Webinarium 2022/01/20

Cookies i inne technologie śledzenia zachowań w sieci w kontekście spełniania wymogów RODO

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w webinarium, pt.: Cookies i inne technologie śledzenia zachowań w sieci w kontekście spełniania wymogów RODO, podczas którego rozmawialiśmy o technologiach, które obecnie są stosowane do śledzenia oraz o tym, co nas czeka w niedalekiej przyszłości. Dyskutowaliśmy też o tym, jak wykorzystywać technologie śledzenia, aby spełniać wymogi prawne i nie naruszać praw i wolności osób. Omówiliśmy także przykładowe pytania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ciasteczka – kierowane do Administratorów oraz decyzję Prezesa UODO w sprawie iSecure.

Spotkanie poprowadziła Mariola Więckowska, Członkini Zarządu SABI, a w dyskusji udział wezmą Członkowie Zarządu Stowarzyszenia. Gościem specjalnym była Katarzyna Ułasiuk, Członkini Zarządu iSecure Sp. z o.o.

Webinarium 2021/12/16

Webinarium, które odbyło się 16 grudnia br., poświęcone było podsumowaniu najważniejszych dla inspektorów ochrony danych wydarzeń z obszaru ochrony danych osobowych w mijającym 2021 r.,  w trzech obszarach:

Podsumowanie najważniejszych dla IOD wydarzeń w 2021 r.
  1. najważniejsze zmiany w prawie ochrony danych osobowych,
  2. najważniejsze dla inspektora ochrony danych procesy orzeczenia sądowe oraz stanowiska organu nadzorczego,
  3. wymagające najwięcej uwagi IOD procesy i sytuacje przetwarzania danych osobowych, biorąc pod uwagę doświadczenia z 2021 r.    

    W webinarium podsumowującym 2021 r. wzięliśmy pod uwagę aspekty prawne, techniczne i organizacyjne wykonywania funkcji IOD w mijającym roku.

Spotkanie poprowadził prof. Grzegorz Sibiga, Przewodniczący Rady Naukowej SABI oraz Członkowie Zarządu SABI.   

Dzień IOD

26 stycznia 2021 r., zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji ON-LINE, pt.: IOD wobec nowych wyzwań w ochronie danych osobowych (AGENDA), organizowanej przez SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych.

Podczas konferencji poruszymy tematy, które w tym roku stanowią wyzwania dla Inspektorów Ochrony Danych, a które związane są ze zmianami legislacyjnymi, w szczególności w komunikacji elektronicznej oraz z odpowiedzialnością Inspektora Ochrony Danych, działaniami zapobiegającymi nakładaniu sankcji na ADO, a także z udziałem IOD w procesach Privacy by design oraz Privacy by default.

Wydarzenie odbędzie się w ramach obchodów Dnia Inspektora Ochrony Danych (Dnia IOD), który świętujemy już od 5 lat. Dzień Administratora Bezpieczeństwa Informacji ustanowiony został przez Zarząd Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji dla upamiętnienia wpisania pierwszego ABI do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Po wejściu do stosowania RODO, kontynuujemy dobrą tradycję organizowania Dnia ABI, czego przejawem jest Dzień IOD.   


Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji na stronie internetowej www.sabi.org.pl oraz w mediach społecznościowych: Facebook i LinkedIn.

XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie

24 września 2020 r. odbyło się XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Podczas Zgromadzenia, które zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, podsumowano działalność naszego Stowarzyszenia w 2019 roku i omówiono plany działania na najbliższy rok.

Konwent Ochrony Danych i Informacji

7 października br., odbędzie się IX Konwent Ochrony Danych i Informacji, organizowany przez Kancelarię Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy oraz spółkę FORSAFE. W tym roku zaproszeni prelegenci, skupią się na zagadnieniach związanych z „RODO w praktyce, czyli ochrona danych osobowych na co dzień”.

Stowarzyszenie objęło patronat nad wydarzeniem, a wśród prelegentów znajdą się członkowie Zarządu SABI: p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu oraz p. Mariola Więckowska – Członek Zarządu.

Więcej informacji na temat wydarzenia, agenda, lista prelegentów oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie https://konwentodo.pl/ W tym roku, ze względów bezpieczeństwa, Konwent odbędzie się w formie on-line.

Członkowie SABI mogą skorzystać ze specjalnego rabatu na udział w Konwencie.

Webinarium: Wyrok w sprawie Schrems II i jego znaczenie dla transferu danych osobowych poza EOG

11 sierpnia br., odbędzie się webinarium pt. „Wyrok w sprawie Schrems II i jego znaczenie dla transferu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy”, które organizuje Partner Prawny SABI – Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Podczas spotkania, adw. Xawery Konarski, adw. dr hab. Grzegorz Sibiga oraz dr Iga Małobęcka-Szwast, kompleksowo przedstawią problematykę prawną transferu danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zawartych w wyroku w sprawie  Schrems II.

Rejestracja pod linkiem: https://lnkd.in/esfp3QX

Udział w webinarium jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.          

Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu.