III Dzień ABI – materiały

Agenda konferencji „ABI w nowej roli – inspektor ochrony danych” (30.01.2018)

List otwarty od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, p. dr Edyty Bielak – Jomaa, do uczestników Jubileuszowej Konferencji z okazji X-lecia powstania Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

Aksjologia ochrony danych osobowych, rola ABI podczas wdrażania nowych przepisów o ochronie danych w UE – dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

Wdrożenie RODO – rewolucja czy ewolucja dla firm technologicznych? – Michał Kaczorowski, radca prawny

20 lat doświadczeń w wykonywaniu funkcji ABI – ewolucja funkcji od administratora do inspektora – Maciej Byczkowski

RODO a obowiązki opracowania dokumentacji – adw. Xawery Konarski