XXX Forum Administratorów Danych Osobowych/Inspektorów Ochrony Danych

12 maja br., odbędzie się (on-line) XXX Forum Administratorów Danych Osobowych/Inspektorów Ochrony Danych (ADO/IOD), którego tematem będzie Zarządzanie naruszeniami ochrony danych – doświadczenia po 3 latach stosowania RODO. Organizatorem Forum jest Centrum Promocji Informatyki.

Patronat nad tym wydarzeniem objęło SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych.

Za najwyższy poziom merytoryczny XXX Forum ADO/IOD odpowiada adw. prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga, Przewodniczący Rady Naukowej SABI, który opracował program i poprowadzi obrady Forum.

Wśród prelegentek i prelegentów znajdą się członkowie Zarządu SABI: Maciej Byczkowski i Tomasz Izydorczyk oraz członkowie naszego Stowarzyszenia. Pełna lista prelegentów znajduje się na stronie https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=876

Forum będzie w całości poświęcone problemom naruszeń ochrony danych, w tym:
✔ustaleniu zaistnienia naruszenia ochrony danych
✔ analizie ryzyka w naruszeniach
✔ działaniom zaradczym po naruszeniu
✔praktycznym trudnościom w zgłaszania naruszeń do UODO
✔ dobrym praktykom w zawiadamianiu podmiotów danych
✔naruszeniom transgranicznym
✔ roli inspektora ochrony danych w zarządzania naruszeniami

Więcej informacji na temat Forum znajduje się pod adresem: https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=876

❗ Dla wszystkich członków SABI Organizator przygotował 10% zniżkę za udział w Forum.  

 Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowym Forum ADO/IOD!

Dzień IOD

26 stycznia 2021 r., zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji ON-LINE, pt.: IOD wobec nowych wyzwań w ochronie danych osobowych (AGENDA), organizowanej przez SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych.   

Podczas konferencji poruszymy tematy, które w tym roku stanowią wyzwania dla Inspektorów Ochrony Danych, a które związane są ze zmianami legislacyjnymi, w szczególności w komunikacji elektronicznej oraz z odpowiedzialnością Inspektora Ochrony Danych, działaniami zapobiegającymi nakładaniu sankcji na ADO, a także z udziałem IOD w procesach Privacy by design oraz Privacy by default.  

Wydarzenie odbędzie się w ramach obchodów Dnia Inspektora Ochrony Danych (Dnia IOD), który świętujemy już od 5 lat. Dzień Administratora Bezpieczeństwa Informacji ustanowiony został przez Zarząd Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji dla upamiętnienia wpisania pierwszego ABI do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Po wejściu do stosowania RODO, kontynuujemy dobrą tradycję organizowania Dnia ABI, czego przejawem jest Dzień IOD.   


Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji na stronie internetowej www.sabi.org.pl oraz w mediach społecznościowych: Facebook i LinkedIn.

Rzeczowo o Prawie: „Ochrona Danych Osobowych – Wyzwania 2021 r.” – 27.01.2021 r.

W środę, 27 stycznia, Kancelaria Lubasz i Wspólnicy organizuje wyjątkową konferencję on-line w ramach cotygodniowych spotkań Rzeczowo o Prawie: Ochrona Danych Osobowych – Wyzwania 2021 r.”, by dokonać przeglądu niezwykle istotnych kwestii dla praktyki prawa ochrony danych osobowych w tym roku.

Konferencję poprowadzą: dr Edyta Bielak-Jomaa, dr Dominik Lubasz, mec. Witold Chomiczewski LL.M.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, SABI Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny.

Szczegółowe  informacje dostępne są na stronie: https://www.webinary.lubasziwspolnicy.pl/webinary/ochrona-danych-osobowych-wyzwania-2021/

Rejestracja: https://www.webinary.lubasziwspolnicy.pl/webinary/ochrona-danych-osobowych-wyzwania-2021/

Formularz „Zadaj pytanie prelegentom konferencji” https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LjOLqfREbE2EmSRe7JCD5DjphGwxaDBOuHPpsugACHBUOERYTFZGSkpRVE9BRVNON1NUMUhQM0NWRS4u

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu!

VI Konferencja – Ochrona Danych Osobowych

23 listopada 2020 r., w formule on-line, odbędzie się VI KONFERENCJA  Wydawnictwa C.H. Beck OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH pod tytułem „Ocena i przegląd RODO po dwóch latach obowiązywania”.

SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych jest patronem konferencji, a nasi członkowie mogą skorzystać z 15% rabatu. Szczegółowe informacje na ten temat zostały przesłane w korespondencji wewnętrznej.

Tematem przewodnim konferencji jest ocena RODO po dwóch i pół roku obowiązywania, której dokonają przedstawiciele właściwych organów: Europejski Inspektor Ochrony Danych oraz przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (d. Ministerstwo Cyfryzacji), a także uznani eksperci, którzy będą dyskutowali w trzech panelach tematycznych: obrót danymi osobowymi (udostępnianie danych osobowych, przekazywanie do państw trzecich i powierzanie przetwarzania danych), nowe technologie i techniki przetwarzania danych osobowych i komunikowania się oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.

Więcej informacji na temat konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/792-vi-konferencja-ochrony-danych-osobowych-ocena-i-przeglad-rodo-po-dwoch-latach-obowiazywania 

Zapraszamy i zachęcamy do udziału!