Kontakt

SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych

Al. Jana Pawła II 34 lok. 6 00-141 Warszawa
tel.: 538 439 142; e-mail: info@sabi.org.pl

Kierownik Biura Stowarzyszenia: Aleksandra Jarzębska

KRS 0000289902, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP 525-24-63-498, REGON 141287742

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia:
Santander Bank Polska 23 1090 2590 0000 0001 4841 4530