V Konferencja: RODO w zakładzie pracy

Mamy przyjemność poinformować, że Stowarzyszenie SABI objęło patronatem V Konferencję: RODO w zakładzie pracy. Zakładowe Źródła Prawa Pracy w Przedmiocie Przetwarzania Danych Osobowych.  

Konferencja odbędzie się zdalnie (przy użyciu platformy MS Teams) 15 grudnia 2023 r.

Podczas konferencji wystąpią eksperci z zakresu ochrony danych osobowych, w tym m.in.: Mateusz Jakubik (członek Zarządu SABI), prof. Arkadiusz Sobczyk (Uniwersytet Jagielloński), dr Dominika Dorre-Kolasa (Uniwersytet Jagielloński), Arleta Nerka (Akademia Leona Koźmińskiego).

Agenda wydarzenia, pełna lista prelegentów oraz informacja o sposobie rejestracji znajdują się na stronie https://wpia.uj.edu.pl/konferencja-rodo-w-zakladzie-pracy

Zachęcamy do udziału w tej ważnej konferencji, która będzie doskonałą okazją do zdobycia wiedzy i wymiany doświadczeń w obszarze przetwarzania danych osobowych w kontekście prawa pracy.

Meeting Inspektorów Ochrony Danych (Osobowych)

W dniach 7-8 grudnia 2023 r. odbędzie się siódma edycja MIODO, czyli Meetingu Inspektorów Ochrony Danych (Osobowych). Wydarzenie zostało objęte patronatem SABI

Konferencja jest organizowana przez Ariergardę przy współpracy z DAPR (Red Into Green) oraz New Tech Law. Tematem przewodnim będzie styk RODO z cyberbezpieczeństwem, szacowanie ryzyka i weryfikacja dostawców w kontekście cyberbezpieczeństwa, a w części panelowej zostaną omówione wnioski z kontroli sektorowej Prezesa UODO w zakresie aplikacji mobilnej.

Na konferencji wystąpią m.in. członkowie Zarządu i członkowie SABI: dr Mirosław Gumularz, Tomasz Izydorczyk, Mateusz Jakubik, Arkadiusz Reiter, Mariola Więckowska.

Pełna agenda wydarzenia, link do formularza rejestracyjnego oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.miodo.org

Wszyscy Członkowie SABI, którzy zgłoszą chęć udziału w wydarzeniu, otrzymają zniżkę na wejściówkę. Szczegóły w korespondencji wewnętrznej.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

Webinarium 2023/09/21

Podczas webinarium Tomasz Izydorczyk oraz zaproszeni goście zaprezentowali ostatnie decyzje Prezesa UODO w zakresie kar administracyjnych dla podmiotów publicznych oraz omówili najważniejsze wskazówki dla IOD wynikające z tych decyzji. Dodatkowo omówiony został, w powyższym kontekście, raport z działalności Prezesa UODO za rok 2022. 

Webinarium poprowadził Tomasz Izydorczyk, a w dyskusji udział wzięli: Patrycja Kijas, Honorata Przetocka i Piotr Tulski.

Webinarium 2023/09/07

Podczas webinarium otwierającego spotkania w sezonie 2023/2024 Prezes Zarządu, Maciej Byczkowski, przedstawił plany działania SABI w ramach projektu Profesjonalizacji funkcji IOD.

D E B A T A

 Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz
SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych

„5 lat stosowania RODO – 5 lat działalności inspektorów ochrony danych”

30 maja 2023 r.

Sala Marii Skłodowskiej-Curie, Pałac Staszica

/transmisja debaty online/

10:00 – 10:10  Otwarcie Debaty

10.10 – 10.15 Podsumowanie działalności studiów podyplomowych INP PAN „Inspektor ochrony danych”

10:15 – 10:30  Podsumowanie 5 lat działań SABIProjekt Profesjonalizacji funkcji IOD

10:30 – 11:00  Wykład inauguracyjny: Skoordynowane działanie egzekucji prawa dotyczące wyznaczenia i pozycji inspektora ochrony danych 

Dr Urszula Góral, Instytut Politologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, IOD w Kancelarii Sejmu RP, b. dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 12:45  Panel I „ekspercki”: Reforma ochrony danych osobowych – sukcesy i porażki stosowania przepisów o inspektorach ochrony danych. Oceny stanu obecnego i wnioski na przyszłość.

Prowadzący panel: prof. INP Pan dr hab. Grzegorz Sibiga, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN „Inspektor ochrony danych”, przewodniczący Rady Naukowej SABI
Uczestnicy panelu: prof. KUL dr hab. Paweł Fajgielski, dr Urszula Góral, dr Paweł Litwiński, dr Dominik Lubaszdr hab. Arwid Mednis

12:45 – 13:00  Przerwa

13:00 – 14:30 Panel II „inspektorski”: Praktyczne problemy i wyzwania dla Inspektorów ochrony danych z perspektywy 5 lat stosowania RODO. Przyszłość funkcji IOD.

Prowadzący panel: Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI
Uczestnicy panelu:
Monika Bogatek, Agnieszka Gębicka, Tomasz Izydorczyk, Maciej Kołodziej, Andrzej Rutkowski, Monika Sobczyk, Mariola Więckowska.

14:30 – 14:45 Podsumowanie debaty


ORGANIZATORZY
SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

PARTNERZY DEBATY

     

PATRONI MEDIALNI

     

 

Zbliża się 5. rocznica rozpoczęcia stosowania RODO, w tym 5. rocznica rozpoczęcia pełnienia funkcji przez Inspektorów ochrony danych.

Z tej okazji SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych – we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences) organizuje specjalną rocznicową Debatę:

„5 lat stosowania RODO – 5 lat działalności Inspektorów ochrony danych”.

Debata odbędzie się 30 maja 2023 r., w godz. 10 – 15 i będzie transmitowana na kanale YouTube.

W programie m.in.:

  1. Podsumowanie 5 lat działań SABI dla rozwoju środowiska IOD w Polsce – w tym Projekt Profesjonalizacji funkcji IOD.
  2. Panel ekspercki: Reforma ochrony danych osobowych – sukcesy i porażki Inspektorów ochrony danych. Wnioski na przyszłość.
  3. Panel inspektorski – Praktyczne problemy i wyzwania dla IOD z perspektywy 5 lat stosowania RODO. Przyszłość funkcji IOD.


Debatę poprowadzą Grzegorz Sibiga – Przewodniczący Rady Naukowej SABI oraz Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI.

Więcej szczegółów wkrótce.
Zapraszamy – rezerwujcie termin w kalendarzach!