Webinarium 2021/09/30

Baner webinarium 30 09 2021

Podczas II części webinarium poświęconego decyzji Komisji Europejskiej z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych rozmawialiśmy o klauzulach przy przekazywaniu danych do państw trzecich.

Webinarium poprowadziły adw. Katarzyna Syska, senior associate w Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy oraz r.pr. Dominika Nowak, senior associate w Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy.

Aktualne wyzwania w pracy inspektorów ochrony danych

W najnowszym Newsletterze Urzędu Ochrony Danych Osobowych (9/2021) ukazała się rozmowa prof. INP PAN dr. hab. Grzegorza Sibigi i Pani Moniki Młotkiewicz, naczelnik Wydziału Współpracy z Inspektorami Ochrony Danych w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, na temat wymagań pracy inspektorów ochrony danych.

Eksperci dyskutowali na temat kompetencji potrzebnych inspektorom oraz specjalizacji w wykonywaniu ich funkcji.

Zachęcamy do zapoznania się z tą ciekawą dyskusją, która dostępna jest w formie:

wywiadu w najnowszym Newsleterze UODO (9/2021)

– nagrania udostępnionego przez UODO.   

Webinarium 2021/10/07

Podczas webinarium „Ocena ryzyka z uwzględnieniem wniosków wynikających z decyzji Prezesa UODO” dokonaliśmy przeglądu decyzji Prezesa UODO w sprawach m.in.: Ergo Hestia, Warta, Sąd Rejonowy w Zgierzu, ENEA i Morele. Omówiliśmy wybrane poglądy organu dotyczące oceny ryzyka oraz rozmawialiśmy o tym, jakie wnioski dla administratorów i inspektorów płyną z decyzji Prezesa UODO.

Webinarium poprowadził Tomasz Izydorczyk – członek Zarządu SABI.

W dyskusji udział wzięli: dr r. pr. Dominik Lubasz (członek Rady Naukowej SABI), a także członkowie Zarządu SABI: Mariola Więckowska, Maciej Byczkowski oraz Andrzej Rutkowski.

Jubileuszowa edycja Konwentu Ochrony Danych i Informacji. RODO – naruszenia, decyzje, kary

W dniach 6 i 7 października 2021 r. odbędzie się 10. Konwent Ochrony Danych i Informacji organizowany przez Lubasz i Wspólnicy – Kancelarię Radców Prawnych oraz spółkę audytorską FORSAFE.

Stowarzyszenie SABI objęło patronat nad wydarzeniem.

Temat przewodni nadchodzącej edycji to „RODO – naruszenia, decyzje, kary”. Uczestnicy będą mogli usłyszeć, na jakie zagadnienia trzeba w praktyce zwrócić szczególną uwagę przy przetwarzaniu danych osobowych.

Logo X Konwent Ochrony Danych i Informacji

Udział w tegorocznym Konwencie Ochrony Danych i Informacji jest bezpłatny. Wystarczy zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie organizatora.

Ze względów bezpieczeństwa również w tym roku Konwent będzie przeprowadzony w całości w formule online.

Więcej informacji na temat konferencji, agenda, lista prelegentów oraz wspomniany formularz rejestracyjny znajdują się na stronie https://konwentodo.pl/.

Studia podyplomowe dla inspektorów ochrony danych

Trwa nabór na studia podyplomowe dla inspektorów ochrony danych.

To już VII edycja studiów organizowanych przez INP PAN, pod patronatem SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych i Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Stowarzyszenie współtworzy program studiów, a w Radzie Programowej zasiadają m.in. przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia oraz Rady Naukowej: Maciej Byczkowski i Andrzej Rutkowski, a także dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL, adw. Xawery Konarski, dr hab. Arwid Mednis, dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN, dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW.

Kierownikiem studiów jest dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w INP PAN i przewodniczący Rady Naukowej SABI.

W tym roku, po raz pierwszy studia podzielono na dwie specjalizacje:

  • „Inspektor ochrony danych w organach i podmiotach publicznych”,
  • „Inspektor ochrony danych w sektorze prywatnym”.

Studia składają się z 4 bloków zajęć (wspólnych dla obu specjalizacji) obejmujących:

  • podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych,
  • obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych,
  • wykonywanie zadań inspektora ochrony danych
  • zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych

oraz zajęć dodatkowych, dedykowanych dla każdej ze specjalizacji.

Specjalizacja „IOD w organach i podmiotach publicznych” obejmuje przedmioty dotyczące m.in. problematyki ochrony danych osobowych w udostępnianiu informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, e-urzędu, zamówieniach publicznych, postępowaniu administracyjnym oraz archiwizacji.

Specjalizacja „IOD w sektorze prywatnym” to m.in. tematy e-prywatności, przetwarzania w grupach kapitałowych, marketingu oraz sztucznej inteligencji.

W gronie doskonałych wykładowców znaleźli członkowie Zarządu i Rady Naukowej SABI oraz członkowie naszego Stowarzyszenia, w tym m.in.: Maciej Byczkowski, dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL, Tomasz Izydorczyk, adw. Xawery Konarski, dr hab. Arwid Mednis, Andrzej Rutkowski, dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN, Mariola Więckowska.

Rekrutacja trwa do dnia 20 października 2021 r. Zapraszamy i zachęcamy do zapisów. Liczba miejsc jest ograniczona!

!!!Członkom SABI przysługuje 10% rabat na czesne!!!  

Szczegółowe informacje, w tym lista prelegentów, program studiów, harmonogram zjazdów czy wysokość czesnego, dostępne są na stronie: https://inp.pan.pl/studia-podyplomowe/wykonywanie-funkcji-inspektora-ochrony-danych/

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych

4 czerwca 2021 r. Komisja Europejska wydała decyzję wykonawczą w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725.

Decyzja reguluje cel i zakres standardowych klauzul umownych, obowiązki stron przetwarzających dane osobowe oraz postępowanie przy naruszeniu klauzul i rozwiązaniu umowy.  

O konsekwencjach tej decyzji porozmawiamy na webinarium dla członków SABI, które odbędzie się 24 czerwca br.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach (webinariach) i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne są w zakładce CZŁONKOSTWO.