Dzień IOD

Konferencja ON-LINE
Wyzwania i standardy dla Inspektorów ochrony danych w 2022 r.

26 stycznia 2022 r.

Agenda konferencji:

9.00       Otwarcie konferencji

Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych
adw. prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga – Przewodniczący Rady Naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych

9.15 – 10.00  Wykład inauguracyjny

„Perspektywy ochrony danych osobowych w 2022 r.” – dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL

10.00 – 10.10     Przerwa

10.10 – 11.40 Panel dyskusyjny: „Standardy wykonywania funkcji IOD”

  • Profesjonalizacja wykonywania funkcji IOD
  • Kary finansowe organów nadzorczych za naruszenie przepisów o IOD
  • Standardy działań ADO wobec IOD

Prowadzenie dyskusji: Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu SABI, Prezes Zarządu ENSI)

Uczestnicy dyskusji: Monika Młotkiewicz (Naczelnik Wydziału Współpracy z IOD UODO), Andrzej Rutkowski (Wiceprezes Zarządu SABI), adw. prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga (Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, Przewodniczący Rady Naukowej SABI).

11.40 – 11.55     Przerwa

11.55 – 13.25 Panel dyskusyjny: „Wyzwania dla IOD w czasach epidemii”

  • Zakres dopuszczalnej weryfikacji pracowników przez pracodawcę
  • Problemy związane z pracą zdalną
  • Rola IOD w nowych procesach przetwarzania danych

Prowadzenie dyskusji: adw. prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga (Przewodniczący Rady Naukowej SABI)

Uczestnicy dyskusji:  Tomasz Izydorczyk (Członek Zarządu SABI), Michalina Kaczmarczyk (Radczyni prawna w Kancelarii Raczkowski), Monika Sobczyk (Inspektor ochrony danych w Medicover Polska).

13.25 – 13.40     Przerwa

13.40 – 15.10 Panel dyskusyjny: „Trendy w ochronie Danych Osobowych w 2022 roku”

  • RODO i cyberbezpieczeństwo – nowe zadania i funkcje IOD
  • RODO i Internet – najważniejsze trendy legislacyjno-regulacyjne
  • Zmiany w ochronie prywatności w sieci Internet – perspektywa użytkownika i przedsiębiorcy
  • Wdrażanie innowacji w organizacjach – jak zapewnić zgodność z RODO

Prowadzenie: adw. Xawery Konarski (Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)

Uczestnicy dyskusji:  adw. Ewa Bereszko (Legal Counsel w Google), dr Łukasz Kister (Ekspert w Woodward, Inc., of counsel w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy), Katarzyna Ksionek (Starszy Prawnik w grupie kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A.), Mariola Więckowska (Członek Zarządu SABI, Dyrektor ds. Innowacyjnych Technologii Ochrony Danych w LexDigital).

15.10  Zakończenie konferencji

Agenda może ulec zmianie


Organizator:
SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych

Patronat honorowy:
Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. Cyfryzacji
Jan Nowak, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej

Partnerzy konferencji:
European Network Security Institute (ENSI)
Kancelaria Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy

Rada programowa konferencji:
Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych)
adw. Xawery Konarski (Kancelaria Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
Andrzej Rutkowski (Wiceprezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych)
adw. prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga (Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)

PARTNER PRAWNY SABI PARTNER KONFERENCJI

TKP
ENSI