Kalendarium

ROK 2012

7 lutego 2012 r. seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, dotyczące zmian statusu ABI w świetle projektu rozporządzenia UE.

8 lutego 2012 r.– uruchomienie internetowego forum Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji: www.forum.sabi.org.pl.

8 maja 2012 r. seminarium dyskusja dla członków Stowarzyszenia ABI:  „Bieżące problemy związane ze zgłaszaniem zbiorów danych do rejestracji GIODO i ich aktualizacją”, z udziałem p. Michała Bałdygi Dyrektora Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Sprawozdanie z seminarium.

31 maja 2012 r.– VI Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI.

2 lipca 2012 r. – seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, dotyczące „Projektu nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy deregulacyjnej”.

20 lipca 2012r.– w ramach konsultacji społecznych ogłoszonych przez Ministerstwo Gospodarki, Stowarzyszenie ABI zgłosiło swoje stanowisko dotyczące punktów 2.30 i 2.31 „Projektu założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce”, odnoszących się do zmian w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) (.pdf).

19 października 2012 r. – w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, w Warszawie, odbyła się debata Od Administratora do Inspektora”. Materiały z debaty.

16 listopada 2012 r.– Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI, p. Maciej Byczkowski, podczas uroczystej Sesji Jubileuszowej XX-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM”, odebrał z rąk Prezesa POLALARM, p. Bogdana Tatarowskiego, Dyplom XX-Lecia za wspieranie POLALARM i współdziałanie w realizacji wspólnych celów w latach 2007 – 2012. 

20 listopada 2012 r.– seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI – „Przetwarzanie danych osobowych w chmurze obliczeniowej, w świetle opinii 5/2012 Grupy Roboczej art. 29 z 1 lipca 2012”. Sprawozdanie z seminarium.

13 grudnia 2012 r. – drugie seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, z cyklu: seminariów – dyskusji z przedstawicielami Biura GIODO, Rola ABI w kontroli GIODO”, z udziałem p. Katarzyny Hildebrandt – starszego inspektora w Departamencie Inspekcji Biura GIODO.