Webinarium 2021/11/25

IOD podczas czwartej fali COVID-19

25 listopada 2021 r., odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: IOD podczas czwartej fali COVID-19.

Podczas spotkania, które poprowadził Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI, dokonano przeglądu problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z czwartą  falą pandemii COVID19.

W dyskusji udział wzięli członkinie Zarządu: Monika Bogatek i Mariola Więckowska oraz Dariusz Mikołajczyk, członek SABI.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych webinariach zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne są w zakładce CZŁONKOSTWO.

Webinarium 2021/11/18

W czwartek, 18 listopada 2021 r., odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: Analiza projektu ustawy o ochronie sygnalistów pod kątem ryzyk związanych ze zgłoszeniami sygnalistów. Podczas spotkania odbyła się ciekawa dyskusja o:

Analiza projektu ustawy o ochronie sygnalistów pod kątem ryzyk związanych ze zgłoszeniami sygnalistów

–  wątpliwościach i problemach, jakie wprowadza projekt ustawy

–  ryzykach, które trzeba będzie uwzględnić w ocenie ryzyka i ocenie skutków

–  działania przygotowawczych, które mogą już podjąć pracodawcy.

Webinarium poprowadził Tomasz Izydorczyk – członek Zarządu SABI, a w dyskusji udział wzięli:  Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI oraz dr Mirosław Gumularz – GKK Gumularz Kozik Kancelaria.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach (webinariach) i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne są w zakładce CZŁONKOSTWO.

Webinarium 2021/10/28

Doświadczenia we wdrażaniu nowych standardowych klauzul umownych z podmiotami przetwarzającymi

W czasie webinarium prowadzący podzielili się doświadczeniami we wdrażaniu nowych standardowych klauzul umownych z podmiotami przetwarzającymi.

Webinarium poprowadził p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI, a w dyskusji udział wziął p. Tomasz Izydorczyk, członek Zarządu Stowarzyszenia.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach (webinariach) i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne są w zakładce CZŁONKOSTWO.

Webinarium 2021/10/14

14 października 2021 r. - Doświadczenia w przeprowadzaniu analizy "privacy by design / privacy by default" przy projektowaniu i wdrożeniach aplikacji mobilnych

Podczas webinarium omówiliśmy doświadczenia w przeprowadzaniu analizy „privacy by design / privacy by default” przy projektowaniu i wdrożeniach aplikacji mobilnych.

Webinarium poprowadził p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI. W dyskusji udział wzięli: p. Maciej Kołodziej – Wiceprezes Zarządu SABI oraz p. Piotr Wojakowski – Dyrektor ds. bezpieczeństwa ENSI.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach (webinariach) i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne są w zakładce CZŁONKOSTWO.

Webinarium 2021/09/30

Baner webinarium 30 09 2021

Podczas II części webinarium poświęconego decyzji Komisji Europejskiej z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych rozmawialiśmy o klauzulach przy przekazywaniu danych do państw trzecich.

Webinarium poprowadziły adw. Katarzyna Syska, senior associate w Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy oraz r.pr. Dominika Nowak, senior associate w Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy.

Webinarium 2021/10/07

Podczas webinarium „Ocena ryzyka z uwzględnieniem wniosków wynikających z decyzji Prezesa UODO” dokonaliśmy przeglądu decyzji Prezesa UODO w sprawach m.in.: Ergo Hestia, Warta, Sąd Rejonowy w Zgierzu, ENEA i Morele. Omówiliśmy wybrane poglądy organu dotyczące oceny ryzyka oraz rozmawialiśmy o tym, jakie wnioski dla administratorów i inspektorów płyną z decyzji Prezesa UODO.

Webinarium poprowadził Tomasz Izydorczyk – członek Zarządu SABI.

W dyskusji udział wzięli: dr r. pr. Dominik Lubasz (członek Rady Naukowej SABI), a także członkowie Zarządu SABI: Mariola Więckowska, Maciej Byczkowski oraz Andrzej Rutkowski.