I Dzień ABI – materiały

Konferencja „Wykonywanie nowej funkcji ABI – pierwszy rok doświadczeń” – agenda

Ochrona prywatności w tradycji bankowej – dr Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Informacje dotyczące funkcji DPO zawarte w projekcie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – Michał Czerniawski,  Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Cyfryzacji.

Problematyka związana z ochroną danych osobowych w chmurze obliczeniowej – Michał Jaworski, Dyrektor ds. Strategii Technologicznej, Microsoft Polska.

Pierwszy rok doświadczeń w wykonywaniu funkcji ABI – sprawdzenia, rejestry, nadzór – Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI

ABI a DPO – omówienie funkcji oraz różnic – dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN.

ABI potrzebny i przydatny – zakres i sposób wykonywania zadań przez ABI w praktyce – Andrzej Rutkowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia ABI.