SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Stowarzyszenie
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
RODO/Wytyczne
Przewodniki po RODO
Działalność
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
Członkostwo
Przydatne linki
Kontakt
SABI-THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Wniosek o patronat
FACEBOOK
Zespoły problemowe
Zespoły problemowe

 

 

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie, powołało kilka zespołów problemowych:

 

Zespół do spraw polityki informacyjnej SABI (Przewodniczący: p. Klaudiusz Kosidło: informacja@sabi.org.pl )

Celem prac zespołu jest opracowanie polityki informacyjnej Stowarzyszenia SABI, która będzie wzmacniała i rozpowszechniała pozytywny wizerunek Stowarzyszenia, prezentowała jego potencjał i podkreślała rolę SABI w środowisku.Zespół ds. przygotowania do funkcji inspektora ochrony danych - zespół zakończył prace

Zespół zajmuje się monitorowaniem projektów zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce i wytycznych do RODO oraz przygotowywaniem stanowisk i propozycji SABI w tym zakresie.Zespół do spraw opracowania zmian w Kodeksie etyki ABI - zespół zakończył prace

Celem prac zespołu jest opracowanie projektu Kodeksu Etyki, który będzie obowiązywał także po rozpoczęciu stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.Zespół ds. roli ABI  - zespół zakończył prace

Zespół ds. Roli ABI opracował autorski projekt nowelizacji art. 36 ust. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych, dotyczący statusu Administratora Bezpieczeństwa Informacji. W tym zakresie Stowarzyszenie współpracował z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. [Projekt nowelizacji art. 36 ust. 3]Zespół ds. Kodeksu Etyki Zawodowej Administratorów Bezpieczeństwa Informacji - zespół zakończył pracę.

Zespół opracował Kodeks Etyki Zawodowej Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, który obowiązuje od 19 czerwca 2008 r., kiedy to został przyjęty Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.


Zespół ds. Certyfikatu Kompetencji Zawodowych (CPM) - zespół zawiesił swoją działalność.

 

Zespół ds. środków finansowych - zespół został rozwiązany.

 

Zespół ds. zmian Statutu - zespół zakończył pracę.

 

 

 


 


Do wyświetlenia dokumentów w formacie .pdf potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader. Mogą go Państwo pobrać program  ze strony producenta:
http://www.adobe.com/uk/products/acrobat/readstep2.html