II Dzień IOD

Konferencja
„Praktyka wykonywania funkcji Inspektora ochrony danych”

30 stycznia 2020 r. – Politechnika Warszawska

(Warszawa, Pl. Politechniki 1, Mała Aula, godz. 9.30 – 16.30)

[MATERIAŁY] [GALERIA]

AGENDA KONFERENCJI

8.30 Rejestracja uczestników
9.30 Otwarcie konferencji


Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych
Mirosław Sanek, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
dr hab. n. ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

9.40 – 10.15 Wykład inauguracyjny

„Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych z wykorzystaniem normy ISO/IEC 27701:2019 – założenia dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji dotyczących prywatności (PISM – Privacy Information Management System)” – Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI

10.15 – 11.30 Panel dyskusyjny: „Współpraca inspektora ochrony danych z organem nadzorczym”
Prowadzenie dyskusji: Mirosław Sanek, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • Zakres współpracy pomiędzy organem nadzorczym a inspektorami ochrony danych z perspektywy UODO
 • Inspektor ochrony danych jako punkt kontaktowy dla organu nadzorczego – dotychczasowa praktyka
 • Oczekiwania IOD co do współpracy z organem nadzorczym

Uczestnicy dyskusji: Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu SABI), Andrzej Kaczmarek (Departament Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji), Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy), Tomasz Struk (Departament Kontroli i Naruszeń, Urząd Ochrony Danych Osobowych)

11.30 – 11.45 Przerwa na kawę

11.45 – 13.15 Panel dyskusyjny: „Praktyczne problemy dotyczące postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych”
Prowadzenie dyskusji: adw. dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy

 • Jakie incydenty należy zgłaszać i o jakich zawiadamiać osoby, których dane dotyczą?
 • Prawidłowość i szczegółowość opisu sytuacji w zgłoszeniu naruszenia do Prezesa UODO
 • Poprawna treść zawiadomienia osoby, której dane dotyczą
 • Możliwość zaistnienia ryzyka a jego zmaterializowanie – jak określić ryzyko związane z naruszeniem praw lub wolności osób, których dane dotyczą
 • Rola inspektora ochrony danych w postępowaniu w sytuacji naruszenia ochrony danych

Uczestnicy dyskusji: Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu SABI), Izabela Kowalczuk-Pakuła (Bird&Bird), Andrzej Rutkowski (Wiceprezes Zarządu SABI), Tomasz Struk (Departament Kontroli i Naruszeń, Urząd Ochrony Danych Osobowych)

13.15 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.30 Panel dyskusyjny: „Udział IOD w ocenie skutków dla ochrony danych (DPIA)”
Prowadzenie dyskusji: Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI

 • Udzielanie przez IOD zaleceń w zakresie wykonywania oceny skutków dla ochrony danych
 • Doświadczenia IOD dotyczące monitorowania wykonywania oceny skutków dla ochrony danych
 • Praktyczne metody i procedury dotyczące wykonywania oceny skutków dla ochrony danych
 • Korzystanie z wytycznych Grupy Roboczej Artykułu 29 dotyczących przeprowadzenia oceny skutków oraz wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych opublikowanego przez Prezesa UODO

Uczestnicy dyskusji: Tomasz Izydorczyk (Członek Zarządu SABI, Kancelaria Maruta Wachta), Maciej Kołodziej (Wiceprezes Zarządu SABI, Specjalista informatyki śledczej w e-Detektywi), Mariola Więckowska (Członek Zarządu SABI, Dyrektor ds. Innowacyjnych Technologii Ochrony Danych w LexDigital), Piotr Wojakowski (Dyrektor ds. bezpieczeństwa w ENSI)

15.30 – 16.30 Konsultacje indywidualne dotyczące wykonywania zadań IOD Prowadzenie konsultacji: Członkowie Zarządu i eksperci SABI.

16.30 Zakończenie konferencji

Agenda może ulec zmianie

Organizatorzy:
Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych

Patronat honorowy:
Jan Nowak – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji
Prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba – Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Rada programowa konferencji:
Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych)
Andrzej Rutkowski (Wiceprezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych)
Mirosław Sanek (Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
dr hab. n. ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW (Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej)
PATRONAT MEDIALNY

PARTNER PRAWNY SABI

PARTNER KONFERENCJI