Stowarzyszenie
Działalność
Aktualności
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debat i konferencji
RODO i Wytyczne
Przewodniki po RODO
Kalendarium nowelizacji UODO - deregulacja 2015
Akty prawne
Członkostwo
Wniosek o patronat
Przydatne linki
SABI - THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Warsaw Declaration 2013
Kontakt
SABI @FACEBOOK
KontaktSABI - Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych


Al. Jana Pawła II 34 lok. 6
00-141 Warszawa
tel.: 22 243 15 98
e-mail:
info@sabi.org.pl


Kierownik Biura Stowarzyszenia:
Aleksandra Jarzębska
e-mail:
a.jarzebska@sabi.org.plDEKLARACJA CZŁONKOWSKA.

WNIOSEK O PATRONAT STOWARZYSZENIA
KRS 0000289902, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP 525-24-63-498, REGON 141287742

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia: Volkswagen Bank direct 36 2130 0004 2001 0436 6779 0001