Nowy członek dołączył do CEDPO

CEDPO

13 maja 2020 r., do grona członków CEDPO (Konfederacji Europejskich Organizacji Inspektorów Ochrony Danych) dołączyło rumuńskie Asociatia Specialistilor in Confidentilitate si Protectia Datelor (ASCPD).

SABI jest członkiem CEDPO od lutego 2014 r.

Międzynarodowy XIV Dzień Ochrony Danych Osobowych

28 stycznia 2020 r., z okazji XIV Dnia Ochrony Danych Osobowych odbyła się debata „Najczęstsze problemy w działalności IOD” zorganizowana przez Prezesa UODO.

W debacie uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych: p. min. Mirosław Sanek – Zastępca Prezesa UODO, p. Monika Młotkiewicz – naczelnik Wydziału Współpracy z IOD i p. Piotr Drobek – radca Prezesa UODO oraz p. dr Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk Prawnych PAN, Przewodniczący Rady Naukowej SABI.

Debatę można obejrzeć na stronie UODO: https://uodo.gov.pl/pl/138/1324

Nagroda im. Michała Serzyckiego dla dr Grzegorza Sibigi

28 stycznia 2020 r., podczas obchodów XIV Dnia Ochrony Danych Osobowych min. Jan Nowak – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wręczył nagrodę im. Michała Serzyckiego naszemu drogiemu koledze i Przewodniczącemu Rady Naukowej SABI p. dr. Grzegorzowi Sibidze.
Nagroda ta jest przyznawana przez Prezesa UODO za działalność edukacyjną w zakresie ochrony danych osobowych.
Dr Grzegorz Sibiga otrzymał nagrodę m.in. za to, że od lat popularyzuje wiedzę na temat prawa o ochronie danych osobowych poprzez liczne publikacje na ten temat, kierowanie podyplomowymi studiami “Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” na Polskiej Akademii Nauk oraz działania legislacyjne związane z ochroną danych osobowych.

Więcej informacji o nagrodach przyznanych przez Prezesa UODO oraz transmisja z ich wręczenia znajdują się na stronie UODO: https://uodo.gov.pl/pl/138/1325 oraz https://uodo.gov.pl/pl/138/1324