naukowej SABI.

Celem Studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych.  

Program studiów został podzielony na dwie specjalizacje:

  • „Inspektor ochrony danych w organach i podmiotach publicznych”
  • „Inspektor ochrony danych w sektorze prywatnym”.

Studia składają się z 4 bloków zajęć (wspólnych dla obu specjalizacji) obejmujących:

  • podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych,
  • obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych,
  • wykonywanie zadań inspektora ochrony danych
  • zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych

oraz zajęć dodatkowych, dedykowanych dla każdej ze specjalizacji.

Specjalizacja „IOD w organach i podmiotach publicznych obejmuje przedmioty dotyczące problematyki ochrony danych osobowych w udostępnianiu informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, e-urzędu, zamówieniach publicznych, postępowaniu administracyjnym oraz archiwizacji.

Specjalizacja „IOD w sektorze prywatnym to m.in. tematy dotyczące przetwarzania  danych w grupach kapitałowych, wykorzystywania danych osobowych w marketingu cyfrowym oraz w systemach sztucznej inteligencji

W gronie wykładowców znaleźli się członkowie Zarządu i Rady Naukowej SABI oraz członkowie zwykli naszego Stowarzyszenia, w tym m.in.: Maciej Byczkowski, dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL, Tomasz Izydorczyk, adw. Xawery Konarski, dr hab. Arwid Mednis, Andrzej Rutkowski, dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN, Mariola Więckowska.