III Dzień ABI

X-lecie SABI

Konferencja „ABI w nowej roli – inspektor ochrony danych”

30 stycznia 2018 r. – Politechnika Warszawska

(Warszawa, Pl. Politechniki 1, Mała Aula, godz. 9.15 – 14.30)

[MATERIAŁY]

AGENDA KONFERENCJI:

9.15 – 9.30 Otwarcie konferencji

prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński – Prorektor Politechniki Warszawskiej
dr hab. n.ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej
Maciej Byczkowski, Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI)


9.30 – 10.00 Wykład inauguracyjny

„Aksjologia ochrony danych osobowych – rola ABI podczas wdrażania nowych przepisów o ochronie danych w UE” – dr hab. n.ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

10.00 – 12.00 Cz. I: Doświadczenia w wykonywaniu funkcji ABI i przygotowanie do roli inspektora ochrony danych

Prowadzenie obrad: Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI.

 • „Inspektor ochrony danych w przepisach wprowadzających RODO w Polsce” – dr Maciej Kawecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi Ministerstwa Cyfryzacji, Koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych
 • „20 lat doświadczeń w wykonywaniu funkcji ABI – ewolucja funkcji od administratora do inspektora” – Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI
 • „Inspektor ochrony danych – jak przygotować się do zwiększonej liczby zadań” – dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
 • Panel dyskusyjny: przygotowanie ABI do roli inspektora ochrony danych, w tym:
  • Wyznaczanie inspektora ochrony danych i odpowiednie określenie jego zadań.
  • Niezbędne kwalifikacje oraz kompetencje do pełnienie funkcji inspektora ochrony.
  • Kodeks etyki inspektora ochrony danych.
  • Wykonywanie zadań inspektora – inspektor i jego zespół.
  • Pełnienie roli punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz osób, których dane dotyczą.

Uczestnicy dyskusji: dr Maciej Kawecki, adw. Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy), Monika Młotkiewicz (Zastępca Dyrektora Departamentu Rejestracji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Zbiorów Danych Osobowych Biura GIODO), Andrzej Rutkowski (Wiceprezes Zarządu SABI), dr Grzegorz Sibiga.

12.00 – 12.15 Przerwa na kawę

12.15 – 14.00 Cz. II: Praktyczne podejście do wdrażania RODO – wybrane zagadnienia

Prowadzenie obrad: dr hab. n.ekon. inż. Janusz Zawiła – Niedźwiecki – Dziekan Wydziału Zarządzania PW

 • „Wdrożenie RODO – rewolucja czy ewolucja dla firm technologicznych” – Michał Kaczorowski, radca prawny, Google.
 • „Spełnienie wymogów rozliczalności realizacji obowiązków RODO – potrzeba prowadzenia dodatkowej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych” – adw. Xawery Konarski.
 • Panel dyskusyjny: praktyczne doświadczenia w prowadzeniu projektów wdrożenia RODO aspekty prawne, organizacyjne i informatyczne, w tym:
  • Wdrażanie obowiązków RODO – problemy i priorytety
  • Szacowanie ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych przy doborze zabezpieczania danych
  • Wdrażanie niezbędnych zmian dotyczących funkcjonalności i zabezpieczeń systemów informatycznych służących do przetwarzania danych
  • Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych.

Uczestnicy dyskusji: Maciej Byczkowski, adw. Xawery Konarski, Maciej Kołodziej (Wiceprezes Zarządu SABI), Andrzej Rutkowski, dr Grzegorz Sibiga, Piotr Wojakowski (Dyrektor ds. bezpieczeństwa, ENSI).

14.00 Zakończenie konferencji

14.00 – 14.30 Lunch

Agenda może ulec zmianie

Organizatorzy:
Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

Patronat honorowy:
dr Edyta Bielak – Jomaa – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Ministerstwo Cyfryzacji
Politechnika Warszawska

Rada programowa konferencji:
Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji),
Andrzej Rutkowski (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji),
dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN),
dr hab. n.ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW (Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej).

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY KONFERENCJI

Administratorem danych osobowych podanych podczas rejestracji na konferencję jest Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 34 lok. 6 (zwane dalej „SABI”). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników konferencji. SABI będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922), w celach związanych z organizacją konferencji z okazji III Dnia ABI.