Stowarzyszenie
Statut
Kodeks Etyki
Władze
Rada naukowa
Członkostwo
Aktualności
Działalność
Wniosek o patronat
Materiały z debat i konferencji
RODO i Wytyczne
Przewodniki po RODO
Kalendarium nowelizacji UODO - deregulacja 2015
Akty prawne
Przydatne linki
SABI - THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Warsaw Declaration 2013
Kontakt
SABI @FACEBOOK
Dzień IOD 2019
                                      


DzienIODy
Konferencja „Pierwsze doświadczenia pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych"

24 stycznia 2019 r. – Politechnika Warszawska[MATERIAŁY]AGENDA KONFERENCJI:

8.30 – Rejestracja uczestników

9.15 – 9.30 Otwarcie konferencji

dr hab. n. ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW, Dziekan Wydziału Zarządzania PW
Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych


Wystąpienie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pani dr Edyty Bielak – Jomaa


9.30 - 10.00 Wykład inauguracyjny

„Inspektor ochrony danych strażnikiem wartości w dobie 4. rewolucji technicznej”– dr hab. n. ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

10.00 – 12.00 Część pierwsza

 • "Aktualne prace nad przepisami uzupełniającymi RODO w Polsce oraz wytycznymi w zakresie wykonywania wymogów RODO" – dr Maciej Kawecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi Ministerstwa Cyfryzacji, Koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych
 • "Pierwsze doświadczenia w wykonywaniu funkcji IODy” – Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych
 • "Zastępca inspektora ochrony danych - projekt zmian w ustawie ochronie danych osobowych w kontekście zasad funkcjonowania zespołu inspektora ochrony danych"– dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

12.00 – 12.15 Przerwa na kawę

12.15 – 14.00 Część druga

 • "Praktyczne doświadczenia dotyczące wykonywania oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)” – Piotr Wojakowski, Dyrektor ds. bezpieczeństwa (CSO) European Network Security Institute (ENSI)
 • "Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla Inspektorów ochrony danych” – Maciej Kokot, doradca ubezpieczeniowy.
 • "Panel dyskusyjny: wypełnianie zadań inspektora ochrony danych”, w tym:
  • Określanie zadań IODy – regulamin funkcji
  • Kodeks etyki IODy
  • IODa i jego zespół
  • Pełnienie roli punktu kontaktowego osób, których dane dotyczą
  • Udział IODy w zgłaszaniu i wyjaśnianiu naruszeń ochrony danych osobowych
  • Udział IODy w wykonywaniu oceny skutków dla ochrony danych

Uczestnicy dyskusji: Maciej Byczkowski, Andrzej Rutkowski (Wiceprezes Zarządu SABI), dr Grzegorz Sibiga, Piotr Wojakowski i inni zaproszeni goście.

14.00 – 14.30 Lunch

14.30 – 16.00 Panele dyskusyjne dotyczące przygotowania kodeksu dobrych praktyk dla IODy

Konsultacje w grupach dotyczące przygotowania zakresu wytycznych ogólnych oraz sektorowych do pełnienia funkcji IODy – prowadzenie dyskusji Zarząd i eksperci SABI.

16.00 Zakończenie konferencjiOrganizatorzy:
Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych


Patronat honorowy:
dr Edyta Bielak – Jomaa - Prezes Urzędu Ochrony Danych
Ministerstwo Cyfryzacji
Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej


Rada programowa konferencji:
Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych)
Andrzej Rutkowski (Wiceprezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych)
dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN)
dr hab. n. ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW (Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej)


Patronat medialny:
               


Partnerzy konferencji: