SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Stowarzyszenie
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
RODO/Wytyczne
Przewodniki po RODO
Działalność
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
Członkostwo
Przydatne linki
Kontakt
SABI-THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Wniosek o patronat
FACEBOOK
Aktualności

14 maja 2015 r. – Prezes SABI Maciej Byczkowski wziął udział w  Ogólnopolskiej Konferencji „Reforma Ochrony Danych Osobowych – Nowe Szanse I Wyzwania”. Organizatorem konferencji było Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło m.in. Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją  zorganizowało konferencję mając na uwadze fakt, że  przed ADO i ABI w Polsce pojawiają się nowe wyzwania  wskutek nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, której przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku oraz projektowanymi zmianami na poziomie prawa unijnego.

Prezes Maciej Byczkowski wziął udział w panelu tematycznym „Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych – perspektywa ABI” moderowanym przez dr Joannę Łuczak z Uniwersytetu Łódzkiego. Przedstawił z punktu widzenia Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji wykład „Mieć czy nie mieć ABI? Korzyści i obawy związane z powołaniem ABI”.

Prezes Byczkowski skomentował  najczęściej funkcjonujące w opinii społecznej, w tym w mediach oraz na różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach, „mity” odnoszące się do nowego statusu ABI po nowelizacji, m.in. dotyczące: powołania ABI, zakresu zadań ABI, wymaganych kwalifikacji do pełnienia funkcji ABI, zapewnienia niezależności stanowiska ABI, rejestracji ABI przez GIODO oraz roli ABI w kontroli GIODO. Jako współtwórca zapisów ustawowych w zakresie nowej funkcji ABI i uczestnik procesu legislacyjnego  wyjaśnił związane z wyżej wymienionymi  zagadnieniami wątpliwości oraz przedstawił prawidłową interpretację zapisów ustawy.

Podczas ww. panelu omówiono także status i obowiązki ABI na gruncie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Dr Grzegorz Sibiga reprezentujący Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie przedstawił temat „Nowe obowiązki ABI”. Natomiast dr Maciej  Kawecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego skupił się na omówieniu zagadnienia nowych wymogów związanych z pełnieniem funkcji ABI a pozycją prawną kancelarii prawnych i zasad  etyki zawodu radcy prawnego i adwokata, koncentrując się na wątku  czy można w praktyce łączyć te dwie role.

W trakcie konferencji omawiano także zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych z perspektywy ADO, w tym przede wszystkim nowe obowiązki administratorów danych osobowych na gruncie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.  Reprezentująca Konfederację Lewiatan Magdalena Piech w swoim wystąpieniu skupiła się na  temacie wdrażania nowego systemu ochrony danych osobowych przez przedsiębiorców, analizując zagadnienie na gruncie najnowszych europejskich i krajowych regulacji prawnych. Natomiast dr Tomasz Banyś z Uniwersytetu Łódzkiego przedstawił problematykę związaną z kwestią wdrażania nowego systemu ochrony danych osobowych przez podmioty publiczne.

Podczas panelu tematycznego „Transgraniczny obrót danymi”  prelegenci skupili się na temacie przekazywania danych osobowych do państw trzecich na gruncie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Dr Paweł Litwiński z Instytutu Allerhanda w Krakowie w swoim wystąpieniu przedstawił  propozycje regulacji transgranicznego obrotu danymi osobowymi w rozporządzeniu ogólnym. Z kolei mecenas Xavery Konarski reprezentujący Związek Pracodawców Branży Internetowej (IAB Polska) omówił praktyczne problemy związane z przekazywaniem danych do państw trzecich. Radca prawny Michał Kaczorowski z Google Poland w swoim wykładzie zaprezentował  transgraniczny obrót danymi z perspektywy ADO.

Konferencja organizowana przez  Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją była doskonałą okazją do wymiany poglądów dotyczących oceny obecnego stanu regulacji prawnych, których przedmiotem jest ochrona danych osobowych i dyskusji na temat założeń europejskiej reformy ochrony danych, przez przedstawicieli świata nauki i biznesu oraz ekspertów praktyków.

W skład Rady programowej  Konferencji weszli:  prof. zw. dr hab. Zbigniew Góral, prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka, dr Edyta Bielak – Jomaa, dr Joanna Łuczak, dr Magdalena Kuba, dr Dominik Lubasz, mgr Katarzyna Witkowska.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęła Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Pani prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska a także Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

 

Relacja fotograficzna z konferencji: https://www.portalodo.com/entry/relacja-fotograficzna