Ankieta CEDPO

Zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez CEDPO – Confederation of European Data Protection Organisations dotyczącej ochrony danych osobowych w Europie!

Chcielibyśmy poznać opinie na temat aktualnych wyzwań związanych z ochroną danych osobowych.

Prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiety, która pomoże nam lepiej zrozumieć Wasze potrzeby.

Link do ankiety: https://ow3.cawi.fr/cgi-bin/xcawi2/Q/bj26516acc/bj26516acc.pl

Dziękujemy za zaangażowanie!

 

Przedłużamy termin wypełnienia ankiety dla IOD!

Aż do 25 maja można wziąć udział w badaniu ankietowym prowadzonym w ramach projektu „Profesjonalizacji funkcji Inspektora ochrony danych”

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na na stronie oraz na LinkedIn.
 
Zapraszamy i zachęcamy do wypełnienia ankiety, która dostępna jest pod linkiem:  https://lnkd.in/dcYhxnZq

Uwaga! Ankietę można wypełnić od razu w całości lub rozłożyć jej wypełnienie w czasie. Termin zakończenia badania upływa w dniu 25 maja 2023 r.

 

Pierwsze w Polsce badanie funkcji Inspektora ochrony danych

Stowarzyszenie SABI przeprowadza obecnie pierwsze w Polsce badanie funkcji Inspektora ochrony danych.

Badanie jest elementem rozpoczętego w zeszłym roku przez SABI projektu „Profesjonalizacji funkcji Inspektora ochrony danych” (więcej informacji na ten temat można znaleźć na na stronie oraz na LinkedIn.
 
Na podstawie wyników badania ankietowego zostaną opracowane standardy dotyczące wykonywania funkcji IOD w podziale na standardy dla IOD i standardy dla ADO. W kolejnym etapie prac zostanie ustalona lista kontrolna do weryfikowania prawidłowego wykonywania funkcji IOD.

Zapraszamy i zachęcamy do wypełnienia ankiety, która dostępna jest pod linkiem:  https://lnkd.in/dcYhxnZq

Ankietę można wypełnić od razu w całości lub rozłożyć jej wypełnienie w czasie. Termin zakończenia badania upływa w dniu 5 kwietnia 2023 r.

 

Nieoficjalne tłumaczenie „FAQ” dotyczącego wyroku w sprawie Schrems II.

Na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikowane zostało nieoficjalne tłumaczenie często zadawanych pytań (FAQ) dotyczących wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-311/18 Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd i Maximillianowi Schremsowi  (Schrems II). Listę pytań i odpowiedzi przygotowała Europejska Rada Ochrony Danych.

Angielska wersja dokumentu dostępna jest TU, a z nieoficjalnym tłumaczeniem można zapoznać się TU.  

Trybunał Sprawiedliwości unieważnił decyzję KE w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE–USA.

Tarcza Prywatności UE–USA (Privacy Shield) umożliwiała przekazywanie danych osobowych z Unii Europejskiej do USA.  Nieważność decyzji 2016/1250 oznacza konieczność weryfikowania przez firmy prowadzące swoją działalność na terenie Unii Europejskiej, chcące transferować dane do USA, weryfikowania podstaw do takiego działania.

Jednocześnie, Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że decyzja Komisji Europejskiej 2010/87 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w państwach trzecich jest ważna.

Komunikat prasowy z 16 lipca 2020 r.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 lipca 2020 r.