Konferencje

30.01.2024 – VI Dzień IOD Rola inspektora ochrony danych w zmianach w ochronie danych osobowych w 2024 r.

26.01.2023 – V Dzień IOD – konferencja on-line Inspektor ochrony danych 2.0 – Czas innowacji

26.01.2022 – VI Dzień IOD – konferencja on-line Wyzwania i standardy dla Inspektorów ochrony danych w 2022 r.

26.01.2021 – III Dzień IOD – konferencja on-line IOD wobec nowych wyzwań w ochronie danych osobowych

30.01.2020 r. – II Dzień IOD – konferencja Praktyka wykonywania funkcji Inspektora ochrony danych

24.01.2019 – I Dzień IOD – konferencja Pierwsze doświadczenia pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych