SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Stowarzyszenie
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
RODO/Wytyczne
Przewodniki po RODO
Działalność
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
Członkostwo
Przydatne linki
Kontakt
SABI-THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Wniosek o patronat
FACEBOOK
Aktualności

18 września 2013 r. - Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Prezes European Network Security Institute Maciej Byczkowski wziął udział w debacie ekspertów poświęconej problemowi naruszenia dóbr osobistych w internecie, która emitowana była w programie Twoje INFO w TVP INFO.

W gronie ekspertów znaleźli się również socjolog Marek Troszyński (Kierownik Centrum Badań nad Nowymi Mediami Collegium Civitas) oraz doradca rodzinny i terapeuta Andrzej Komorowski. Temat walki z obraźliwymi wpisami i nękaniem osób w sieci przywołały nowe przypadki samobójstw popełnionych pod wpływem zamieszczanych w internecie negatywnych komentarzy, których autorami są tzw. „trolle” i „hejterzy”. 
Ważnym wątkiem w programie było zwrócenie uwagi widzów na przełomowe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak zaznaczył prezes Maciej Byczkowski, Sąd w wyroku z dn. 21 sierpnia 2013 r. potwierdził, że osoby obrażane w sieci nie są bezbronne. Mają możliwość zwrócenia się do administratorów stron internetowych o udostępnienie danych osób zamieszczających obraźliwe wpisy, w celu wytoczenia powództwa cywilnego. Jeśli nie otrzymają ww. danych mogą wystąpić o pomoc do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Obrona godności osobistej to prawnie usprawiedliwiony cel aby uzyskać dane autora obraźliwych komentarzy od dostawcy usług internetowych lub operatora telekomunikacyjnego. 
W swoich wypowiedziach w debacie prezes Maciej Byczkowski podkreślał, że zawsze zgłoszenia naruszenia dóbr osobistych musi dokonać osoba poszkodowana. Decydując się na taki krok poszkodowany ma do wyboru dwie drogi: karną, czyli zgłoszenie przestępstwa zniesławienia organom ścigania lub policji, które procedują kolejne kroki lub wytoczenie powództwa cywilnego. 
Wszyscy uczestnicy dyskusji podkreślali zarówno potrzebę wprowadzenia rozwiązań systemowych, które pozwolą na walkę ze zjawiskiem mowy nienawiści w internecie jak i konieczność zwrócenia uwagi na fakt jego wysokiej szkodliwości społecznej. Silna ekspansja mowy nienawiści w internecie oraz daleko posunięta swoboda w aktywności „hejterów”, wynika również z faktu, że nie było dotychczas żadnej kampanii społecznej tłumaczącej na czym polega prawo do prywatności. Niezbędna jest edukacja pokazująca drogi wyboru, właściwego postępowania. 
W opinii prezesa SABI istotne jest uwrażliwienie społeczeństwa na poszanowanie prawa człowieka, jego prywatności i godności. W programie wypowiadały się również, podkreślając negatywny aspekt powszechnego obrażania w sieci, osoby publiczne, pod których adresem zamieszczane były obraźliwe wpisy internetowe - piosenkarze Natalia Lesz i Czesław Mozil oraz  dziennikarze Telewizji Polskiej  Krzysztof Ziemiec, Agata Konarska i Diana Rudnik.