SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Stowarzyszenie
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
RODO/Wytyczne
Przewodniki po RODO
Konferencja 26.01.2016.
Działalność
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
Członkostwo
Przydatne linki
Kontakt
SABI-THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Wniosek o patronat
FACEBOOK
Dzień ABI 2017

           PW       WZPW


Konferencja „Doskonalenie wykonywania funkcji ABI – drugi rok doświadczeń”

26 stycznia 2017 r. – Politechnika Warszawska

(Warszawa, Pl. Politechniki 1, Mała Aula, godz. 10.00 – 17.00)

[RELACJA]W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej Pana dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji pt.: Doskonalenie wykonywania funkcji ABI – drugi rok doświadczeń.

Konferencja odbyła się w ramach ustanowionego przez Zarząd SABI w 2015 roku – Dnia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Dnia ABI). Data ta jest symboliczna, gdyż 26 stycznia 2015 r. GIODO uruchomił system informatyczny zapewniający publiczny dostęp do ogólnopolskiego jawnego rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji. Tym samym, tego dnia wpisano pierwszego ABI do rejestru, co oznaczało, że został po raz pierwszy zakończony proces powołania ABI, na podstawie przepisów znowelizowanej w dniu 7 listopada 2014 r. ustawy o ochronie danych osobowych. Ustanowienie otwartego Dnia ABI umożliwia środowiskowe spotkania i wymianę doświadczeń w wykonywaniu zadań ABI. Jest to o tyle istotne, że w związku z obowiązującym ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych pojawią się nowe zakresy zadań dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych oraz nowa funkcja inspektora ochrony danych.


AGENDA KONFERENCJI:

10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju, Politechnika Warszawska
Maciej Byczkowski, Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI)


10. 15. – 11. 45 Cz. I. : Nowe wymagania i trendy w ochronie danych osobowych

Prowadzenie obrad: dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

 • Wdrażanie ogólnego rozporządzenia unijnego do polskiego porządku prawnego – dr Maciej Kawecki (Doradca Ministra Cyfryzacji).
 • Wyzwania z zakresu wymagań wobec systemów technicznych wspierających przetwarzanie danych osobowych – dr hab. inż. Andrzej Zalewski (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej).
 • Przetwarzanie danych osobowych a nowe technologie – Michał Kaczorowski (Radca prawny Google Poland).

11.45 – 12.00 Przerwa na kawę

12.00 – 14.00 Cz. II: Doświadczenia w wykonywaniu funkcji ABI

Prowadzenie obrad: Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI.

 • Drugi rok doświadczeń w wykonywaniu funkcji ABI – Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI.
 • Relacje ABI oraz innych komórek organizacyjnych administratora danych i osób zajmujących się ochroną danych osobowych (kontrola zarządcza, audyt, prawnicy) – współdziałanie czy kolizja? – dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN.
 • Doświadczenia ze sprawdzeń przeprowadzanych przez ABI na wniosek GIODO oraz kontroli wykonywania działań ABI przez inspektorów GIODO – Monika Młotkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Rejestracji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Zbiorów Danych Osobowych Biura GIODO.
 • Panel dyskusyjny dotyczący wykonywania funkcji ABI – Maciej Byczkowski, adw. Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy), Monika Młotkiewicz, Andrzej Rutkowski (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia ABI), dr Grzegorz Sibiga.

14.00 – 14.30 Przerwa na lunch

14.30 – 15.45 Cz. III. Przyszłość ABI

Prowadzenie obrad: Piotr Drobek (Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej I Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO).

 • Wytyczne Grupy Roboczej Artykułu 29 w zakresie inspektora ochrony danych – Monika Młotkiewicz (Zastępca Dyrektora Departamentu Rejestracji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Zbiorów Danych Osobowych Biura GIODO).
 • Uwagi do wytycznych Grupy Roboczej Artykułu 29 w zakresie inspektora ochrony danych – dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN).
 • Panel dyskusyjny dotyczący wytycznych Grupy Roboczej Artykułu 29 w zakresie inspektora ochrony danych – Maciej Byczkowski, Piotr Drobek, Monika Młotkiewicz, dr Grzegorz Sibiga.

15.45 – 16.00 Przerwa na kawę

16.00 – 17.00 Cz. IV: Konsultacje indywidualne dotyczące wykonywania zadań ABI

 • Konsultacje z zakresu wykonywania zadań ABI – prowadzenie konsultacji: Zarząd i eksperci SABI.

17.00 Zakończenie konferencji

Agenda może ulec zmianie

Organizatorzy:
Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji


Patronat honorowy:
dr Edyta Bielak – Jomaa - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej


Patronat medialny:


Partnerzy konferencji:
        
    


Rada programowa konferencji:
Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji)
Andrzej Rutkowski (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji)
dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN)
dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW (Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej)REJESTRACJA UCZESTNIKÓW ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Udział w konferencji jest bezpłatny.