Stowarzyszenie
Działalność
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debat i konferencji
RODO i Wytyczne
Przewodniki po RODO
Aktualności
Kalendarium nowelizacji UODO - deregulacja 2015
Akty prawne
Członkostwo
Wniosek o patronat
Przydatne linki
SABI - THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Warsaw Declaration 2013
Kontakt
SABI @FACEBOOK
26 stycznia - Dzień ABI i IOD

DzienIODy

I Dzień IODy - 24.01.2019
Pierwsze doświadczenia pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych


DzienABI    

III Dzień ABI - 30.01.2018
ABI w nowej roli – inspektor ochrony danych

II Dzień ABI - 26.01.2017
Doskonalenie wykonywania funkcji ABI – drugi rok doświadczeń

I Dzień ABI - 26.01.2016
Wykonywanie funkcji ABI – pierwszy rok doświadczeń

 

Zarząd Stowarzyszenia ustanowił 26 stycznia Dniem IODy (wcześniej Dniem ABI).

Data ta jest symboliczna gdyż 26 stycznia 2015 r. GIODO uruchomił system informatyczny zapewniający publiczny dostęp do ogólnopolskiego jawnego rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), który funkcjonował do dnia wejścia w życie RODO. Tego dnia (26.01.2015 r.) wpisano pierwszego ABI do rejestru, co oznaczało, że został po raz pierwszy zakończony proces powołania ABI na podstawie przepisów znowelizowanej w dniu 7 listopada 2014 r. ustawy o ochronie danych osobowych. Powołanie ABI przez administratora danych i zgłoszenie tego faktu do rejestracji GIODO na podstawie art. 46b było wymogiem rozpoczęcia przez ABI wypełniania obowiązków związanych z zapewnianiem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Wpisanie ABI do jawnego rejestru GIODO było podaniem do publicznej wiadomości, że ADO wykonuje obowiązki dotyczące wewnętrznego nadzoru wypełniania wymogów ochrony danych osobowych przy pomocy specjalnie do tego przygotowanej osoby.

Znowelizowane przepisy ustawy o ochronie danych osobowych obowiązujące od początku 2015 r. do dnia wejścia w życie RODO, w nowy sposób określały zadania i status ABI. Wyznaczyły obowiązki, wymogi oraz warunki dla wypełniania tej funkcji. ABI sprawujący niezależny nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych stał się gwarantem transparentnego wykonywania obowiązków ochrony prywatności informacyjnej przez wszystkie podmioty, które go powołały do wypełniania tej funkcji. Na podstawie znowelizowanej ustawy powołano w Polsce w 2015 r. blisko 20 000 osób, z czego ponad 15 000 zostało wpisanych do jawnego rejestru prowadzonego przez GIODO.

Stowarzyszenie od samego początku swojego funkcjonowania w 2007 r. postulowało ustawowe doprecyzowanie zadań ABI oraz wypracowało projekt zmiany statusu funkcji ABI, który był podstawą przyjętych założeń nowelizacji ustawy.

SABI z satysfakcją przyjęło fakt powołania tak dużej liczby osób do pełnienia funkcji ABI. Spostrzegliśmy potrzebę integrowania środowiska ABI w celu doskonalenia wykonywania przez nich zadań zapewniających przestrzeganie przepisów o ochronie danych w polskich organizacjach.

Ustanowienie otwartego Dnia IODy (wcześniej Dnia ABI) umożliwia środowiskowe spotkania i wymianę doświadczeń w wykonywaniu zadań Inspektora Ochrony Danych. Jest to o tyle istotne, że w związku z obowiązującym ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych pojawiły się nowe zakresy zadań dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych oraz nowa funkcja inspektora ochrony danych.

Pierwsze obchody Dnia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Polsce odbyły się w dniu 26 stycznia 2016 r. w Warszawie w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1. Głównym wydarzeniem I Dnia ABI była konferencja pt. "Wykonywanie nowej funkcji ABI - pierwszy rok doświadczeń".

Konferencja została zorganizowana przez SABI wspólnie z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Program konferencji był podzielony na dwie części. W pierwszej wystąpili przedstawiciele urzędów i organizacji dotyczące aktualnych problemów ochrony danych osobowych. Druga część poświęcona była wymianie doświadczeń oraz podsumowaniu wykonywania zadań ABI w organizacjach działających w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego w Polsce. Po konferencji była możliwość spotkania z przedstawicielami oraz ekspertami SABI, skonsultowania indywidualnych problemów i zadania pytań w związku z wykonywaniem poszczególnych zadań ABI.