Stowarzyszenie
Działalność
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debat i konferencji
RODO i Wytyczne
Przewodniki po RODO
Aktualności
Kalendarium nowelizacji UODO - deregulacja 2015
Akty prawne
Członkostwo
Wniosek o patronat
Przydatne linki
SABI - THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Warsaw Declaration 2013
Kontakt
SABI @FACEBOOK
Działalność  1. Udział w pracach legislacyjnych
  2. Stanowiska
  3. Projekty
  4. Zespoły problemowe
  5. Seminaria
  6. Kalendarium
  7. Patronaty