Spotkanie z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W piątek, 8 marca 2024 r., miała miejsce istotna dla naszego Stowarzyszenia chwila – odbyło się bowiem spotkanie z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Mirosław Wróblewski, Zastępczynią Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Agnieszka Grzelak oraz ich współpracownikami. Stowarzyszenie reprezentowane było przez Prezesa Maciej Byczkowski, Wiceprezesa Andrzeja Rutkowskiego, Członka Zarządu Mateusz Jakubik oraz Skarbnika Monika Sobczyk. Mieliśmy okazję zaprezentować działania i inicjatywy, które są podejmowane w celu ustalenia standardów profesjonalnego wykonywania funkcji inspektora ochrony danych. Podczas spotkania poruszyliśmy także kluczowe wyzwania, z jakimi borykają się inspektorzy danych w swojej codziennej pracy oraz zwróciliśmy uwagę na kwestie technologiczne, które tak kluczowe stają się w dzisiejszych czasach.

Doceniamy, że Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych, zwrócił uwagę na nieocenioną rolę, jaką pełnią IOD w systemie ochrony prywatności i danych osobowych, podkreślając jednocześnie potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków do wykonywania przez nich obowiązków.

W trakcie owocnych rozmów zadeklarowano chęć kontynuacji oraz pogłębienia współpracy pomiędzy SABI, a UODO. Omówiono różne płaszczyzny tej współpracy, co otwiera nowe perspektywy dla dalszego rozwoju i wzmacniania roli inspektora ochrony danych w Polsce.

Spotkanie to stanowiło ważny krok w kierunku dalszego rozwoju i profesjonalizacji funkcji inspektora ochrony danych, co jest kluczowe dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych w naszym kraju. Jako Stowarzyszenie, jesteśmy zobowiązani do dalszego promowania idei ochrony danych i wspierania naszych członków w ich codziennych wyzwaniach.