Kalendarium

ROK 2013

19 lutego 2013 r.– pierwsze w nowym roku, seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, poświęcone nowym wymaganiom dotyczącym ochrony prywatności w świetle nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego z 16 listopada 2012 r. (Dz.U. z 21.12.12., poz. 1445). Seminarium poprowadził ekspert prawny Stowarzyszenia ABI, p. mec. Xawery Konarski – czołowy ekspert prawa telekomunikacyjnego  oraz Internetu w Polsce. Sprawozdanie z seminarium.

25 kwietnia 2013r. – seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, dotyczące „Reformy przepisów o ochronie danych osobowych w UE oraz planowanych zmian przepisów w Polsce”.

22 maja 2013 r. – VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI: powołanie nowych władz Stowarzyszenia

6 czerwca 2013 r. – seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, pt.: Przetwarzam w chmurze?! Czyli gdzie są moje dane?”.

13 września 2013 r. – udział Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ABI, p. Macieja Byczkowskiego w programie Panorama Dnia w TVP INFO. Rozmowa przeprowadzona przez Joannę Racewicz dotyczyła zagrożeń związanych z udostępnianiem danych osobowych oraz celów ich zbierania i przetwarzania. 
Link do programu: http://tvp.info/panorama-dnia/wideo/13092013-2200/12298617

17 września 2013 r. – seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, pt.: „Przetwarzam w chmurze?! Czyli gdzie są moje dane?” – część 2. 

18 września 2013 r. – udział Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ABI, p. Macieja Byczkowskiego w debacie ekspertów poświęconej problemowi naruszenia dóbr osobistych w internecie, która emitowana była w programie Twoje INFO w TVP INFO. W gronie ekspertów znaleźli się również socjolog Marek Troszyński (Kierownik Centrum Badań nad Nowymi Mediami Collegium Civitas) oraz doradca rodzinny i terapeuta Andrzej Komorowski.

25 września 2013 r. – przyjęcie przez Konfederację Europejskich Organizacji Inspektorów Ochrony Danych (CEDPO) oraz krajowe stowarzyszenia zrzeszające inspektorów ochrony danych w Europie, w tym Stowarzyszenie Administratorów  Bezpieczeństwa Informacji, „Deklaracji Warszawskiej 2013”, dotyczącej zachęcania organizacji w Europie do wyznaczania inspektorów ochrony danych osobowych (DPO).
Tekst deklaracji: [EN] [PL

12 października 2013 r. – udział Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ABI, p. Macieja Byczkowskiego w programie Informacje Dnia nadawanego przez Superstację. Pretekstem do rozmowy był przypadający na 12 października Dzień Bezpiecznego Komputera. Link do programu: http://tinyurl.com/p56cgaq

14 października 2013 r. – udział Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ABI, p. Macieja Byczkowskiego, w charakterze eksperta, w programie „Kto Ma Rację?” w Polsat Biznes. Rozmowa przeprowadzona przez Monikę Mularczyk dotyczyła mobbingu w pracy: czy pracodawca może śledzić pracowników w sieci? Do czego może wykorzystać zdobyte w ten sposób dane? Czy sposób w jaki spędza się wolny czas może być pretekstem do zwolnienia z pracy? W dyskusji wziął także udział psycholog biznesu Leszek Melibruda.
Link do programu: http://www.ipla.tv/Kto-ma-racje-kiedy-zaczyna-sie-mobbing/vod-5830324

17 października 2013 r. – Prezes Stowarzyszenia ABI, p. Maciej Byczkowski został poproszony o opinię jako ekspert ds. bezpieczeństwa dla programu informacyjnego FAKTY TVN. 
Link do programu: http://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/atak-hakerow-na-ministerstwo-gospodarki,363877.html

28 października 2013 r. – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) Maciej Byczkowski został zaproszony do grona ekspertów uczestniczących w międzynarodowej konferencji „Zagrożenia w cyberprzestrzeni – bezpieczeństwo ponad granicami ”, która odbyła się 28 października w Warszawie. Prezes Maciej Byczkowski  wygłosił  wystąpienie wprowadzające do sesji „Cyberzagrożenia i sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom w odniesieniu do kluczowych gałęzi gospodarki” a także na zakończenie dokonał podsumowania wszystkich zagadnień prezentowanych i dyskutowanych podczas konferencji.

29 października 2013 r. – udział Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ABI, p. Macieja Byczkowskiego w audycji Jest sprawa emitowanej w Radio dla Ciebie. Program prowadzony przez redaktor Elżbietę Uzdańską dotyczył problemu zakłócania miru domowego przez niechciane telefony na telefony stacjonarne oraz  zaproszenia zachęcające do zakupów, zapoznania się z ofertą handlową, zrobienia badań lekarskich itp.
Link do programu: http://www.rdc.pl/publikacja/jest-sprawa-niechciane-telefony-i-problem-osiedla-jazdow/

17 grudnia 2013 r. – seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, pt.: „Ramy zarządzania ryzykiem w obszarze ochrony prywatności”.

18 grudnia 2013 r. – Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Maciej Byczkowski został poproszony o opinię, jako ekspert ds. bezpieczeństwa, dla programu informacyjnego Polonia 24 (TVP Polonia).
Link do programu: http://www.tvp.pl/polonia/polonia-24/wideo/18122013-2200/13156857