Kalendarium

ROK 2008

4 lutego 2008 r. – seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, dotyczące nowej roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji

13 maja 2008 r. – spotkanie członków Stowarzyszenia ABI – zaprezentowanie wyników prac zespołów ds.: roli ABI, certyfikatu kompetencji zawodowych CPM, Kodeksu Etyki Zawodowej ABI

10 czerwca 2008 r. – stanowisko Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w sprawie skierowanego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk 488)

12 czerwca 2008 r. – pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk 488) podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (stanowisko Stowarzyszenia ABI)

19 czerwca 2008 r. – II Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI. Uchwalenie Kodeksu Etyki Zawodowej Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

12 lipca 2008 r. – wysłuchanie publiczne dotyczące przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk 488) – wystąpienie przedstawicieli Stowarzyszenia ABI (stanowisko Stowarzyszenia ABI, biuletyn z wysłuchania publicznego)

15 lipca 2008 r. – projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (uzasadnienie, wzór zgłoszenia)

22 lipca 2008 r. – stanowisko Stowarzyszenia ABI dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

17 września 2008 r. – stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk 488)

19 września 2008 r. – pismo Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji skierowane do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie podjęcia współpracy w zakresie nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych

22 października 2008 r. – powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o ochronie danych osobowych (biuletyn z posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka)

6 listopada 2008 r. – powołanie w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zespołu ds. zagadnień związanych z działalnością Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

19 listopada 2008 r. – spotkanie członków Stowarzyszenia ABI – omówienie punktów kierunkowych, opracowanych przez zespół ds. roli ABI, dotyczących propozycji zmiany ustawy o ochronie danych osobowych

3 grudnia 2008 r. – pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk 488) – dyskusja ogólna na temat projektu

5 grudnia 2008 r. –  propozycja zmian w ustawie o ochronie danych osobowych, dotycząca statusu i zadań administratora bezpieczeństwa informacji, skierowana do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

17 grudnia 2008 r. – spotkanie przedstawicieli Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i reprezentantów Stowarzyszenia ABI, w ramach zespołu ds. zagadnień związanych z działalnością Administratorów Bezpieczeństwa Informacji