Konferencja „Zabezpieczenie danych osobowych – aktualny stan prawny a rzeczywiste potrzeby.” (28.03.2011 r.)

dr Wojciech Wiewiórowski – „Prawna regulacja zasad zabezpieczania systemów teleinformatycznych”

prof. Wojciech Cellary – Główne wyzwania (zagrożenia i potrzeby) ochrony danych osobowych wobec trendów rozwoju IT

Maciej Byczkowski – Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych – praktyka wykonywania zadań ABI oraz konieczne zmiany Statusu ABI i wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych

dr Paweł Litwiński – Rola ABI w dyrektywie UE oraz w prawodawstwie Państw członkowskich

dr Grzegorz Sibiga – Administrator bezpieczeństwa informacji w krajowych przepisach o ochronie danych osobowych – aktualny stan prawny i proponowane zmiany

dr inż Andrzej Kaczmarek – Konieczne zmiany w przepisach rozporządzenia do ustawy z punktu widzenia GIODO

dr Stefan Szyszko – Alternatywne sposoby regulowania normatywnego kwestii organizacyjno-technicznych ochrony danych osobowych w systemach informatycznych: „soft law” versus „hard law”