Webinarium 2024/02/22

22 lutego odbyło się webinarium członków SABI, pt.: „Rola IOD w asystowaniu deweloperowi tworzącemu aplikację”, które poprowadził Rafał Prabucki, PhD.

Celem wydarzenia było omówienie, jak efektywna współpraca między Inspektorami Ochrony Danych, a zespołami deweloperskimi może przyczynić się do budowania bezpiecznych i zgodnych z przepisami aplikacji.

Podczas webinarium poruszyliśmy następujące tematy:
➧ Znaczenie wczesnego zaangażowania IOD w proces projektowania aplikacji.
➧ Jak IOD może asystować deweloperom w zapewnieniu zgodności z przepisami o ochronie danych?
➧ Promowanie zasad „Privacy by Design” i „Privacy by Default”
➧ Zrozumieć dewelopera – praktyczne kazusy
➧ Rola szkoleń i podnoszenia świadomości w zespole deweloperskim

Osoby zainteresowane udziałem w naszych webinariach zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne na stronie: CZŁONKOSTWO