SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Stowarzyszenie
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
RODO/Wytyczne
Przewodniki po RODO
Działalność
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
Członkostwo
Przydatne linki
Kontakt
SABI-THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Wniosek o patronat
FACEBOOK
Aktualności
13 czerwca 2019 r. – odbędzie się seminarium dla członków SABI, które poświęcone będzie interesującym zagadnieniom technologicznym, a wykłady poprowadzą znamienici członkowie naszego Stowarzyszenia. Spotkanie rozpocznie Pan Maciej Kołodziej, Wiceprezes Zarządu SABI, który omówi zagadnienia dotyczące Bezpieczeństwa i technologii zabezpieczeń danych osobowych z perspektywy infrastruktury IT. Po nim, p. Mariola Więckowska, przedstawi temat: Czy IoT i AI to wyzwanie dla ochrony danych osobowych? Czyli jak nowa technologia wpływa na prywatność, jakie zagrożenia niesie oraz co zrobić, aby czuć się bezpiecznie? Na zakończenie spotkania p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI, omówi status prac nad Kodeksem dobrych praktyk IOD.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do Stowarzyszenia. Szczegółowe informacje na temat członkostwa dostępne są na stronie
http://sabi.org.pl/czlonkostwo.php.28 maja 2019 r. – do stosowania wchodzi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej.


23-24 maja 2019 r. – odbyło się IV MIODO, czyli 4. edycja Meetingu Inspektorów Ochrony Danych (Osobowych). Dwudniowe warsztaty zorganizowała firma Ariergarda, a SABI objęło to wydarzenie patronatem. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. członkowie SABI: Maciej Kołodziej (Wiceprezes Zarządu SABI ), Tomasz Izydorczyk, Maciej Gruszczyński, Mariola Więckowska oraz Patrycja Kozik i dr Mirosław Gumularz. Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie: www.miodo.org.16 maja 2019 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, którego tematem były zmiany przepisów w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO. O tych zmianach opowiedział wybitny ekspert – dr Mirosław Gumularz, radca prawny z kancelarii GKK Gumularz Kozik.9-10 maja 2019 r. – w Krakowie, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „RODO – od analizy modelu do stosowania prawa”. Wydarzenie organizowane zostało przez Wydział Prawa i Administracji UJ oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych, a SABI objęło to wydarzenie patronatem.
Celem Konferencji była refleksja nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami stosowania Rozporządzenia. Temat jest niezwykle aktualny, a dyskusja i próba rozwiania wątpliwości potrzebna i uzasadniona ze względu na wciąż występujące powszechnie problemy związane ze stosowaniem RODO, dotyczące praktyki działalności podmiotów gospodarczych, jak i funkcjonowania osób fizycznych. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi: Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI, Maciej Kołodziej – Wiceprezes Zarządu SABI, prof. Arkadiusz Sobczyk, dr Maciej Kawecki, dr Paweł Litwiński, prof. Paweł Fajgielski.
Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej wydarzenia
https://rodo2019.edu.pl/18 kwietnia 2019 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, poświęcone przepisom uzupełniających RODO. Seminarium poprowadził ekspert SABI – adw. dr Grzegorz Sibiga (Kancelaria Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, Instytut Nauk Prawnych PAN).16-17 kwietnia 2019 r. – odbyła się 3. edycja RIBA Forum – konferencja poświęcona RODO, Innowacjom i Bezpieczeństwu danych. Wydarzenie organizowała firma Evention, a patronat nad nim objęło SABI.
Prelegenci, którzy wystąpili podczas konferencji, to przede wszystkim praktycy ze świata biznesu, którzy na co dzień zmagają się z wyzwaniami ochrony danych. Wśród prelegentów było wielu członków SABI, w tym Wiceprezes Zarządu SABI – Maciej Kołodziej.
Informacje na temat wydarzenia znajdują się na stronie
https://ribaforum.pl/21 marca 2019 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, które poprowadzili radcy prawni z kancelarii GKK Gumularz Kozik. Podczas spotkania omówione zostały tematy dotyczące DPIA i RODO w marketingu i sprzedaży.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do Stowarzyszenia. Szczegółowe informacje na temat członkostwa dostępne są na stronie
http://sabi.org.pl/czlonkostwo.php.13 marca 2019 r. - odbyło się spotkanie dla członków SABI, podczas którego zainicjowane zostały prace nad stworzeniem "Kodeksu dobrych praktyk Inspektora ochrony danych". Podczas spotkania przedstawione zostały założenia do Kodeksu oraz powołano trzy zespoły robocze, które będą pracowały nad jego poszczególnymi rozdziałami.14 lutego 2019 r. - odbyło się seminarium dla członków SABI, z cyklu "Doświadczenia IOD'y w stosowaniu RODO". Seminarium pt.: "Warsztaty analizy ryzyka" przeprowadzili adwokaci z kancelarii Maruta Wachta sp.j.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do Stowarzyszenia. Szczegółowe informacje na temat członkostwa dostępne są na stronie
http://sabi.org.pl/czlonkostwo.php.06 lutego 2019 r. – podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Cyfryzacji, zaprezentowano kolejny przewodnik sektorowy po RODO. Przygotowany przez Grupę Roboczą ds. Ochrony Danych Osobowych przewodnik „RODO w Administracji”, który ma formułę odpowiedzi na 27 najczęściej zadawanych pytań, można pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rodo-dla-administracji-odpowiedzi-na-27-pytan?fbclid=IwAR2G40zZdjlrNGW5BUXh4Hq3E8MnluYkISysxIERc7FVHDnjefKF4oUwWho

Wykaz opublikowanych dotychczcas przewodników dostępny jest na stronie: PRZEWODNIKI PO RODO28 stycznia 2019 r. – z okazji Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych, w Ministerstwie Cyfryzacji, odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowano m.in. poradnik dla przedsiębiorców „RODO a brexit”. Poradnik jest efektem pracy Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych, koordynowanej przez dr Macieja Kaweckiego, dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi Ministerstwa Cyfryzacji. Niemal 150 osób biorących udział w pracach Grupy, zostało docenionych przez ministra Marka Zagórskiego, który podczas konferencji wręczył im dyplomy z podziękowaniem za pracę. Wśród członków Grupy jest także p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI, który bierze udział w pracach Zespołu ds. ogólnych.
Więcej informacji nt wydarzenia:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/europejski-dzien-ochrony-danych-osobowych-polska-liderem-wdrazania-unijnych-przepisow24 stycznia 2019 r. – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, gen. brygadier Leszek Suski, przekazał na ręce Pana Macieja Byczkowskiego, Prezesa Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych, list z życzeniami z okazji Dnia Inspektora Ochrony Danych.24 stycznia 2019 r. – w Warszawie odbyła się ogólnopolska, bezpłatna konferencja: „Pierwsze doświadczenia pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych. Konferencja odbyła się w ramach obchodów Dnia Inspektora Ochrony Danych (Dnia IODy).     [AGENDA]     [MATERIAŁY]10 stycznia 2019 r. - odbyło się seminarium dla członków SABI, które było drugim spotkaniem w ramach cyklu "Doświadczenia IOD'y w stosowaniu RODO". Podczas seminarium omówione zostały meandry zaliczania incydentów bezpieczeństwa do naruszeń ochrony danych osobowych oraz szacowania poziomu ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, które mogą zostać spowodowane takimi naruszeniami, a także przykłady incydentów i ich klasyfikacji oraz dalszej obsługi. Seminarium poprowadzili członkowie SABI.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do Stowarzyszenia. Szczegółowe informacje na temat członkostwa dostępne są na stronie
http://sabi.org.pl/czlonkostwo.php.8 stycznia 2019 r. - Prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał Ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
Opinię prawną w przedmiocie tego projektu pod kątem bezpieczeństwa gromadzenia, przechowywania, przesyłania i dostępu do danych osobowych, przygotował p. dr Grzegorz Sibiga - ekspert SABI:
http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk8.nsf/0/8D4488A044FBBC7BC125835300352D5F/%24File/i2768-18.rtf13 grudnia 2018 r. - odbyło się seminarium dla członków SABI, otwierające nowy cykl spotkań, dotyczący doświadczeń IOD w stosowaniu RODO. Podczas seminarium omówione zostały doświadczenia z kontroli w podmiocie przetwarzającym na zlecenie (u procesora), najczęstsze błędy przy zawieraniu umów powierzenia i dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz pierwsze doświadczenia związane ze zgłaszaniem naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu. Seminarium poprowadzili członkowie SABI.4-5 grudnia 2018 r. - odbył się I KONGRES INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH. Weryfikacja wdrożenia RODO. Kongres poświęcony był weryfikacji wdrożenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Wydarzenie organizowała firma ENSI – członek wspierający SABI. Organizator przygotował specjalną ofertę cenową dla członków Stowarzyszenia. Więcej informacji znajduje się na stronie Organizatora.22 listopada 2018 r. - w Warszawie, odbyła się IV Konferencja Ochrony Danych Osobowych. RODO i nowa ustawa o ochronie danych osobowych – pierwsze miesiące stosowania przepisów. Organizatorem wydarzenia było Wydawnictwo C.H. Beck. SABI objęło to wydarzenie swoim patronatem, a dla członków Stowarzyszenia przygotowany został 15% rabat na udział w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie poświęconej konferencji.13 listopda 2018 r. - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych złożony został wniosek dotyczący przyjęcia projektu Kodeksu Branżowego w Ochronie Zdrowia. Treść projektu Kodeksu oraz kopia wniosku dostępne są na stronie http://www.rodowzdrowiu.pl/.8 listopada 2018 r. - w Warszawie, odbyło się seminarium dla członków SABI, które poprowadzili adwokaci z kancelarii Maruta Wachta sp.j. Podczas spotkania Pan Mecenas Sławomir Kowalski opowiedział o kontroli UODO na nowych zasadach, a Pan Mecenas Paweł Tobiczyk omówił temat: Plan utrzymania zgodności. Jak zorganizować pracę IOD.


6 listopada 2018 r. - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wdrażającej RODO, który przewiduje zmianę 168 ustaw. Projekt zawiera m.in. propozycję zmiany Kodeksu Karnego i kodeksu postępowania administracyjnego. Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.11 października 2018 r. - w Warszawie, odbyło się seminarium dla członków SABI: “Przetwarzanie danych osobowych w sektorze publicznym – wybrane problemy”, które poprowadził p. dr Mirosław Gumularz.20 września 2018 r. - w Warszawie, odbyła się konferencja Med & Pharma Data Security Summit nad którą SABI objęło patronat, a Wiceprezes Zarządu, p. Maciej Kołodziej, poprowadził dyskusję "przy stoliku tematycznym", pt: Rozmowy o warsztacie pracy Inspektora Ochrony Danych. Podczas dyskusji poruszono następujące tematy:
Jak ocenić kompletność i poprawność dokumentacji procesu ochrony danych osobowych? Czy IOD ma przeprowadzać audyty, kontrole czy sprawdzenia? Jak szkolić operatorów danych? Czy IOD musi obsługiwać punkt kontaktowy? Dlaczego zaleca się rozszerzyć zakres obowiązków IOD? Zbudujmy Zespół IOD, uwzględniając wiedzę, umiejętności i doświadczenia niezbędne dla funkcji Inspektora. Omawiane były problemy ze stosowaniem RODO w służbie zdrowia i zdroworozsądkowe metody ich rozwiązywania, w tym odwołanie do aktualnego stanu prac nad Kodeksem Branżowym (kopia aktualnej, z 31 sierpnia, wersji projektu dostępna na stronie
http://www.rodowzdrowiu.pl/).

Na stronie https://datasecsummit.pl/relacja-2018/#relacja jest dostępna relacja z konferencji.

Prezentacje dostępne są pod adresem:
https://datasecsummit.pl/agenda-2018-prezentacje

Kilka dni po konferencji Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało „Przewodnik po RODO w służbie zdrowia”. Jego opracowanie to efekt prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji. Dokument można pobrać ze strony https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-w-sluzbie-zdrowia-po-pierwsze-pacjent13 września 2018 r. - odbyło się, pierwsze po wakacyjnej przerwie, seminarium dla członków SABI. Ekspert Stowarzyszenia – adw. dr Grzegorz Sibiga (kancelaria Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, Instytut Nauk Prawnych PAN), omówił temat p.t.: „Przetwarzanie i ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów w świetle RODO oraz przepisów krajowych (aktualnie obowiązujących i projektowanych)”. Po wykładzie Pana Doktora odbyła się jest dyskusja dotycząca kwestii związanych z przetwarzaniem danych pracowników i kandydatów do pracy.24 sierpnia 2018 r. - w Monitorze Polskim opublikowano Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony: http://monitorpolski.gov.pl/MP/2018/827/.29 lipca 2018 r. – rozpoczęła się rekrutacja do IV edycji studiów podyplomowych WYKONYWANIE FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH, organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN. Patronem studiów jest Stowarzyszenie ABI oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Na mocy porozumienia o współpracy w ramach realizacji studium podyplomowego, zawartego pomiędzy SABI a INP PAN, w dniu 7 maja 2015 r., SABI współtworzy program, a w Radzie Programowej studiów zasiadają przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia: p. Maciej Byczkowski i p. Andrzej Rutkowski. Kierownikiem studium jest p. dr Grzegorz Sibiga.

Szczegółowe informacje na temat studiów, w tym zasady zgłaszania udziału na studia, znajdują się pod adresem
http://www.inp.pan.pl/dydaktyka/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-wykonywanie-funkcji-inspektora-ochrony-danych-iv-edycja/

Wszelkie pytania dotyczące studiów prosimy kierować do sekretariatu: tel. 22 657-28-26, tel. kom. 572-513-468, e-mail: studiumIOD@inp.pan.pl

Rekrutacja trwa do 25 września 2018 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dla członków SABI przewidziano zniżkę na czesne.4 lipca 2018 r. – opublikowano materiał informacyjny, dotyczący powstającego Kodeksu Ochrony Danych osobowych w rekrutacji. W webinaru można dowiedzieć się m.in. czym jest Kodeks, jakie są jego założenia, czy do kogo jest skierowany. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.2 lipca 2018 r.– w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się pierwsze spotkanie Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych, której zadaniem będzie m.in. rozwiązywanie bieżących problemów związanych z wdrożeniem RODO, wyjaśnianie i korygowanie niewłaściwego zrozumienia przepisów. Podczas spotkania, w którym udział wzięło ponad 90 osób, powołano zespoły robocze. Z ramienia Stowarzyszenia ABI, w pracach zespołu ds. ogólnych, udział weźmie Prezes Zarządu SABI, p. Maciej Byczkowski. Więcej informacji na temat spotkania i Grupy znajduje się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.14 czerwca 2018 r. – odbyło się XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI, podczas którego podsumowany został rok 2017 oraz zaplanowano działania SABI na najbliższy czas.12 czerwca 2018 r. - odbyło się seminarium dla członków SABI, które poświęcone było powstającemu Kodeksowi ochrony danych osobowych w rekrutacji oraz zmianom w Kodeksie pracy dotyczącym monitoringu wizyjnego, wprowadzonym przez ustawę o ochronie danych osobowych. Tematy omówili: dr Mirosław Gumularz (Radca prawny w GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni, ekspert grupy roboczej ws. opracowania kodeksu ochrony danych osobowych w rekrutacji) oraz Tomasz Izydorczyk (Kancelaria Maruta Wachta).

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do Stowarzyszenia. Szczegółowe informacje na temat członkostwa dostępne są na stronie
http://sabi.org.pl/czlonkostwo.php.29 maja 2018 r. – Urząd Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) przygotował dwuczęściowy poradnik dotyczący procesu zarządzania ryzykiem. Poradnik jest do pobrania na stronie Urzędu, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/123/20824 maja 2018 r. – w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)22 maja 2018 r. – Prezydent RP podpisał ustawę o ochronie danych osobowych, która wejdzie w życie 25 maja br. http://www.prezydent.pl/…/…/podpisane/art,34,maj-2018-r.html16 maja 2018 r. – Senat przyjął, bez poprawek, ustawę o ochronie danych osobowych, z dnia 10 maja 2018 r. Ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta RP.

Proces legislacyjny:
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,529.html

Materiał porównawczy: https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/4670/plik/811m.pdf15 maja 2018 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI z cyklu „Przygotowanie do RODO”. Pani mec. Natalia Kalinowska omówiła temat „Prawo do przenoszenia danych vs. Prawo do uzyskania kopii”. Następnie odbyła  się dyskusja na temat  ogłoszonego przez Komisję Europejską sprostowania do RODO, którą poprowadził p. Andrzej Rutkowski - Wiceprezes Zarządu.14 maja 2018 r. - na stronie GIODO udostępnione zostało nieoficjalne tłumaczenie Stanowiska Grupy Art. 29 dot. art. 30 ust. 5 RODO, tj. przypadków w jakich administratorzy lub podmioty przetwarzające zatrudniające mniej niż 250 pracowników, muszą prowadzić rejestr czynności przetwarzania.11 maja 2018 r. - Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało filmy informacyjne na temat RODO. Cykl filmów nosi nazwę "Oto RODO” i będzie dostępny na stronie m.in. na stronie https://tinyurl.com/yazsmseb. Filmy będą publikowane we wtorki i w piątki, także po 25 maja.

Więcej informacji na temat projektu znajduje sie na stronie https://www.gov.pl/cyf…/rodo-to-lepsza-ochrona-twoich-danych11 maja 2018 r. - GIODO udostępnił na swojej stronie link do narzędzia ułatwiającego dokonywanie oceny skutków dla ochrony danych. Aplikacja została opracowana przez francuski organ ochrony danych osobowych (CNIL), a polska wersja została przygotowana m.in. we współpracy z GIODO.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
https://giodo.gov.pl/pl/1520281/10482
Bezpośredni link do aplikacji: https://github.com/LINCnil/pia-app/releases/download/1.6.0/PIA-Setup-1.6.0.exe10 maja 2018 r. - Sejm RP dzisiaj przyjął projekt ustawy o ochronie danych osobowych, który zostanie skierowany do Senatu RP. Proces legislacyjny można śledzić na stronie: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=24101 maja 2018 r. - Komisja Europejska udostępniła sprostowanie do RODO. Wersja w języku polskim znajduje się na stronach 259-277. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8088-2018-INIT/en/pdf25 kwietnia 2018 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, podczas którego omówione zostały poszczególne elementy dotyczące wdrożenia RODO, realizacji obowiązków zarówno dokumentacyjnych, jak i technicznych. Zweryfikowane zostały podjęte już działania dostosowawcze do RODO i ustalono co jeszcze zostało do zrobienia w tym zakresie, szczególnie z perspektywy przyszłego inspektora ochrony danych.
Seminarium poprowadzili członkowie Zarządu SABI, p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu oraz p. Andrzej Rutkowski, Wiceprezes Zarządu.16 kwietnia 2018 r. - do grona członków CEDPO dołączyło włoskie Stowarzyszenie Inspektorów Danych Associazione dei Data Protection Officer (ASSO DPO) http://www.cedpo.eu/asso-dpo-joins-cedpo/.13 kwietnia 2018 r. – Stowarzyszenie ABI przystąpiło do współpracy nad Kodeksem ochrony danych osobowych w rekrutacji oraz objęło go swoim Patronatem. Inicjatorzy prac nad Kodeksem: eRecruiter, pracuj.pl, GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni.
Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie:
https://rodowrekrutacji.pl/11 - 13 kwietnia 2018 r. - w Pałac Żelechów Spa & Wellness w Żelechowie, odbył się XXII Kongres ABI. Wiedza u źródeł. Sprawdzian gotowości do RODO, który poświęcony był sprawdzeniu przygotowania do stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Udział w Kongresie umożliwił jego uczestnikom zweryfikowanie, czy w sposób prawidłowy i kompletny dostosowali swoją jednostkę organizacyjną do RODO, a siebie do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. W związku z tym, że przygotowania w tym zakresie wchodzą w ostatni etap, pomocne było podsumowanie podjętych działań oraz wypunktowanie brakujących elementów wdrożenia zmian.
Wydarzenie organizowała firma ENSI – członek wspierający SABI. Organizator przygotował specjalną ofertę cenową dla członków SABI.
Więcej informacji:
http://www.ensi.net/warsztaty/kongres2018.html4 kwietnia 2018 r. – na stronie GIODO opublikowane zostały szablony rejestru czynności i rejestru kategorii czynności wraz z przykładami ich uzupełnienia oraz wyjaśnieniami i wskazówkami dotyczącymi sposobu ich prowadzenia. Obowiązek prowadzenia rejestrów został określony w art. 30 ust. 1 i 2 RODO, a przygotowane przez Biuro GIODO wzory i wyjaśnienia mają ułatwić jego realizację.27 marca 2018 r. - GIODO ogłosił publiczne konsultacje dotyczące wykazu rodzajów przetwarzania, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych. Proponowany wykaz dostępny jest na stronie https://giodo.gov.pl/pl/1520281/10430. Opinie na temat przedstawionej propozycji należy przesyłać do 30 kwietnia 2018 r., na adres: dif@giodo.gov.pl.8 marca 2018 r. - na stronie http://sabi.org.pl/KodeksEtyki.php opublikowany został Kodeks Etyki Inspektorów Ochrony Danych, przyjęty Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w dniu 30 stycznia 2018 r. Zachęcamy do zapoznania się z nim i stosowania.28 lutego - 1 marca 2018 r. – w Warszawie, odbyła się II edycja RIBAForum „Wyzwania ochrony danych w czasach nowych regulacji. RODO, Innowacje, Bezpieczeństwo, Audyt". Wydarzenie zorganizowała firma Evention, a patronat nad nim objęło Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.
Wśród prelegentów pojawili się m.in. członkowie Stowarzyszenia ABI, w tym członkowie Zarządu: p. Monika Bogatek, p. Maciej Kołodziej, p. Michał Kaczorowski. Informacje o programie Forum znajdują się na stronie
https://ribaforum.pl/19 lutego 2018 r. - na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały uwagi GIODO do projektu ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie zgodności projekt z przepisani RODO https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302950/katalog/12457674#124576748 lutego 2018 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, z cyklu „Przygotowanie do RODO”. Podczas spotkania Pani Mecenas Natalia Kalinowska omówiła kwestie profilowania zgodnego z RODO, a Pan Dr Mirosław Gumularz przedstawił praktyczne problemy pojawiające się na styku ochrony danych i prawa prywatnego.30 stycznia 2018 r. – w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja: „ABI w nowej roli – inspektor ochrony danych”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej i odbyło się w ramach obchodów III Dnia Administratora Bezpieczeństwa Informacji, przypadającego na dzień 26 stycznia. Tego dnia Stowarzyszenie świętowało także swoje X-lecie.

Z okazji obchodów X-lecia powstania Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, p. dr Edyta Bielak – Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wystosowała
list otwarty do uczestników Konferencji, który odczytała p. Monika Młotkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Rejestracji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Zbiorów Danych Osobowych Biura GIODO.

Agenda oraz materiały z konferencji znajdują się na
stronie wydarzenia.14 grudnia 2017 r. – Grupa Robocza Art. 29 ogłosiła konsultacje społeczne dotyczące: Wytycznych dotyczących zgody (wp259) oraz Wytycznych dotyczących przejrzystości (wp260). Uwagi do wytycznych należy zgłaszać do 23.01.2018.

Oprócz wytycznych, konsultowane są dokumenty robocze dotyczące referencji adekwatności (wp254), ustanawiające tabelę z elementami i zasadami, które można znaleźć w wiążących regułach korporacyjnych (wp256)oraz ustanawiających tabelę z elementami i zasadami, które można znaleźć w firmowych regułach wiążących – procesor (wp257). W przypadku dokumentów roboczych, uwagi należy zgłaszać do 17.01.2018.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=5008314 grudnia 2017 r. - odbyło się kolejne seminarium z serii „Przygotowanie do RODO”. W pierwszej części spotkania p. Tomasz Izydorczyk oraz p. Marcin Soczko zaprezentowali aplikację francuskiego organu nadzorczego (CNIL), wspierającej ocenę skutków dla ochrony danych. Druga część, którą poprowadził p. Maciej Byczkowski, była poświęcona wykorzystania norm ISO w zakresie PIA.
Po zakończeniu seminarium odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie członków SABI.20-21 listopada 2017 r. – w Warszawie, odbyła się konferencja: Wdrożenie unijnej reformy ochrony danych osobowych w sektorze publicznym.
Celem konferencji było przedstawienie perspektywy stosowania RODO w administracji publicznej, z uwzględnieniem odrębności tego sektora.
Wśród prelegentów znaleźli się: Maciej Byczkowski, Katarzyna Cieślak, Piotr Drobek, Grzegorz Gryciuk, mgr inż. Tomasz Izydorczyk, Maciej Kaczmarski, Piotr Kawczyński, dr Maciej Kawecki, r. pr. Kamila Kędzierska, adw. Anna Kobylańska, Maciej Kołodziej, dr hab., r. pr. Mariusz Krzysztofek, adw. dr Paweł Litwiński, dr Arwid Mednis, Paweł Mielniczek, Tomasz Osiej, dr Marlena Sakowska-Baryła, adw. dr Grzegorz Sibiga, Urszula Szefler.

Organizatorem konferencji było Wydawnictwo C.H. Beck, a Stowarzyszenie ABI objęło patronat nad wydarzeniem.9 listopada 2017 r. – odbyło się seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI z cyklu „Przygotowanie do RODO”. Pierwszą część poprowadził p. dr Grzegorz Sibiga, ekspert SABI, który omówił wytyczne Grupy Roboczej art. 29 dotyczące zgłaszania naruszeń. Następnie p. Tomasz Izydorczyk, członek SABI, wygłosił wykład „Dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane – co zrobić z dyskami sieciowymi i serwerami FTP pełnymi różnych plików oraz załącznikami w poczcie elektronicznej i w systemach obiegu dokumentów, a także archiwami nieuporządkowanych dokumentów papierowych” Po każdej części seminarium przewidziana jest dyskusja.7 listopada 2017 r. – Wydział Zarządzania PW we współpracy z Instytut Nauk Prawnych PAN organizuje kurs: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacjach wszelkich rodzajów. Jest to kompleksowy kurs z zarządzania bezpieczeństwem informacji (w tym danych osobowych) w organizacjach biznesowych, usługach publicznych, jednostkach administracji publicznej oraz organizacjach non-profit.
Dla członków SABI oraz byłych i obecnych słuchaczy studium podyplomowego „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” organizator przewidział specjalny rabat.
Szczegółowe informacje na temat kursu znajdują się na stronie:
http://www.wz.pw.edu.pl/index.php/Kandydaci/Kursy/Zarzadzanie-bezpieczenstwem-informacji-w-organizacjach-wszelkich-rodzajow3 listopada 2017 r. – w ramach konsultacji społecznych projektu ustawy o jawności życia publicznego, ogłoszonych przez Ministra członka Rady Ministrów Koordynatora Służb Specjalnych, Stowarzyszenie ABI przygotowało i przesłało swoje stanowisko w tej sprawie. Z projektem ustawy można zapoznać się na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12304351/12465407/12465408/dokument313647.pdf, a ze stanowiskiem SABI: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12304351/12465407/12465410/dokument315032.pdf
Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304351/katalog/12465407#1246540726 października 2017 r. – na stronie Grupy Roboczej Art. 29 dostępne są wytyczne dotyczące:
– zgłaszania naruszenia danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem 2016/679
– zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji i profilowania dla celów rozporządzenia 2016/67926 października 2017 r. – w Warszawie odbyła się III Konferencja Ochrony Danych Osobowych. Prawne i organizacyjne aspekty wdrożenia rozporządzenia o ochronie danych (RODO), organizowana przez Wydawnictwo C.H. Beck. Stowarzyszenie ABI objęło patronat nad tym wydarzeniem.
Prelegentami podczas konferencji byli prawnicy i specjaliści w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, którzy biorą udział w projektach wdrażania RODO: r.pr. Michał Bienias, Maciej Byczkowski, prof. Paweł Fajgielski, Tomasz Grzegory, adw. Xawery Konarski, r. pr. Arwid Mednis, adw. dr Grzegorz Sibiga, adw. Katarzyna Syska.
Pan Maciej Byczkowski wygłosił wykład na temat "Znaczenia norm ISO we wdrażaniu bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego wymaganego w RODO"
(.pdf)24 października 2017 r. – odbyło się w seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI z cyklu "Przygotowanie do RODO". Seminarium, którego tematem była "Aktualizacja umów powierzenia przetwarzania danych", poprowadził Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Pan Maciej Kołodziej.13 października 2017 r. – w odpowiedzi na ogłoszone przez Ministerstwo Cyfryzacji konsultacje społeczne, Stowarzyszenia ABI przesłało swoje uwagi do projektu ustawy o ochronie danych osobowych oraz projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.12 października 2017 r. – odbyło się kolejne seminarium z cyklu „Przygotowanie do RODO”, dla członków Stowarzyszenia ABI. Pierwsza część seminarium poświęcona była omówieniu i przedyskutowaniu propozycji zmian w projektach ustaw wdrażających RODO w Polsce, wypracowanych podczas spotkania w dniu 3 października. W drugiej części seminarium, członkowie SABI, p. Mariola Więckowska i p. Maksymilian Michalski, wypowiedzieli się na temat funkcjonalności systemów IT w kontekście realizacji praw i wolności osób oraz zabezpieczenia teleinformatyczne spełniające wymagania RODO.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do Stowarzyszenia. Szczegółowe informacje na temat członkostwa dostępne są na stronie
http://sabi.org.pl/czlonkostwo.php.3 października 2017 r. – odbyło się spotkanie informacyjne dla członków Stowarzyszenia ABI, dotyczące projektów przepisów nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wprowadzających tę ustawę, które poprowadził ekspert prawny SABI, p. dr Grzegorz Sibiga. Nasz ekspert prawny, zreferował najistotniejsze punkty zarówno nowej ustawy o ochronie danych osobowych, jak i kwestie zmian w przepisach prawa pracy, które odnoszą się do przetwarzania danych osobowych w każdej organizacji.
Spotkanie było połączone z dyskusją, której celem było przygotowywanie stanowiska SABI i propozycji ewentualnych zmian do przedstawionych przez Ministerstwo Cyfryzacji projektów przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Stanowisko zostanie opracowane przez Zespół ds. przygotowania do funkcji inspektora ochrony danych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w tym ważnym spotkaniu.19 września 2017 r. – w Warszawie, odbyła się konferencja: Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – rewolucyjne zmiany dla polskich przedsiębiorców i instytucji. Konferencję zorganizwała firma More&More Grupa Kreatywna. Patronat nad tym wydarzeniem objęło Stowarzyszenie ABI. W debacie ”Praktyczne aspekty wdrożenia nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych w 2018 r. a widmo wysokich kar za niedopełnienie obowiązków w tym zakresie” udział wzięli: dr Maciej Kawecki (Ministerstwo Cyfryzacji), Piotr Drobek (Z-ca Dyrektora w Departamencie Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO), Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu SABI), dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN, ekspert prawny SABI), dr Bartosz Opaliński (Uczelnia Łazarskiego).
Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie
http://moremore.pl/konferencja-nowe-przepisy-o-ochronie-danych-osobowych/.14 września 2017 r. – Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na swojej stronie projekty: ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
Jednocześnie ogłoszone zostały konsultacje tych projektów, w których mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Konsultacje potrwają do 13 października br. Uwagi można przesyłać do na adres: Konsultacje.odo@mc.gov.pl
Szczegółowe informacje oraz projekty dostępne są na stronie:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/konsultacje-spoleczne-projektu-przepisow-wdrazajacych-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-rodo-14 września 2017 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI. Pan Prezes Maciej Byczkowski wygłosił wykład pt. „Wykorzystanie norm ISO do wdrożenia RODO – rodzina norm 29100 z powiązaniu z 27000”, po czym rozpoczęła się dyskusja, moderowana przez p. Andrzeja Rutkowskiego, Wiceprezesa Zarządu, na temat przygotowania planu wdrożenia RODO. Uczestnicy seminarium dzielili się swoimi doświadczeniami i mieli okazje czerpać z doświadczeń innych uczestników w celu opracowania Planu wdrożenia.6 lipca 2017 r. – rozpoczęła się rekrutacja na III edycję studiów podyplomowych "Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych", organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN. Patronat nad studiami objęli: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych, w tym zasad zgłaszania udziału na studia, znajdują się pod adresem:
http://www.inp.pan.pl/index.php?a=studia-podyplomowe&bb=13.
Rekrutacja zakończy się 4 września 2017 r. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń zawierających wszystkie wymagane dokumenty.


20 czerwca 2017 r. – odbyło się XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI, podczas którego podsumowany został rok 2016 oraz zaplanowano działania SABI na najbliższy czas.


20 czerwca 2017 r. – w Hotelu Hilton w Warszawie, odbyło się Forum General Data Protection Regulation 2017, zorganizowane przez Centrum Prawa Bankowego, Miesięcznik Finansowy Bank oraz Związek Banków Polskich. Forum było poświęcone m.in. praktycznym wskazówkom, jak właściwie wdrożyć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego RODO lub GDPR). W debacie podczas Forum udział wziął p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI, który omówił „Praktyczne sposoby podejścia do wdrożenia RODO”. Pan Prezes Maciej Byczkowski przedstawił swoje doświadczenia z procesów wdrożenia RODO w sektorze finansowym, w których obecnie uczestniczy. Podkreślił ważność zasady rozliczalności z wszystkich obowiązków określonych w RODO. Odniósł się do kwestii odpowiedniego szacowania ryzyka, które jest zawarte w kilku kluczowych wymaganiach RODO, w tym tych dotyczących doboru zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, projektowania systemów informatycznych oraz zabezpieczenia danych osobowych, a także oceny skutków dla ochrony danych osobowych. Prezes Byczkowski zaznaczył, że podmioty, które stosują obecnie zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą PN ISO 27001 i w powiązaniu z nią szacują ryzyko na podstawie normy PN ISO 27005, muszą pamiętać – że w odniesieniu do RODO – ocena musi dotyczyć skutków dla prywatności osób, których dane dotyczą, a nie jak to było dotychczas, skutków dla organizacji. Ta zmiana jest ważna i wymaga, aby w odpowiedni sposób szacować ryzyko i dobierać zabezpieczenia danych zgodnie z RODO. W odniesieniu do systemów informatycznych, Pan Byczkowski podkreślił ważność problemu retencji danych oraz odpowiednich zasad dotyczących anonimizacji danych w systemie informatycznym, gdy dane nie mogą być już przetwarzane lub gdy korzysta się z tzw. prawa do zapomnienia. W swojej wypowiedzi odniósł się także do wymagań zabezpieczenia systemów informatycznych, które to wymagania nie wynikają wprost z RODO, ale z szacowania ryzyka dla podmiotów danych oraz faktu, że niektóre prawa osób, których dane dotyczą, powinny być także realizowane za pomocą systemów informatycznych.
Więcej informacji nt Forum znajduje się na stronie:
http://konferencje.alebank.pl/konferencje/forum-gdpr-2017/8 czerwca 2017 – odbyło się seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, podczas którego nasi członkowie podzielili się swoimi doświadczeniami w pracy z narzędziami informatycznymi, przydatnymi przy codziennej realizacji zadań ABI.7 czerwca 2017 r. – w Łodzi odbyło się II Łódzkie Forum Ochrony Danych Osobowych, dotyczące zmian prawnych związanych z wejściem w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych. Wydarzenie organizuje firma Ariergarda, członek wspierający SABI. Patronat merytoryczny nad cyklem Forów Ochrony Danych Osobowych objęło Stowarzyszenie ABI. Organizator przygotował specjalną ofertę cenową dla członków SABI.
Więcej informacji:
http://forumodo.pl/index.php/wydarzenia/ii-lodzkie-forum-ochrony-danych-osobowych.6 czerwca 2017 r. – w Hotelu InterContinental, w Warszawie, odbyła się konferencja „Outsourcing bezpieczeństwa przetwarzania danych i wyzwania związane z GDPR”, zorganizowana przez Asseco Business Solutions. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję poznać nowe zasady i przewidywane wymagania w zakresie ochrony danych osobowych, które zaczną być stosowane od dnia 25 maja 2018 r. W konferencji udział wziął p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI, który w swym wystąpieniu przedstawił jakie działania należy podjąć aby w odpowiedni sposób dostosować firmę do wymagań nowego rozporządzenia (GDPR/RODO) Prezes Byczkowski odniósł się w szczególności do zakresu potencjalnych zmian dotyczących przetwarzania danych w systemach informatycznych. Podkreślił, że wymogi dotyczące dostosowania systemów informatycznych zależą od rodzajów procesów przetwarzania danych osobowych realizowanych w danej organizacji, a ich zabezpieczenie od przeprowadzonej wcześniej oceny ryzyka w odniesieniu do naruszenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane w tych systemach

Relacja z konferencji, w tym m.in. wypowiedź podsumowująca Prezesa Byczkowskiego jest dostępna na stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=l8SUBa1HGfE

Prezentacja Prezesa Macieja Byczkowskiego przedstawiona na konferencji: https://www.assecobs.pl/storage/mail/60/ENSI_Prezentacja_Przygotowanie_do_RODO_06.06.17.pdf30 maja 2017 r. – w Gdańsku odbyło się Pomorskie Forum Ochrony Danych Osobowych, podczas którego wykład pt.: „Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w polskich przepisach oraz planowane zmiany w związku z nowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych w UE” wygłosił p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI. Podczas swojego wystąpienia Prezes Byczkowski mówił o przygotowaniu administratora bezpieczeństwa informacji do nowej funkcji inspektora ochrony danych, przedstawił swoje doświadczenie w tym zakresie oraz wskazał te zadania i obowiązki ABI, które mogą być kontynuowane w czasie pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. W swojej wypowiedzi p. Maciej Byczkowski odniósł się także szczegółowo do wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 w zakresie inspektora ochrony danych. Wydarzenie zorganizowała firma Ariergarda, członek wspierający SABI, a Stowarzyszenia ABI objęło cykl Forów Ochrony Danych Osobowych patronatem merytorycznym. Więcej informacji nt Forum znajduje się na stronie wydarzenia: http://forumodo.pl/index.php/wydarzenia/ii-pomorskie-forum-ochrony-danych-osobowych.9 maja 2017 r. – odbyło się seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, dotyczące zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych. Seminarium poprowadzili członkowie SABI, p. Mariola Więckowska, p. Kamil Pszczółkowski oraz p. Tomasz Izydorczyk, którzy podzielili się swoimi przemyśleniami w tym temacie.9 maja 2017 r. – odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do spraw opracowania zmian w Kodeksie etyki ABI (Przewodniczący: Andrzej Rutkowski). Przedmiotem spotkania było omówienie roboczego projektu Kodeksu etyki. Zachęcamy wszystkich członków SABI do udziału w pracach Zespołu.4 maja 2017 r. – GIODO udostępniło polską wersję językową wytycznych dotyczących oceny skutków dla ochrony danych. Konsultacje społeczne w tym temacie (http://giodo.gov.pl/1520281/id_art/9930/j/pl) prowadzone są do 19 maja br. Wnioski i komentarze w języku angielskim można przesyłać na adres desiwm@giodo.gov.pl. Tłumaczenie wytycznych dostępne są na stronie: http://www.giodo.gov.pl/1520281/id_art/9957/j/pl/
27 – 28 kwietnia 2017 r. – w Pałacu Odrowążów, w Chlewiskach, odbył się XXI Kongres ABI. ABI 2017 – Przygotowanie do funkcji inspektora ochrony danych, który poświęcony był przygotowaniom do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych oraz do wdrożenia i stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Dyskusje i wystąpienia na Kongresie poprowadzili eksperci praktycy, w tym doświadczeni ABI oraz przedstawiciele Biura GIODO. Wydarzenie zorganizowała firma ENSI – członek wspierający SABI. Organizator przygotował specjalną ofertę cenową dla członków SABI. Więcej informacji: http://www.ensi.net/warsztaty/kongres2017.html.


24 kwietnia 2017 r. – w Szczecinie, odbyło się II Zachodniopomorskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Cykl Forów organizuje firma Ariergarda, członek wspierający SABI. Patronat merytoryczny nad cyklem Forów Ochrony Danych Osobowych objęło Stowarzyszenie ABI. Organizator przygotował specjalną ofertę cenową dla członków SABI. Więcej informacji: http://forumodo.pl/index.php/rejestracje.


24 kwietnia 2017 r. – w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, odbyła się III Podlaska Konferencja Informatyczna 2017. Organizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Informatyczne – Koło w Łomży. Stowarzyszenie ABI objęło konferencję Patronatem Merytorycznym.
Konferencja poświęcona była aspektom prawnym ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwu teleinformatycznemu systemów informatycznych.
Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie:
http://pki2017.pti.lomza.pl/.


6 7 kwietnia 2017 r. – w Warszawie odbyła się konferencja RIBA Forum 2017 – Wyzwania ochrony danych w czasach nowej regulacji. Gościem specjalnym konferencji był dr Maciej Kawecki – Doradca ministra w Gabinecie Politycznym, Ministerstwo Cyfryzacji. Wśród prelegentów pojawili się członkowie SABI, w tym p. Maciej Kołodziej – Wiceprezes Zarządu SABI. Stowarzyszenie ABI objęło to wydarzenie swoim patronatem. Organizator przygotował specjalną ofertę cenową dla członków SABI. Relacja z wydarzenia znaduje się na stronie: https://ribaforum.pl/4 – 5 kwietnia 2017 r. – w Brukseli odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych, podczas którego przyjęto m.in. ostateczne wersje wytycznych dotyczących inspektora ochrony danych (DPO), organu wiodącego oraz przenoszenia danych. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: http://www.giodo.gov.pl/456/id_art/9892/j/pl/.


5 kwietnia 2017 r. – odbyło się trzecie spotkanie Zespołu do spraw opracowania zmian w Kodeksie etyki ABI (Przewodniczący: Andrzej Rutkowski). Przedmiotem spotkania było omówienie roboczego projektu treści preambuły, zasad etyki oraz reguł postępowania zapisanych w Kodeksie etyki. Zachęcamy członków SABI do udziału w pracach Zespołu.


3 – 4 kwietnia 2017 r. – w Sobieniach Szlacheckich k. Warszawy odbyło się FORUM ABI – ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony danych osobowych oraz nadzór nad ich przetwarzaniem i zabezpieczaniem. Podczas FORUM zaproszeni eksperci pomogli uczestnikom przygotować się do wdrożenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przedstawili zmienione mechanizmy ochrony danych osobowych, a także wynikające z nich nowe zadania i obowiązki administratorów danych oraz ABI, a w przyszłości inspektorów ochrony danych. Organizator przygotował specjalną ofertę cenową dla członków SABI. Więcej informacji: www.forum.abi-expert.pl.


31 marca 2017 r. – w Poznaniu, odbyło się II Wielkopolskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Cykl Forów organizuje firma Ariergarda, członek wspierający SABI. Patronat merytoryczny nad cyklem Forów Ochrony Danych Osobowych objęło Stowarzyszenie ABI. Organizator przygotował specjalną ofertę cenową dla członków SABI. Więcej informacji: http://forumodo.pl/index.php/rejestracje.


30 marca 2017 r. – w Katowicach, odbyło się II Dolnośląskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Agenda II cyklu Forów dotyczyła kompetencji, zadań oraz statusu Inspektora Ochrony Danych jako następcy ABI, porusza istotną kwestię identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka (risk-based approach). W programie znalazły się także wykłady dotyczące komunikacji pomiędzy ABI, a działem IT oraz zgód i obowiązków informacyjnych przy zbieraniu danych osobowych. Wydarzenie zorganizowała firma Ariergarda, członek wspierający SABI. Patronat merytoryczny nad cyklem Forów Ochrony Danych Osobowych objęło Stowarzyszenie ABI. Organizator przygotował specjalną ofertę cenową dla członków SABI. Więcej informacji: http://forumodo.pl/index.php/rejestracje.


28 marca 2017 r. – na stronie Ministerstwa Cyfryzacji opublikowany został projekt ustawy o ochronie danych osobowych przygotowany przez Ministra Cyfryzacji, regulujący: wybrane zagadnienia ogólne, kwestie związane z postępowaniem w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, europejską współpracę administracyjną, postępowanie kontrolne, administracyjne kary pieniężne, odpowiedzialność cywilną i kwestie inspektorów ochrony danych. Z projektem oraz z wprowadzeniem do niego można zapoznać się na stronie: https://mc.gov.pl/aktualnosci/projekt-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych.


24 marca 2017 r. – Stowarzyszenie ABI przedstawia opinię prawną w przedmiocie wykonywania zadań ABI, którą na jego zlecenie opracował p. dr Grzegorz Sibiga – ekspert prawny SABI.
W dokumencie autor szczegółowo odnosi się do kwestii niezależności ABI oraz jego relacji z innymi komórkami organizacyjnymi ADO (np. audyt wewnętrzny czy kontrola wewnętrzna) oraz zewnętrznymi usługodawcami świadczącymi usługi dla ADO (np. konsultanci, prawnicy).
Opracowanie w szczególności zawiera ustalenie, czy dopuszczalna pozostaje działalność wspomnianych innych komórek organizacyjnych oraz usługodawców polegająca na kontroli wykonywania zadań przez ABI oraz zapewnianiu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych u administratora danych, poprzez audyty, konsultacje, opinie itp.
Autor przedstawił wcześniej swoje wnioski zawarte w opinii na Seminarium SABI w dniu 12 stycznia oraz podczas konferencji zorganizowanej w tym roku z okazji Dnia ABI.
Mamy nadzieję, że opinia ta będzie przydatna w Państwa pracy związanej z wykonywaniem obecnej funkcji ABI, jak również przy wykonywaniu zadań inspektora ochrony danych w przyszłości

Treść opinii jest dostępna pod poniższym linkiem:

OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE WYKONYWANIA ZADAŃ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI)23 marca 2017 r. – w Krakowie, odbyło się II Małopolskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Druga edycja Forów poświęcona jest kompetencjom, zadaniom oraz statusowi Inspektora Ochrony Danych jako następcy ABI, poruszone będą istotne kwestie identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka (risk-based approach). W programie znajdują się także wykłady dotyczące komunikacji pomiędzy ABI, a działem IT oraz zgód i obowiązków informacyjnych przy zbieraniu danych osobowych Organizatorem Forów jest firma Ariergarda, członek wspierający SABI. Patronat merytoryczny nad cyklem Forów Ochrony Danych Osobowych objęło Stowarzyszenie ABI.
Kalendarium Forów – marzec 2017:
24 marca 2017 r. – Katowice
30 marca 2017 r. – Wrocław
31 marca 2017 r. – Poznań
Więcej informacji nt wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://forumodo.pl/.


10 marca 2017 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, dotyczące zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych na gruncie Prawa telekomunikacyjnego oraz w kontekście przygotowania do wykonywania tego obowiązku zgodnie z przepisami RODO. Seminarium poprowadzili członkowie SABI, pracujący dla administratorów danych - operatorów telekomunikacyjnych, p. Jarosław Majczyk oraz p. Daniel Ślęzak, którzy podzielili się doświadczeniami w temacie.


24 lutego 2017 r. – w Wałbrzychu, w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, odbyła się "I Wałbrzyska Konferencja Ochrony Danych Osobowych – w drodze po nowe wyzwania”, której celem było uświetnienie – przypadającego w roku 2017 – dwudziestolecia uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych. Patronat nad wydarzeniem objęła Pani dr Edyta Bielak - Jomaa Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Stowarzyszenie ABI. Na konferencji SABI reprezentowali: p. Prezes Maciej Byczkowski – którego wykład na temat przygotowania ABI do nowej funkcji inspektora ochrony danych został odtworzony w trakcie konferencji – oraz p. Wiceprezes Maciej Kołodziej, który omówił rolę ABI i inspektora ochrony danych w wykonywaniu zadań Administratora danych dotyczących zabezpieczenia danych osobowych. Konferencję zorganizowali: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, BAJAN Wałbrzych i EVENT Szkolenia i Consulting. Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest na stronie http://www.wwszip.pl/nowosc459.html


21 lutego 2017 r. – odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia ABI z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji. Na spotkaniu omawiany był projekt ustawy uzupełniającej do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w zakresie przepisów projektu ustawy, które dotyczyły inspektora ochrony danych oraz przyszłości funkcji ABI (art. 15 oraz art. 45). Stowarzyszenie reprezentowali: Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI, Andrzej Rutkowski i Maciej Kołodziej – Wiceprezesi Zarządu SABI oraz dr Grzegorz Sibiga – ekspert prawny Stowarzyszenia ABI.

Pełna treść stanowiska przedstawionego podczas spotkania dostępna jest pod linkiem oraz na stronie Ministerstwa Cyfryzacji http://m.mc.gov.pl/projekty/nowe-prawo-ochrony-danych-osobowych/dokumenty.

Więcej informacji na temat spotkania w Ministerstwie Cyfryzacji dostępna jest na stronie: https://mc.gov.pl/aktualnosci/spotkanie-ze-stowarzyszeniem-administratorow-bezpieczenstwa-informacji.


20 lutego 2017 r. – z inicjatywy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia ABI z Panią Minister Edytą Bielak-Jomaa oraz pracownikami Biura GIODO. Celem spotkania była wymiana poglądów oraz przedyskutowanie wstępnych propozycji GIODO w zakresie procedur postępowania przed organem ochrony danych osobowych, które znalazły się z projekcie ustawy uzupełniającej do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO): http://giodo.gov.pl/1520278/id_art/9752/j/pl/.
Przedstawiciele SABI przedstawili swoje uwagi do art. 15 oraz 45, które odnoszą się do funkcji inspektora ochrony danych oraz przyszłości funkcji ABI. Stowarzyszenie na spotkaniu reprezentowali: Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI, Andrzej Rutkowski i Maciej Kołodziej – Wiceprezesi Zarządu SABI oraz dr Grzegorz Sibiga – ekspert prawny Stowarzyszenia ABI.
Więcej informacji na temat spotkania w Biurze GIODO dostępne jest na stronie:
http://www.giodo.gov.pl/1520281/id_art/9812/j/pl/


14 lutego 2017 r. - w Polskiej Akademii Nauk, w Pałacu Staszica w Warszawie, odbyła się konferencja naukowa „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”. Konferencję zorganizował Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Na konferencji Stowarzyszenie ABI reprezentowali: p. Prezes Maciej Byczkowski, który przedstawił wykład dotyczący wykonywania podstawowych zadań IOD, w tym informowania, doradzania i monitorowania przepisów RODO z uwzględnieniem doświadczeń ABI oraz p. Wiceprezes Andrzej Rutkowski, który omówił zagadnienie wiedzy fachowej oraz umiejętności inspektora ochrony danych w odniesieniu wymaganego poziomu i sposób ich weryfikacji. Podczas konferencji odbyła się również ważna dyskusja dotycząca przygotowywania się ABI do wykonywania funkcji inspektora, w czasie której omawiano możliwe działania dostosowawcze, harmonogram przygotowań, wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń ABI. W dyskusji, którą poprowadził p. dr Grzegorz Sibiga z INP PAN wzięli udział m. in. przedstawiciele SABI oraz GIODO.
Więcej informacji na temat tego wydarzenia dostępne jest na stronach:
http://www.inp.pan.pl/index.php?a=aktualnosci&c=389&ff=0 oraz http://www.giodo.gov.pl/1520286/id_art/9790/j/pl
Konferencja była jednym z wydarzeń organizowanych w związku z obchodami XI Dnia Ochrony Danych Osobowych oraz stanowiła część obchodów 60-lecia INP PAN.


9 lutego 2017 r. – odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. przygotowania do funkcji inspektora ochrony danych. Przewodniczącym zespołu jest p. Maciej Byczkowski - Prezes Zarządu. Zespół zajmuje się monitorowaniem projektów zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce i wytycznych do RODO oraz przygotowywaniem stanowisk i propozycji SABI w tym zakresie. Tematem spotkania był przygotowany przez GIODO projekt ustawy uzupełniającej RODO w zakresie procedury stosowanej w postępowaniach GIODO, w szczególności w postępowaniu w przedmiocie nakładania kar finansowych: http://giodo.gov.pl/1520278/id_art/9752/j/pl/. Omawiano zapisy dotyczące nowej funkcji inspektora ochrony danych zawarte w art. 15 oraz 45 na potrzeby wypracowania projektu stanowiska SABI w tym zakresie. Zachęcamy członków SABI do czynnego udziału w pracach Zespołu.


3 lutego 2017 r. – na stronie Ministerstwa Cyfryzacji udostępniona została transmisja ze spotkania przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji z przedstawicielami przedsiębiorców dotyczące reformy prawa ochrony danych osobowych.

31 stycznia 2017 r. – Stowarzyszenie ABI przesłało do Grupy Roboczej art. 29 oraz  GIODO uwagi do Wytycznych Grupy Roboczej Artykułu 29 w zakresie inspektora ochrony danych, które zostały zebrane od członków Stowarzyszenia ABI. [PL] [EN]


30 stycznia 2017 r. – na stronie Ministerstwa Cyfryzacji opublikowana została pełna treść wystąpienia dr. Macieja Kaweckiego (doradcy w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji) wygłoszonego podczas Konferencji "Doskonalenie wykonywania funkcji ABI – drugi rok doświadczeń" (26.01.2017.)


30 stycznia 2017 r. – na stronie http://www.giodo.gov.pl/259/id_art/9718/j/pl/ opublikowana została krótka relacja z konferencji "Doskonalenie wykonywania funkcji ABI – drugi rok doświadczeń" (26.01.2017.)


26 stycznia 2017 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski, przekazał na ręce Pana Macieja Byczkowskiego, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ABI, list z życzeniami z okazji jubileuszu 20-lecia prawa do ochrony danych osobowych w Polsce oraz Dnia Administratora Bezpieczeństwa Informacji.


26 stycznia 2017 r. – w ramach obchodów II Dnia ABI, odbyła się ogólnopolska konferencja "Doskonalenie wykonywania funkcji ABI – drugi rok doświadczeń". [AGENDA]   [RELACJA]   [MATERIAŁY]

W związku z prowadzonymi przez GIODO konsultacjami dotyczącymi wytycznych Grupy Roboczej Artykułu 29, w zakresie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, podczas Konferencji z okazji Dnia ABI odbył się specjalny panel dyskusyjny poświęcony temu tematowi, zorganizowany we współpracy z Biurem GIODO. Do udziału w konsultacjach oraz dyskusji podczas Dnia ABI zapraszała Pani Minister Edyta Bielak-Jomaa - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
19 stycznia 2017 r. – na stronie http://www.giodo.gov.pl/259/id_art/9718/j/pl/ dostępne są nieoficjalne tłumaczenia: Wytycznych dotyczących inspektorów ochrony danych oraz Wytycznych dotyczących ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego.


12 stycznia 2017 r. – odbyło się noworoczne seminarium dla członków SABI, podczas którego omówione zostały dwa niezwykle ważne i aktualne tematy, czyli:
- Relacje między ABI oraz innymi osobami wykonującymi zadania dotyczące ochrony danych osobowych w jednostce administratora danych (przetwarzającego).
- Wytyczne Grupy Roboczej art. 29 dotyczące inspektora ochrony danych (IOD).
Wykłady i dyskusję poprowadził ekspert prawny Stowarzyszenia ABI - dr Grzegorz Sibiga.


13 grudnia 2016 r. – w Brukseli zakończyło się spotkanie Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych. Podczas spotkania, w którym udział wzięła p. Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dyskutowano między innymi na temat wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Efektem spotkania było przyjęcie przez Grupę Roboczą ważnych dokumentów, w tym przewodnika dla inspektorów ochronnych danych (dokument w języku angielskim - .pdf).
Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia oraz wykaz dokumentów przyjętych przez Grupę Roboczą, w tym wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych oraz wiodącego organu nadzorczego, dostępne są na stronie http://www.giodo.gov.pl/456/id_art/9694/j/pl/.


7 grudnia 2016 r. – odbyło się całodzienne seminarium dla członków SABI, podczas którego wykłady i dyskusje poprowadzili członkowie naszego Stowarzyszenia. Podczas seminarium omówiono:
- Łączenie funkcji ABI i oficera compliance w instytucjach finansowych,
- Ochrona danych w systemach informatycznych – szyfrowanie, anonimizacja, pseudonimizacja
- Zabezpieczenie danych w RODO - co się zmieni, a co pozostanie?
Dziękujemy prelegentom za poświęcony czas i ciekawe informacje, a uczestnikom za liczną frekwencję i aktywny udział. Zachęcamy wszystkich naszych członków do dzielenia się wiedzą podczas kolejnych seminariów.


5 grudnia 2016 r. – w Zielonej Górze odbyło się, ostatnie w 2016 roku, XV z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Lubuskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Fora współorganizują Stowarzyszenie ABI oraz członek wspierający SABI - firma Ariergarda. Informacje na temat tego wydarzenia znajdują się na stronie: http://forumodo.pl.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w naszych Forach i zapraszamy do udziału w kolejnych ciekawych wydarzeniach.


24 listopada 2016 r. – w Szczecinie odbyło się XIV z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Zachodniopomorskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Organizatorami cyklu Forów są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda.
Informacje nt Forów znajdują się na stronie: http://forumodo.pl/index.php/fora/zachodniopomorskie-forum/. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w naszych Forach i zapraszamy do udziału w kolejnych ciekawych wydarzeniach.


16 listopada 2016 r. – w Opolu odbyło się XIII z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Opolskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Organizatorami cyklu Forów są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda.
Informacje nt Forów znajdują się na stronie: http://forumodo.pl/index.php/fora/opolskie-forum.


15 listopada 2016 r. – w Łodzi, odbył się V Konwent Ochrony Danych i Informacji, organizowany przez firmę Forsafe oraz Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych. Głównym tematem Konwentu były nowe unijne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Jednym z prelegentów tego wydarzenia był Wiceprezes Zarządu SABI, p. Andrzej Rutkowski. Patronat nad Konwentem objęło Stowarzyszenie ABI. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://konwentodo.pl/.


9 listopada 2016 r. – w Bydgoszczy odbyło się XII z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Kujawsko-Pomorskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Wykłady poprowadzili Wiceprezesi Zarządu Stowarzyszenia ABI: p. Andrzej Rutkowski i p. Maciej Kołodziej. Organizatorami cyklu Forów są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda. Wszelkie informacje na temat Forów znajdują się na stronie: http://forumodo.pl.


9 listopada 2016 r. – Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło na swojej stronie internetowej zakładkę, w której będą publikowane aktualne informacje związane z pracami nad implementacją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych: https://mc.gov.pl/projekty/nowe-prawo-ochrony-danych-osobowych/opis-projektu.


27 października 2016 r. – w Olsztynie odbyło się XI z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Wykłady poprowadzili p. Andrzej Rutkowski i p. Maciej Kołodziej - Wiceprezesi Zarządu SABI. Organizatorami cyklu Forów są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda. Informacje na temat Forów znajdują się na stronie: http://forumodo.pl.


25 października 2016 r. – Stowarzyszenie ABI otrzymało z Urzędu Komunikacji Elektronicznej odpowiedź na zapytanie w sprawie stosowania art. 172 ust. 1 ustawy dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.). Z zapytaniem wysłanym przez SABI oraz odpowiedzią Urzędu, można zapoznać się pobierając pliki:
- zapytanie z dnia 28.07.2016. – (.pdf)
- odpowiedź UKE z dnia 07.10.2016. - (.pdf)20 października 2016 r. – w Warszawie, w Hotelu Intercontinental, odbyła się „Konferencja Ochrony Danych Osobowych. Nowe rozwiązania wprowadzone ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych w UE”, zorganizowana przez Wydawnictwo C.H. Beck. Stowarzyszenie ABI objęło to wydarzenie Patronatem Honorowym. W panelu dyskusyjnym nt. „Zmian w obowiązkach administratora danych i przetwarzającego” wziął udział Prezes Zarządu SABI, p. Maciej Byczkowski. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Organizatora konferencji.11 października 2016 r. – w Lublinie odbyło się X z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Lubelskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Organizatorami cyklu Forów są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda.
Informacje na temat Forów  znajdują się na stronie: http://forumodo.pl/index.php/fora/lubelskie-forum


10 października 2016 r. – w Białymstoku odbyło się IX z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Podlaskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Organizatorami cyklu Forów są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda.
Informacje na temat Forów znajdują się na stronie: http://forumodo.pl/index.php/fora/podlaskie-forum.


4 października 2016 r. – odbyło się całodzienne seminarium dla członków SABI podczas, którego prelegentami byli członkowie naszego Stowarzyszenia. Podczas seminarium prelegenci podzielili się z uczestnikami swoimi doświadczeniami w tematach:

• „Przetwarzanie danych osobowych w konkursach marketingowych i loteriach promocyjnych"
• „Zakupywanie baz danych i związane z tym ewentualne ryzyka”
• „Zarządzanie ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych wiążącym się z przetwarzaniem danych osobowych”
• „Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych w oparciu o normę ISO 31000”

Pomiędzy prelekcjami uczestnicy dyskutowali nt. przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym danych pochodzących z baz zewnętrznych oraz na temat ryzyka naruszenia praw i wolności osób przy przetwarzaniu ich danych osobowych i zarządzania tym ryzykiem, w tym zgodnie z międzynarodowymi standardami. Seminarium było pierwszym z cyklu całodziennych seminariów, do organizacji których członkowie SABI zobowiązali Zarząd podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia.29 września 2016 r. – w Rzeszowie odbyło się VIII z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Podkarpackie Forum Ochrony Danych Osobowych. Organizatorami cyklu Forów są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda.
Informacje organizacyjne oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: http://www.forumodo.pl/

KALENDARZ NADCHODZĄCYCH WYDARZEŃ

10 października 2016 r. IX Forum z cyklu: Podlaskie Forum Ochrony Danych Osobowych
11 października 2016 r. X Forum z cyklu: Lubelskie Forum Ochrony Danych Osobowych
20 października 2016 r. XI Forum z cyklu: Kujawsko-Pomorskie Forum Ochrony Danych Osobowych
29 października 2016 r. XII Forum z cyklu: Warmińsko-Mazurskie Forum Ochrony Danych Osobowych
16 listopada 2016 r. XIII Forum z cyklu: Opolskie Forum Ochrony Danych Osobowych
24 listopada 2016 r. XIV Forum z cyklu: Zachodniopomorskie Forum Ochrony Danych Osobowych28 września 2016 r. – w Kielcach odbyło się VII z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Świętokrzyskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Do tej pory Forum gościło w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku oraz Łodzi, gdzie ponad 350 uczestników otrzymało rzetelną wiedzę na temat tego:
• jakie zadnia spoczywają na Administratorach Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratorach Danych Osobowych,
• jak przeprowadzić sprawdzenie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych,
• jak należy prowadzić Rejestr zbiorów danych osobowych,
• jakie nowe zadania i obowiązki przyniesie reforma przepisów w UE,
• w jaki sposób najlepiej wdrożyć przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w swojej organizacji.

Te i wiele innych ważnych kwestii poruszanych jest w trakcie Forum wspólnie z najlepszymi ekspertami i praktykami ze Stowarzyszenia ABI.

Wydarzenie jest przeznaczone zarówno dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, osób pełniących funkcje specjalistów do spraw ochrony danych osobowych, a także wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych, którzy z mocy Ustawy odpowiadają za wykonywanie obowiązków administratorów danych osobowych.

Informacje organizacyjne na temat Forów oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: http://www.forumodo.pl/


KALENDARZ NADCHODZĄCYCH WYDARZEŃ

29 września 2016 r. VIII Forum z cyklu: Podkarpackie Forum Ochrony Danych Osobowych
10 października 2016 r. IX Forum z cyklu: Podlaskie Forum Ochrony Danych Osobowych
11 października 2016 r. X Forum z cyklu: Lubelskie Forum Ochrony Danych Osobowych
20 października 2016 r. XI Forum z cyklu: Kujawsko-Pomorskie Forum Ochrony Danych Osobowych
29 października 2016 r. XII Forum z cyklu: Warmińsko-Mazurskie Forum Ochrony Danych Osobowych
16 listopada 2016 r. XIII Forum z cyklu: Opolskie Forum Ochrony Danych Osobowych
24 listopada 2016 r. XIV Forum z cyklu: Zachodniopomorskie Forum Ochrony Danych Osobowych
20 – 21 września 2016 r. – w Warszawie, odbyło się Polskie Forum Outsourcingu. Outsourcing wczoraj, dziś i jutro!, które zostało organizowane przez Bonnier Business (Polska), wydawcę Pulsu Biznesu. Stowarzyszenie ABI objęło to wydarzenie Patronatem Medialnym. Drugiego dnia Forum, w panelu dyskusyjnym „Bezpieczeństwo w outsourcingu – fakty i mity”, udział wziął Wiceprezes Zarządu SABI, p. Andrzej Rutkowski. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie poświęconej Forum.21 września 2016 r. – w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, odbyło się spotkanie, którego tematem było „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – wyzwania związane z wdrożeniem”, a w którym udział wzięło ponad 50 przedstawicieli, m.in. administracji publicznej organizacji pozarządowych czy środowiska naukowego. Stowarzyszenie ABI reprezentował Prezes Zarządu SABI.Organizatorami spotkania byli: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.
Relacja ze spotkania oraz agenda dostępne są na stronie: http://www.giodo.gov.pl/1520253/id_art/9599/j/pl/.


3 września 2016 r. – w wieku 45 lat, zmarł nagle minister Michał Serzycki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w latach 2006 - 2010. Czteroletnią kadencję urzędowania rozpoczął w dniu 13 lipca 2006 r., składając ślubowanie przed Sejmem RP. Michał Serzycki był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej administracji w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Karierę zawodową rozpoczął w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, później sprawował urząd Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Warszawa-Wola. Od 15 lutego 2010 r. , jako Generalny Inspektor, był wiceprzewodniczącym Grupy Roboczej Art. 29 - niezależnego europejskiego organu doradczego Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności. W chwili śmierci pełnił funkcję dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.
Źródło:
http://www.giodo.gov.pl/560/id_art/9569/j/pl/, http://www.giodo.gov.pl/1520060/j/pl/.8 sierpnia 2016 r. – Biuro GIODO poinformowało o opublikowaniu Europejskiego podręcznika: Nauczanie o ochronie danych i prywatności w szkołach.
Publikacja powstała jako efekt prac partnerów projektu, tj.: Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), Rzecznika Informacji Republiki Słowenii (IPRS), Krajowego Organu Ochrony Danych i Wolności Informacji (NAIH, Węgry) oraz Grupy Badawczej ds. Prawa, Nauki, Technologii i Społeczeństwa (LSTS) na Vrije Universiteit Brussel (VUB). Projekt współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej.
Szczegółowe informacje, podręcznik oraz m.in. sprawozdanie na temat stanu nauczania prywatności oraz ochrony danych w szkołach na terytorium Unii Europejskiej, znajdują się na stronie projektu ARCADES oraz na stronie www.giodo.gov.pl.1 sierpnia 2016 r. – w kwartalniku „Informacja w Administracji Publicznej” (C.H. Beck, 3/2016 sierpień 2016), ukazał się artykuł Prezesa Zarządu SABI – Macieja Byczkowskiego pt.: „Nadzorowanie opracowania i aktualizowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych przez ABI”.


12 lipca 2016 r. – Komisja Europejska przyjęła tzw. Tarczę Prywatności UE-US. Tarcza jest systemem chroniącym dane osobowe obywateli UE, przekazywane do Stanów Zjednoczonych oraz zapewniającym przejrzystość prawną dla przedsiębiorców, dokonujących transatlantyckich transferów danych: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_pl.htm11 lipca 2016 r. – w serwisie You Tube opublikowane zostało nagranie przemówienia p. Wojciecha R. Wiewiórowskiego, Zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pt.: "Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zapewnieniu rozliczalności w zakresie IT".
Wystąpienie zostało przygotowane na potrzeby konferencji "Inspektor ochrony danych – kontynuator administratora bezpieczeństwa informacji czy nowa funkcja zapewniająca przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych?", która odbyła się w Polskiej Akademii Nauk, 29 czerwca br. Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji zakończenia pierwszego studium podyplomowego "Wykonywanie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji" zorganizowanego przez Instytut Nauk Prawnych PAN przy współpracy z SABI.


29 czerwca 2016 r. – w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się konferencja "Inspektor ochrony danych kontynuator administratora bezpieczeństwa informacji czy nowa funkcja zapewniająca przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych?". Konferencja odbyła się z okazji zakończenia pierwszego studium podyplomowego "Wykonywanie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji" zorganizowanego przez Instytut Nauk Prawnych PAN przy współpracy z SABI.


28 czerwca 2016 r. – w Dzienniku Ustaw ogłoszony został tekst jednolity tekst ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922). Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w tej sprawie dostępne jest na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/922/1.


28 czerwca 2016 r. – rozpoczęła się rekrutacja na II edycję studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych”, organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN, nad którym Stowarzyszenie ABI objęło patronat.
Druga edycja studiów została uzupełniona o tematy dotyczące inspektora ochrony danych, o którym mowa we wchodzącym życie w maju 2018 r. unijnym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.
Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych, w tym zasad zgłaszania udziału na studia, znajdują się pod adresem: http://www.inp.pan.pl/index.php?a=studia-podyplomowe&bb=19.


9 czerwca 2016 r. – w Łodzi odbyło się Łódzkie Forum Ochrony Danych Osobowych (sala konferencyjna Hotelu Campanile, przy Al. Piłsudskiego 27). Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajduje się na stronie: http://forumodo.pl/. Organizatorami Forum są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda.


8 czerwca 2016 r. – odbyło się X Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków SABI, podczas którego wybrano nowe władze: Zarząd i Komisję Rewizyjną. Władze w nowym składzie rozpoczną prace od 1 stycznia 2017 r.

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes Zarządu – Maciej Byczkowski
Wiceprezes Zarządu – Andrzej Rutkowski
Wiceprezes Zarządu – Maciej Kołodziej
Sekretarz – Monika Bogatek
Skarbnik – Marcin Wielisiej
Członek Zarządu – Marcin Soczko
Członek Zarządu – Michał Kaczorowski
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji – Jarosław Majczyk
Wiceprzewodniczący Komisji – Marian Zimny
Członek Komisji – Tomasz Błoński
Członek Komisji – Tomasz Izydorczyk
Członek Komisji – Sebastian Guliński


6 czerwca 2016 r. - Stowarzyszanie ABI zarekomendowało kandydaturę Macieja Byczkowskiego - prezesa Zarządu SABI, na członka Rady ds. Cyfryzacji. Nabór został ogłoszony przez Ministerstwo Cyfryzacji https://mc.gov.pl/aktualnosci/ruszyl-nabor-do-rady-do-spraw-cyfryzacji-wielostronnego-forum-wspolpracy-miedzy.


1 czerwca 2016 r. – weszła w życie Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 677), która wprowadza także zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych, polegające na dodaniu przepisów art. 11a – 11g. Tekst jednolity ustawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) dostępny jest na stronie sejmowej. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883


19 maja 2016 r. – w Gdańsku odbyło się kolejne z cyklu Forum Ochrony Danych Osobowych. Więcej na temat Pomorskiego Forum Ochrony Danych Osobowych znajduje się na stronie: http://forumodo.pl/. Organizatorami tego wydarzenia są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda.


17 maja 2016 r. - w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw, która z dniem 1 czerwca 2016 r. zmienia ustawę o ochronie danych osobowych. Dodane zostają art. 11a do 11g dotyczące procedury pociągnięcia Generalnego Inspektora do odpowiedzialności karnej (Dz.U. 2016, poz. 677).


17 maja 2016 r. – odbyło się seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, inaugurujące cykl spotkań "Dobre praktyki ABI", który ma służyć wymianie doświadczeń w stosowaniu nowych metod i nowoczesnych narzędzi informatycznych do zabezpieczenia przetwarzania danych. Prelekcję na temat "Jak bezpiecznie przechowywać dane osobowe" wygłosił p. Maciej Kołodziej, Wiceprezes Zarządu SABI. Podczas spotkania przedstawione zostały dobre praktyki związane z technicznymi aspektami przechowywania danych. Pan Maciej Kołodziej podzielił się doświadczeniem uzyskanym w czasie wieloletniej pracy jako administrator i projektant systemów IT.


17 maja 2016 r. – w Warszawie odbyła się konferencja CyberGOV, nad którą Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji objęło patronat. Organizatorem konferencji jest firma Evention. Więcej na temat tego wydarzenia: https://cybergov.pl/


4 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym UE L 119 opublikowane zostały dwa dokumenty, składające się na reformę ochrony danych osobowych:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. oraz

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, która wchodzi w życie pierwszego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


28 kwietnia 2016 r. – w Krakowie odbyło się Małopolskie Forum Ochrony Danych Osobowych, którego organizatorami było Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Ariergarda Sp. z o.o. Więcej informacji na temat Forum znajduje się na stronie http://forumodo.pl/.


27-28 kwietnia 2016 r. – w Łodzi odbyła się konferencja Petent 2.0, której organizatorem była firma Evention. Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji objęło patronat nad tym wydarzeniem. Podczas pierwszego dnia konferencji, Pan Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu, poprowadził dyskusję w sesji roundtable na temat „Aby dobrze żyć z ABI. Obowiązki i powinności Administratora Bezpieczeństwa Informacji w urzędzie – co musi być (z)robione i dlaczego? Czy istnieje pole do negocjacji pomiędzy ABI a użytkownikami danych w urzędzie? Systemy CRM i inne nowoczesne rozwiązania a potrzeba ochrony danych i informacji – czy to da się pogodzić?” Więcej informacji znajduje się na stronie: http://petent20.pl.


14 kwietnia 2016 r. – Parlament Europejski uchwalił rozporządzanie dotyczące ochrony danych osobowych (oficjalne tłumaczenie projektu rozporządzenia z dnia 6.04.2016.). Pełny komunikat znajduje się na stronie: http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20160407IPR21776/Ochrona-danych-Parlament-przyj%C4%85%C5%82-nowe-przepisy-przystosowane-do-ery-cyfrowej .


17 marca 2016 r. – w Poznaniu odbyło się Wielkopolskie Forum Ochrony Danych Osobowych, którego organizatorami byli Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Ariergarda Sp. z o.o. Więcej informacji na temat Forum znajduje się na stronie http://www.wfodo.pl/.


29 lutego 2016 r. – Komisja Europejska przedstawiła projekty dokumentów ustanawiających zasady bezpiecznego transferu danych do USA (EU-US Privacy Shield). Zgodnie z przedstawionymi projektami nowy program, podobnie jak Bezpieczna Przystań, będzie oparty o samo-certyfikację. Znacznie większy nacisk kładzie się zabezpieczenie danych przed dostępem amerykańskich służb bezpieczeństwa. Dodatkowo, w USA ma zostać powołany rzecznik ochrony danych, który ma rozstrzygać skargi europejskich podmiotów danych. Decyzja o uznaniu nowego rozwiązania za zapewniające adekwatny poziom ochrony ma zostać wydana najpóźniej latem br. Więcej informacji: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-433_pl.htm


23 lutego 2016 r. – w Warszawie, odbyła się konferencja naukowa „Administrator Bezpieczeństwa Informacji gwarantem właściwego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych”. Wydarzenie, które odbyło się w ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych, współorganizowali Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Więcej informacji nt konferencji znajduje się na stronie Organizatora http://www.kozminski.edu.pl/abi/


22 lutego 2016 r. - odbyło się kolejne seminarium dla członków SABI. Tematem seminarium było przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących przedsiębiorcami w związku nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw uchwaloną w dniu 25 września 2015 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 1893), która wejdzie w życie w dniu 19 maja 2016 r. We wspomnianej nowelizacji dodano nowy Art. 39b, w brzmieniu: “Do jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309), z wyjątkiem przepisów art. 14-19a i art. 21-22a oraz rozdziału 5 tej ustawy.” Podczas seminarium omówiona została treść przepisu i konsekwencje jego wejścia w życie dla ADO i ABI. Seminarium poprowadził ekspert prawny Stowarzyszenia p. dr Grzegorz Sibiga.


9 lutego 2016 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dr Edyta Bielak-Jomaa, zgłosiła szereg uwag do rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. program 500+), który znacząco zmienia zasady ochrony danych osobowych w odniesieniu do całej sfery publicznej (tj. podmiotów określonych w art. 3 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych). Treść pisma dostępna jest na stronie: http://www.giodo.gov.pl/259/id_art/9052/j/pl


26 stycznia 2016 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Leszek Suski, przekazał na ręce Pana Macieja Byczkowskiego, Prezesa Zarządu SABI, list z okazji Dnia Administratora Bezpieczeństwa Informacji.


26 stycznia 2016 r. - w Warszawie odbyła się ogólnopolska Konferencja „Wykonywanie nowej funkcji ABI – pierwszy rok doświadczeń”, której organizatorami byli Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie organizowane zostało w ramach ustanowionego przez Zarząd SABI – Dnia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Dnia ABI). [AGENDA]    [MATERIAŁY Z KONFERENCJI]    [RELACJA]


21 stycznia 2016 r. - we Wrocławiu odbyło się Dolnośląskie Forum Ochrony Danych Osobowych, którego organizatorami byli Ariergarda Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Więcej informacji na temat Forum znajduje się na stronie http://www.dfodo.pl/.


12 stycznia 2016 r. - odbyło się pierwsze w nowym roku Seminarium SABI, którego tematem było spotkanie z p. dr Grzegorzem Sibigą poświęcone jego najnowszej publikacji “Dokumentacja administratora bezpieczeństwa informacji. Wzory dokumentów z objaśnieniami. Omówienie zmienionych przepisów". Autor, który uczestniczył w pracach nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniami wykonawczymi w zakresie wykonywania zadań ABI, omówił dokładnie zmienione przepisy dotyczące statusu ABI. Przedstawił również bardzo wyczerpujące podejście do prowadzenia dokumentacji ABI w ramach wykonywania jego zadań dotyczących zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 36a ust. 2 u.o.d.o. Wzory dokumentów zawarte w publikacji stanowią bardzo cenną inspirację dla osób pełniących funkcję ABI, zarówno tych doświadczonych, jak i początkujących. Na seminarium dyskutowano na temat prowadzenia niezbędnej dokumentacji przez ABI w związku wykonywaniem jego zadań oraz problemów pojawiających się w związku z przeprowadzaniem i dokumentowaniem sprawdzeń zgodności przetwarzania danych z przepisami.

Szczegółowe informacje na temat publikacji można znaleźć na stronie Wydawnictwa PRESSCOM, pod adresem: http://www.sklep.presscom.pl/karta-produktu/656,dokumentacja-administratora-bezpieczenstwa-informacji-.html17 grudnia 2015 r. - w grudniowym numerze czasopisma „Ochrona danych osobowych” (Wydawnictwo WiP) ukazał się artykuł „Powołanie zastępców ABI” autorstwa Prezesa SABI Macieja Byczkowskiego, prezentowany w ramach stałej rubryki „Eksperci SABI radzą”. Prezes Maciej Byczkowski zwrócił uwagę w swoim artykule, na fakt, że zgodnie z przepisami administrator danych może powołać zastępców ABI. Wyjaśnił także w treści artykułu, kogo można powołać na to stanowisko i jakie zadania można powierzyć takiej osobie.  Przeczytaj cały komunikat.16 grudnia 2015 r. - W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych. Nowy tekst jednolity ustawy uwzględnia zmiany wprowadzone: ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 2014, poz. 1662) oraz ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015, poz. 1309). Od dnia ogłoszenia w odniesieniach do ustawy należy podawać: Dz. U. 2015, poz. 2135.


15 grudnia 2015 r.
- Komisja Europejska poinformowała o zakończeniu negocjacji, w ramach tzw. trilogu, dotyczących Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Z dostępnych na dzień dzisiejszy informacji wynika, że mali i średni przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku powołania data protection officer, o ile ich głównym przedmiotem działalności nie jest przetwarzanie danych osobowych. Więcej w komunikacie prasowym Komisji http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_pl.htm

 

8 grudnia 2015 r. – odbyło się czwarte seminarium, dla członków SABI, z cyklu spotkań poświęconych wykonywaniu zadań ABI określonych w art. 36a ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Tematem spotkania było "Zapoznawanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych." Seminarium i dyskusje poprowadził p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI.7 grudnia 2015 r. – w Katowicach odbyło się Górnośląskie Forum Ochrony Danych Osobowych (http://www.gfodo.pl/). Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta miasta Katowice. Forum zgromadziło blisko 70 uczestników z całego województwa śląskiego. Honorowym gościem spotkania był Pan Krzysztof Pieczyński, Radny miasta Katowice, który powitał uczestników podczas uroczystego otwarcia w imieniu Pana Prezydenta Marcina Krupy. Przeczytaj cały komunikat.

1 grudnia 2015 r.  Zarząd Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji ustanawia 26 stycznia Dniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji. W tym dniu pierwsza osoba wypełniająca funkcję ABI została wpisana do rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji prowadzonego przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Data ta symbolizuje nowy sposób zapewniania przestrzegania prawa ochrony danych osobowych przez wszystkie podmioty, które przetwarzają te dane oraz dbają o zachowanie jeszcze lepszego społecznego wizerunku w tym zakresie.

Znowelizowane przepisy ustawy o ochronie danych osobowych obowiązujące od początku 2015 r. w nowy sposób określiły zadania i status ABI. Wyznaczyły obowiązki, wymogi oraz warunki dla wypełniania tej funkcji. ABI sprawujący niezależny nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych staje się gwarantem transparentnego wykonywania obowiązków ochrony prywatności informacyjnej przez wszystkie podmioty, które go powołały do wypełniania tej funkcji.

Zarząd SABI wyraża przekonanie, że ustanowienie Dnia Administratora Bezpieczeństwa Informacji przyczyni się do upowszechnienia w społecznej świadomości potrzeby powoływania ABI i korzyści wynikających z wykonywania tej funkcji. Pragniemy też aby ten Dzień był świętem kilkudziesięciu tysięcy ABI i wszystkich osób wypełniających trudne lecz społecznie niezbędne zadania ochrony danych osobowych w naszym kraju. 25 listopada 2015 r.
 – Prezes SABI Maciej Byczkowski wziął udział w XIX FORUM ADO/ABI organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki. Forum poświęcone było zagadnieniu „Pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych, transfer danych osobowych po wyroku w sprawie M.Schremsa oraz reforma prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej”. Przeczytaj cały komunikat.17 listopada 2015 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI pt.: "Aktualizacja dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych po nowelizacji ustawy i powołaniu ABI oraz nadzorowanie zasad w niej określonych", które poprowadził p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI. 

28 października 2015 r Prezes SABI, Maciej Byczkowski, wziął udział w konferencji Coroprate Cybersecurity organizowanej przez Puls Biznesu w Polonia Palace Hotel w Warszawie. Przeczytaj cały komunikat.27 - 29 października 2015 r. – w Amsterdamie, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności, w ramach której NGFG (Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming) i CEDPO (Confederation of European Data Protection Organisations) zorganizowały dodatkowe wydarzenie, pt.: "DPO: Budowa mostów pomiędzy międzynarodowymi wymaganiami prawnymi a gospodarką opartą na danych". W wydarzeniu tym udział wzięli m.in. Peter Hustinx, Trevor Hughes,  dr Karolina Mojzesowicz (Komisja Europejska), dr Claus Ulmer (DPO Deutsche Telekom) oraz Evelyn Goh z biura singapurskiego Rzecznika Ochrony Danych. Więcej informacji nt Konferencji znajduje się na stronie:https://www.privacyconference2015.org/the-dpo-in-times-of-expanding-data-driven-world.


21 października 2015 r. – Stowarzyszenie ABI otrzymało odpowiedź z Urzędu Komunikacji Elektronicznej na pismo z dnia 3 sierpnia 2015 r., dotyczącesposobu interpretacji oraz stosowania art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).20 października 2015 r.
 – odbyło się seminarium dla członków SABI pt.: "Prowadzenie i udostępnianie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych”, które poprowadzili p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI oraz p. Maciej Kołodziej – Wiceprezes Zarządu SABI. Podczas seminarium członkowie Stowarzyszenia mieli okazję podzielić się z uczestnikami spotkania swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją obowiązku prowadzenia i udostępniania jawnego rejestru zbiorów danych osobowych.

12 października 2015 r. - w październikowym numerze czasopisma „Ochrona danych osobowych” (Wydawnictwo WiP) ukazał się artykuł „Rejestry z głową”  autorstwa Prezesa SABI Macieja Byczkowskiego, prezentowany w ramach stałej rubryki „Eksperci SABI radzą”. Przeczytaj cały komunikat.

30 września 2015 r. - Prezes SABI, Maciej Byczkowski, wziął udział w konferencji „Ochrona danych osobowych w Marketingu – Nowe zjawiska i wyzwania”, której organizatorem były Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB oraz Akademia Wiedzy i Praktyki. Wystąpienie Prezesa Byczkowskiego dotyczyło zagadnienia podstawowych problemów we wdrażaniu rozwiązań dotyczących administratora bezpieczeństwa informacji.

Konferencja adresowana była do osób zainteresowanych ochroną danych osobowych, zwłaszcza w kontekście nowych przepisów obowiązujących od początku 2015 roku. Wydarzenie to było doskonałą okazją do zapoznania się z praktyką ochrony danych osobowych w różnych firmach oraz zdobycia wiedzy na temat ABI i nowych wymagań dotyczących zgód w marketingu bezpośrednim.

Podczas konferencji dyskutowano następujące tematy: Administrator Bezpieczeństwa Informacji w podmiotach prowadzących działalność marketingową po 1 stycznia 2015 r., aktualne problemy ochrony danych osobowych w marketingu oraz ochrona danych osobowych w projekcie unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

W gronie prelegentów i panelistów oprócz Prezesa Byczkowskiego znaleźli się również: dr Arwid Mednis (Kancelaria Wierzbowski Eversheds), Michał Kaczorowski (Google), Piotr Drobek (GIODO), Michał Czerniawski(Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji), dr Grzegorz Sibiga (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy) oraz Jacek Barankiewicz (Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB).

Więcej informacji o konferencji: www.konferencjaodo.wip.pl

29 września 2015 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI: „Przygotowanie planu sprawdzeń oraz przeprowadzanie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych”. Seminarium poprowadzili Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu oraz Marcin Soczko – Członek Zarządu. Było to pierwsze seminarium z cyklu spotkań, podczas których omawiane będą pierwsze doświadczenia w wykonywaniu nowych zadań przez ABI. Kolejne seminarium, poświęcone prowadzeniu i udostępnianiu jawnego rejestru zbiorów danych osobowych, zaplanowano na 20 października br.
 

16 września 2015 r. - w  kwartalniku „Informacja w administracji publicznej” nr 3/2015, wydawanym przez wydawnictwo  C.H. Beck ukazała się relacja z II Konferencji „Zabezpieczenie danych osobowych. Nowa rola ABI – aspekty organizacyjne i techniczne” organizowanej czerwcu br. przez Zarząd Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Więcej informacji na temat kwartalnika tutaj.


7 września 2015 r. - we wrześniowym numerze czasopisma „Ochrona danych osobowych” (Wydawnictwo WiP) ukazał się artykuł „Nadawanie upoważnień – zadanie ABI?”, autorstwa Prezesa SABI Macieja Byczkowskiego, prezentowany w ramach stałej rubryki „Eksperci SABI radzą”. Przeczytaj cały komunikat.


14 sierpnia 2015 r. - 
w czasopiśmie „Ochrona danych osobowych” (Wydawnictwo WiP) ukazał się artykuł „ABI – funkcja czy stanowisko”, autorstwa Prezesa SABI Macieja Byczkowskiego, prezentowany w ramach stałej rubryki „Eksperci SABI radzą”.
Przeczytaj cały komunikat.

3 sierpnia 2015 r. – Stowarzyszenie ABI wystąpiło z wnioskiem do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o udzielenie opinii w zakresie sposobu interpretacji oraz stosowania art. 172 ust. 1  ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).30 czerwca 2015 r.
 - rozpoczął się nabór do studium podyplomowego "Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji", nad którym Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji objęło patronat.

Więcej informacji: http://www.inp.pan.pl/index.php?a=studia-podyplomowe&bb=1525 czerwca 2015 r. - w „Rzeczpospolitej” ukazała się publikacja  komentująca tematykę poruszaną podczas II Ogólnopolskiej Konferencji „Zabezpieczenie danych osobowych: Nowa rola ABI - aspekty organizacyjne i techniczne”, której organizatorem było Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (wraz z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej).

W artykule położono nacisk na omawiany podczas konferencji temat nowej roli administratorów bezpieczeństwa informacji. Przywołane zostały wypowiedzi: Prezesa SABI Macieja Byczkowskiego, która dotyczyła możliwości powołania  ABI według  nowych zasad z dodatkowymi uprawnieniami i obowiązkami , z uwzględnieniem m.in. prowadzenia wewnętrznego rejestru zbiorów danych oraz dr Grzegorza Sibigi, w której podkreślał, że wg nowych zasad  ABI będzie musiał posiadać odpowiednią wiedzę, kwalifikacje z zakresu ochrony danych osobowych.

Źródło: Rzeczpospolita

Więcej informacji o Konferencji
 http://www.sabi.org.pl/page28.php24 czerwca 2015 r. 
- Stowarzyszenie ABI zamieściło komunikat w związku z masowym rozsyłaniem fałszywych informacji na temat nowelizacji ustawy, w tym nowej funkcji ABI.24 czerwca 2015 r. – w Warszawie odbyła się II ogólnopolska konferencja pt.: Zabezpieczenie danych osobowych: Nowa rola ABI - aspekty organizacyjne i techniczne. Konferencję współorganizowali Zarząd Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej p. prof. Tadeusz Krupa (materiały z konferencjirelacja z konferencji).

 

15 czerwca 2015 r
. - w  czasopiśmie „Ochrona danych osobowych” (Wydawnictwo WiP) ukazał się artykuł „Zgłoszenie ABI do rejestracji GIODO – fakty i mity”, autorstwa Prezesa SABI Macieja Byczkowskiego, prezentowany w ramach stałej rubryki „Eksperci SABI radzą”. Przeczytaj cały komunikat.

 

15 czerwca 2015 r- w czasopiśmie „Informacja w administracji publicznej” (C.H.Beck) ukazał się wywiad z Maciejem Byczkowskim, Prezesem SABI, poświęcony działalności Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. Przeczytaj cały komunikat.


5 czerwca 2015 r. -  w „Rzeczpospolitej” ukazał się wywiad z Prezesem SABI pt. „Administrator nie musi mieć etatu. Przeczytaj cały komunikat.


29 maja 2015 r. – w Dzienniku Ustaw (poz. 745) opublikowano Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/745. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2015 r.

25 maja 2015 r.  w Dzienniku Ustaw (poz. 719) opublikowano Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/719

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 maja 2015 r.

  
14 maja 2015 r.
 – 
Prezes SABI Maciej Byczkowski wziął udział w  Ogólnopolskiej Konferencji „Reforma Ochrony Danych Osobowych – Nowe Szanse I Wyzwania”. Organizatorem konferencji było Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło m.in. Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Przeczytaj cały komunikat.12 maja 2015 r. - Stowarzyszenie ABI przesłało do Ministra Administracji i Cyfryzacji, p. Andrzeja Halickiego, p. dr Edyty Bielak-Jomaa Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji p. Macieja Gronia zgłoszenie dotyczące potrzeby dokonania zmian w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 229, poz. 1536)  


12 maja 2015 r. – na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, który został skierowany do podpisu Ministra Administracji i Cyfryzacji. http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//519/263123/263163/dokument163425.pdf 

7 maja 2015 r.  - Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk podpisały porozumienie o współpracy w ramach studium podyplomowego „Wykonywanie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji”. Stowarzyszenie ABI objęło Studium patronatem. Więcej informacji na ten temat już wkrótce pojawi się na naszej stronie internetowej.
 

4 maja 2015 r. - na wniosek MAiC Departament Prawa Administracyjnego w RCL zwolnił projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą, pod warunkiem naniesienia zmian redakcyjnych (http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//519/268582/268620/dokument161739.pdf) do projektu. 
Przebieg procesu legislacyjnego dotyczący tego projektu rozporządzenia można śledzić na stronie BIP 
RCL: 
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/268582  28 kwietnia 2015 r
. – na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji, z dnia 10.04.2015 r. oraz raport z przeprowadzonych konsultacji publicznych tego projektu.


23 kwietnia 2015 r.
 – Komisja Prawnicza Rządowego Centrum Legislacji rozpatrzyła projekt rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (z dnia 03.04.2015.). Zgłoszone uwagi do projektu znajdują się pod adresem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//519/263123/263161/dokument160545.pdf

 


22 kwietnia 2015 r
. – dr Edyta Bielak-Jomaa złożyła ślubowanie przed Sejmem i – zgodnie z przepisami – rozpoczęła czteroletni okres pełnienia funkcji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  http://www.giodo.gov.pl/560/id_art/8622/j/pl/


16 kwietnia 2015 r. – na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, z dnia 3 kwietnia br., który został zgłoszony do Departamentu Prawa Administracyjnego w RCL z wnioskiem o zwolnienie projektu z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą. 16 kwietnia 2015 r.
  podczas 73. posiedzenia Senat RP podjął uchwałę i wyraził zgodę na powołanie p. dr Edyty Bielak-Jomaa na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Czteroletnia kadencja GIODO rozpoczyna się w dniu złożenia ślubowania przed Sejmem.9 kwietnia 2015 r.
 – podczas 90. Posiedzenia, Sejm RP powołał Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Funkcję GIODO, przez najbliższe cztery lata, będzie pełniła p. dr Edyta Bielak-Jomaa, doktor nauk prawnych (specjalność prawo pracy), adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją oraz członek Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy (więcej informacji). Powołanie GIODO musi zostać zatwierdzone przez Senat.


1 kwietnia  2015 r. – przyjęta została Rekomendacja CM/REC (2015) 5 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich na temat ochrony danych osobowych wykorzystywanych dla celów zatrudnienia. Rekomendacja określa zasady, które wszystkie kraje członkowskie powinny wdrożyć w krajowych przepisach prawnych, dotyczących przetwarzania danych osobowych pracowników oraz kandydatów do pracy.
Więcej informacji nt rekomendacji oraz tekst dokumentu w języku angielskim wraz z nieoficjalnym tłumaczeniem na język polski znajdą Państwo na stronie
http://www.giodo.gov.pl/230/id_art/8618/j/pl


23 marca 2015 r.
 - na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został 
projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, z dnia 13 marca 2015 r.


12 marca 2015 r.
 - Stowarzyszenie ABI przesłało, w ramach konsultacji publicznych, swoje uwagi do projektu 
rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora  bezpieczeństwa informacji
 opublikowanego przez MAiC 10 marca 2015, po ustaleniach z konferencji  uzgodnieniowej, która odbyła się 12 lutego 2015 r.10 marca 2015 r.
 – na stronie RCL opublikowano tekst projektu rozporządzenia MAiC w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji, uwzględniający ustalenia konferencji uzgodnieniowej. Z projektem można zapoznać się na stronie: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/268582/katalog/268589#268589
24 lutego 2015 r.
 – odbyło się seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, pt.: „Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym a realizacja obowiązków ustawy o ochronie danych osobowych”. Seminarium poprowadził ekspert prawny Stowarzyszenia ABI, p. dr Paweł Litwiński. Podczas seminarium dyskutowano nt wpływu, jaki na wykonywanie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, wywarła nowelizacja  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), obowiązująca od 25 grudnia 2014 r.12 lutego 2015 r.
 - w MAiC odbyła się konferencja uzgodnieniowa w związku z uwagami zgłoszonymi do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Na konferencji Stowarzyszenie ABI reprezentowali p. Maciej Byczkowski - Prezes Zarządu i p. Andrzej Rutkowski - Wiceprezes Zarządu. Przedstawiciele SABI w trakcie dyskusji przedstawili uwagi do projektu rozporządzenia zebrane od członków Stowarzyszenia ABI i przesłane wcześniej do MAiC w ramach konsultacji publicznych (tabela uwag).4 lutego 2015 r.
 – Stowarzyszenie ABI przesłało do Pani Premier Ewy Kopacz, stanowisko w zakresie kryteriów wyboru kandydatur i niezbędnych kwalifikacji osoby powoływanej na Generalnego Inspektora. Pismo zostało wysłane w związku z trwającym procesem powołania nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i możliwością zgłaszania kandydatów do pełnienia funkcji GIODO przez Marszałka Sejmu RP lub grupę posłów.


4 lutego 2015 r. – na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MAiC, opublikowano tabelę uwag do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Zgłoszone uwagi zostaną omówione podczas konferencji uzgodnieniowej w dniu 12 lutego: http://mac.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-administracji-i-cyfryzacji-w-sprawie-trybu-i-sposobu-realizacji-zadan-w-celu-zapewniania-przestrzegania-przepisow-o-ochronie-danych-osobowych.html 27 stycznia 2015 r. 
– odbyło się na noworoczne spotkanie członków Stowarzyszenia ABI. Na seminarium omówiono tematy związane z powołaniem ABI na podstawie art. 36a ustawy i zgłoszeniem go do rejestracji GIODO zgodnie z rozporządzeniem MAiC z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji. Omówiono również zakres ostatniego projektu rozporządzenia MAiC w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych z dnia 14 stycznia 2015 r. Dyskusję poprowadzili ekspert prawny SABI, p. dr Grzegorz Sibiga i Prezes Zarządu SABI, p. Maciej Byczkowski. 19 stycznia 2015 r. -
 Stowarzyszenie ABI przesłało, w ramach konsultacji publicznych, swoje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych z dnia 14.01.2015 r. (uwagi SABI).


14 stycznia  2015 r. - 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MAiC oraz Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy proces legislacyjny” został zamieszczony nowy tekst projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych w brzmieniu uwzględniającym ustalenia konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się w dniu 9 stycznia 2015 r. oraz uwagi zgłoszone w trybie roboczym przez Rządowe Centrum Legislacji:  
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//519/263123/263130/263137/dokument145676.pdf
Całość przebiegu procesu legislacyjnego dotyczącego tego projektu rozporządzenia można śledzić na stronie BIP RCL:http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/263123/katalog/263125#263125

 


9 stycznia 2015 r.
 - w MAiC odbyła się konferencja uzgodnieniowa w związku z uwagami zgłoszonymi do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych. Na konferencji Stowarzyszenie ABI reprezentowali p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu i p. Andrzej Rutkowski – Wiceprezes Zarządu. Przedstawiciele SABI w trakcie dyskusji odnieśli się do przesłanych na konferencję uwag oznaczonych w tabeli jako „do wyjaśnienia” (
uwagi SABI na konferencje uzgodnieniową)
Zestawienie wszystkich zgłoszonych na konferencję uwag zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy proces legislacyjny”: 
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//519/263123/263142/263146/dokument144109.pdf


8 stycznia 2015 r.
 – na sejmowej stronie ISAP ukazał się, uzupełniony o zmiany wprowadzone przez ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej z dnia 7 listopada 2014, ujednolicony tekst ustawy o ochronie danych osobowych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001182 5 stycznia 2015 r. -
 Stowarzyszenie ABI przesłało, w ramach konsultacji publicznych, swoje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych - na podstawie informacji zebranych przez członków Stowarzyszenia (tabela uwag SABI).

 


29 grudnia 2014 r.
 - w Dzienniku Ustaw (poz. 1934) opublikowano Rozporządzenie MAiC z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1934/1


22 grudnia 2014 r. - na stronie BIP Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Projekt dostępny jest pod adresem: http://mac.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-administracji-i-cyfryzacji-w-sprawie-trybu-i-sposobu-realizacji-zadan-w-celu-zapewniania-przestrzegania-przepisow-o-ochronie-danych-osobowych.html

 


18 grudnia 2014 r.
 - na 67. posiedzeniu Senatu RP VIII kadencji, Senat wyraził zgodę na odwołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


10 grudnia 2014 r.
 – Stowarzyszenie ABI przesłało do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz przewodniczących klubów parlamentarnych, stanowisko w zakresie kryteriów wyboru kandydatur i niezbędnych kwalifikacji osoby powoływanej na Generalnego Inspektora. Pismo zostało wysłane w związku z rozpoczęciem procedury powołania nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i możliwości zgłaszania kandydatów do pełnienia funkcji GIODO przez Marszałka Sejmu RP i grupy posłów.
- Prezydent RP (.pdf)

- Marszałek Sejmu RP (.pdf) 

- Minister Administracji i Cyfryzacji (.pdf)

- Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska (.pdf)

- Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (.pdf)

- Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego (.pdf)

- Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwa Polska (.pdf) 

- Przewodniczący Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej (.pdf)

- Przewodniczący Klubu Poselskiego Twojego Ruchu (.pdf)

- Przewodniczący Koła Poselskiego Bezpieczeństwo i Gospodarka (.pdf)


8 grudnia 2014 r. 
 odbyło się seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI: "ABI po deregulacji". Seminarium poprowadzili: p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI oraz p. dr Grzegorz Sibiga - ekspert prawny Stowarzyszenia. Podczas seminarium udzielono odpowiedzi na wiele pytań dotyczących pełnienia nowej funkcji ABI, pojawiających się w związku z wejściem w życie, z dniem 1 stycznia 2015 r., ustawy deregulacyjnej, zmieniającej m.in. ustawę o ochronie danych osobowych. Seminarium to rozpoczyna cykl spotkań, poświęconych tematyce zmian w pełnieniu nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych.

3 grudnia 2014 r. - w Warszawie odbyła się konferencja Geomarketing Now. Nasze Stowarzyszenie reprezentował Michał Kaczorowski członek Zarządu, który przybliżył uczestnikom prawne aspekty wykorzystania danych lokalizacyjnych w działalności marketingowej.3 grudnia 2014 r. – podczas 81. Posiedzenia  Sejmu RP, ze stanowiska Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odwołano p. Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego. Odwołanie z funkcji nastąpiło na wniosek GIODO, w związku z wyborem p. Wiewiórowskiego na stanowisko zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w Brukseli: http://www.giodo.gov.pl/560/id_art/8270/j/pl/.   Zgodę na odwołanie GIODO musi jeszcze wyrazić Senat.

3 grudnia 2014 r. – na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych wraz z pismami towarzyszącymi. Projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem: http://mac.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-administracji-i-cyfryzacji-w-sprawie-sposobu-prowadzenia-przez-administratora-bezpieczenstwa-informacji-rejestru-zbiorow-danych.html 

27 listopada 2014 r. – Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, zmieniająca m.in. ustawę o ochronie danych osobowych, została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1662).


24 listopada 2014 r. – Prezydent RP, podpisał ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która nowelizuje m.in. ustawę o ochronie danych osobowych. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem zmian w Kodeksie pracy, które mają wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.


24 listopada 2014 r. – na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MAiC, opublikowano Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów zgłoszeń powołania, zmiany informacji objętych zgłoszeniem i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji z prośbą o zamieszczenie wraz z pismami towarzyszącymi: http://mac.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych/rozporzadzenie-maic-w-spr-wzorow-zgl-dot-administratora-bezpiecz.html

Projekty rozporządzenia  w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowychoraz rozporządzenia  w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych osobowych znajdują się w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji (poz. 125 i 126).


19 – 20 listopada 2014 r. – w Brukseli odbył się Kongres Ochrony Danych organizowany przez International Association of Privacy Professionals. W trakcie licznych paneli zostało poruszonych wiele kwestii istotnych dla środowiska osób zajmujących się ochroną danych, m.in. big data, wykorzystanie aplikacji mobilnych i dronów oraz zmiany regulacyjne w Europie, Ameryce i Azji. Dla inspektorów ochrony danych z międzynarodowych korporacji działających również w Polsce, szczególnie ciekawy był temat obecnej nowelizacji uodo. Na ich pytania, w kuluarowych dyskusjach odpowiadał Michał Kaczorowski, członek zarządu SABI.

 

18 listopada 2014 r. – w Brukseli, odbyło się spotkanie Konfederacji Europejskich Organizacji Inspektorów Ochrony Danych (CEDPO). W spotkaniu, oprócz SABI reprezentowanego przez członka zarządu Michała Kaczorowskiego, udział wzięli przedstawiciele organizacji członkowskich z Irlandii (The Association of Data Protection Officers), Francji (Association Française des Correspondants à la Protection des Données à Caractère Personnel), Hiszpanii (Asociación Profesional Española de Privacidad), Niemiec (Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit) oraz Holandii (Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming). Głównym przedmiotem spotkania było omówienie projektów, jakie CEDPO chce podjąć w nadchodzącym roku. Kluczowe z nich to próba wypracowania wspólnych minimalnych wymagań dla DPO/ABI oraz rozpoczęcie prac nad poradnikiem dotyczącym najlepszych praktyk związanych z realizacją obowiązków wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Rozpoczęcie drugiego z projektów będzie uzależnione od pozyskania środków z Komisji Europejskiej, o które CEDPO postara się wystąpić jeszcze w tym roku.

4 listopada 2014 r.
 – odbyło się posiedzenie senackich  Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, podczas których rozpatrywano ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druk senacki nr  746 , druki sejmowe nr  2606 2800 2800-A). Na posiedzeniu Komisji Stowarzyszenie ABI reprezentowali p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu i p. Andrzej Rutkowski – Wiceprezes Zarządu (retransmisja z posiedzenia). Podczas posiedzenia poprawiono zapisy dotyczące wykonywania zadań ABI w art. 36a ust. 2 pkt 1 i 2 oraz zgłaszania ABI do rejestracji GIODO w art. 46e ust. 1 pkt 1 i 2 (sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Budżetu i Finansów Publicznych – druk 746Aopinia Biura Legislacyjnego).
 

4 listopada 2014 r. – odbyło się seminarium SABI, poświęcone nowym rozporządzeniom wykonawczym wynikającym z ustawy deregulacyjnej. Seminarium poprowadził p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI.

23 października 2014 r. – Sejm RP uchwalił i skierował do rozpatrzenia przez Senat ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej  ( Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu).


22 października 2014 r. - przewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, p. Maria Małgorzata Janyska, przedstawiła dodatkowe sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druk 2800-A)21 października 2014 r.
 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, został zarekomendowany przez Komisję Parlamentu Europejskiego ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) na zastępcę Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (http://www.giodo.gov.pl/560/id_art/8182/j/pl/).2
1 października 2014 r. - podczas 78 posiedzenia Sejmu odbyło się II czytanie projektu ustawy (druk 2606). Projekt ustawy ponownie skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji w celu przedstawienia sprawozdania.
 


15 października 2014 r.
 – odbyło się seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, pt.: "Analiza ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem danych osobowych. Zarządzanie ryzykiem w kontekście ochrony informacji". Seminarium poprowadzili: p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI oraz p. dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, członek Rady Naukowej GIODO. Prowadzący omówili problematykę analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych oraz niezbędnych procedur dotyczących ich zabezpieczenia, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz praktyczne aspekty i etapy postępowania dotyczące procesu analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych w organizacjach. W czasie seminarium testowany był system pozwalający na transmisję wydarzeń on-line, który w przyszłości umożliwi członkom SABI spoza Warszawy, zdalny udział w spotkaniach.
 


8 października 2014 r.
 - Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji (KNDR) przyjęła projekt ustawy z poprawkami i wnioskami mniejszości (sprawozdanie).
 


26 września 2014 r. 
– na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/245248/245256/245257/dokument128624.pdf). Wśród zapisów projektu znalazły się zmiany dotyczące wyłączenia spod ustawy o ochronie danych osobowych, danych udostępnianych przez CEiDG. Na stroniehttp://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/245248 można śledzić stan prac nad projektem. 
 23 września 2014 r.
 - podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji rozpatrywano art. 8 projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=B0CD539B48815E1FC1257D56003F18C5) 


 


3 września 2014 r.
 – w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182).  (.
pdf)

 

28 sierpnia 2014 r. - w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145). Rozporządzenie wydano na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.). Na pozycji nr 2421 - Specjaliści ds. rozwoju zarządzania i organizacji, pod numerem 242111 dodano administratora bezpieczeństwa informacji.


27 sierpnia 2014 r.
 - Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji (KNDR) rozpoczęła analizę rządowego  projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druk 2606).
 


25 lipca 2014 r. – podczas 72. Posiedzenia, Sejm powołał Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Funkcję tę pełnił będzie dotychczasowy GIODO, dr Wojciech R. Wiewiórowski.
Generalny Inspektor rozpocznie II kadencję urzędowania po zaakceptowaniu wyboru przez Senat i złożeniu ślubowania przed Sejmem.


24 lipca 2014 r. – Sejm przyjął Sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 2013 r.

22 lipca 2014 r. – po I czytaniu rządowego projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, podczas 72. Posiedzenia Sejmu, projekt skierowano do rozpatrzenia przez

Komisję Nadzwyczajną do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji.

22-25 lipca 2014 r. – odbyło się 72. posiedzenia Sejmu, podczas którego, m.in.:

 • odczytane zostało sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2013 (druk nr 2537) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 2575) - wystąpienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz poseł Zofii Czernow. 
 • powołany został Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (druki nr 2549 i 2576)

 • odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druk nr 2606).

14 lipca 2014 r. – projektowi ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej został  nadany nr druku sejmowego (nr 2606) i skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

 

10 lipca 2014 r. – gościła z wizytą studyjną delegacja Krajowej Agencji Ochrony Danych Osobowych Kosowa. Spotkanie, które odbyło się w Biurze GIODO, zostało zorganizowane w ramach projektu Unii Europejskiej "Wsparcie dla instytucji z Kosowa w obszarze ochrony danych osobowych". W spotkaniu  uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia ABI: Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu, p. Joanna Brylikowska – Sekretarz, p. Michał Kaczorowski – Członek Zarządu oraz dr Stefan Szyszko, którzy omówili rolę administratora bezpieczeństwa informacji we wdrażaniu przepisów o ochronie danych osobowych w Polsce. 
 


9 lipca 2014 r.
 – Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2013 (druk nr 
2537)  oraz wydała pozytywną opinię nt zgłoszonej przez posłów PO, kandydatury p. Wojciecha R. Wiewiórowskiego na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (druk nr  2549).


7 lipca 2014 r.
 – na stronie Sejmu opublikowano druk sejmowy nr 2549, informujący o zgłoszeniu kandydata na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kandydatem zgłoszonym przez posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska, jest urzędujący GIODO, p. Wojciech R. Wiewiórowski. Druk skierowano do rozpatrzenia przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 


7 lipca 2014 r.
 – Prezes Rady Ministrów skierował do Sejmu projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
 


1 lipca 2014 r.
 w Warszawie odbyło się seminarium pt.: „Zasady przetwarzania danych osobowych w najnowszych opiniach Grupy Roboczej art. 29”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Kancelarię PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska sp.k., Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw oraz Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
Szczegółowe informacje nt wydarzenia znajdą Państwo na stronie GIODO.
 

30 czerwca 2014 r.
 – do Sejmu wpłynęło Sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2013 - druk nr  2537Sprawozdanie zostanie rozpatrzone przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2014 r.


23 – 25 czerwca 2014 r. 
- w Gdańsku i Gdyni odbyły się IV Dni Otwarte GIODO, organizowane przez Biuro GIODO we współpracy z Uniwersytetem  Gdańskim, Prezydentem Miasta Gdyni, Prezydentem Miasta Gdańska, Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza i Pracodawcami Pomorza. W ramach Dni Otwartych odbyło się wiele wydarzeń, w tym m.in. konferencja podsumowująca projekt partnerski pt.: „Zwiększenie świadomości w zakresie ochrony danych osobowych wśród pracowników zatrudnionych w krajach Unii Europejskiej”, realizowany przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Polsce, Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Czeskiej, Agencję Ochrony Danych Osobowych z Chorwacji oraz Komisję Ochrony Danych Osobowych z Bułgarii.   Szczegółowe informacje nt Dni Otwartych GIODO znajdą Państwo na stronie http://www.giodo.gov.pl/1520157/id_art/7877/j


23 czerwca 2014 r. 
– p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI wygłosił wykład pt.: „Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zarządzaniu ryzykami działalności gospodarczej” podczas Konferencji „Ochrona prywatności w świecie nowych technologii komunikacyjnych”, która odbyła się w ramach IV dni otwartych dni GIODO w Trójmieście.


12 czerwca 2014 r. – odbyło się VIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI.

 
10 czerwca 2014 r.
 – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, przekazany do rozpatrzenia przez Ministerstwo Gospodarki w dniu 22 maja 2014 r. https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-ulatwieniu-wykonywania-dzialalnosci-gospodarczej.html4 czerwca 2014 r.   - odbyło się seminarium dla członków SABI "Analiza stosowanych praktyk oraz aktualnej sytuacji prawnej dla przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych". Seminarium poprowadził p. Maciej Kołodziej, Wiceprezes Stowarzyszenia ABI. Podczas spotkania dyskutowano m.in. na temat źródeł pozyskiwania danych do celów marketingowych, metod odwoływania zgód na przetwarzanie danych i obowiązków z tym związanych oraz niezbędnych elementach realizacji mailingu.

22 maja 2014 r. – Ministerstwo Gospodarki przekazało do rozpatrzenia przez  Radę Ministrów (na posiedzeniu w dniu 10 czerwca br.), projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Wraz z projektem przekazane zostały:

 • Uzasadnienie  http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/203160
 • Ocena Skutków Regulacji http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/203161
 • 8 projektów aktów wykonawczych  http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/203163, w tym: 
  • Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzorów zgłoszeń powołania administratora bezpieczeństwa informacji do  rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz odwołania administratora bezpieczeństwa informacji 

  • Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych osobowych 

  • Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań przez administratora bezpieczeństwa informacji

  • Tabela wyników konsultacji społecznychttp://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/203164


6 maja 2014 r. 
–  w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy,  odbyło się seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, pt.: „BigData w SM Warszawa”. Spotkanie przygotował i poprowadził p. Maksymilian Michalski – zastępca ABI w Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz członek SABI. Podczas seminarium członkowie Stowarzyszenia dowiedzieli się  w jaki sposób  Straż Miejska w Warszawie pozyskuje i przetwarza dane osobowe, a także mieli możliwość obserwowania pracy Strażników na Centralnym Stanowisku Kierowania. Spotkanie odbyło się dzięki uprzejmości p. Zbigniewa Leszczyńskiego, Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy.


28-29 kwietnia 2014 
r. – odbyło się 7 Międzynarodowe Sympozjum o Prywatności, zorganizowane przez niemieckie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Bezpieczeństwa Danych (Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit)(GDD)*. 

W tym roku, na zaproszenie Organizatorów, o polskich regulacjach opowiadał członek Zarządu Stowarzyszenia ABI, p. Michał Kaczorowski. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były zmiany w regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych, które zachodzą poza Niemcami, ale ze względu na transgraniczny charakter działalności wielu firm członkowskich GDD mogą mieć wpływ na ich działalność. Organizatorzy główny nacisk położyli na przybliżenie prac nad unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych oraz  rozwiązaniami przygotowanymi przez Wspólnotę Gospodarczą Azji i Pacyfiku (APEC). Stałym elementem sympozjum jest przybliżanie reżimów ochrony danych osobowych innych krajów UE.

Uczestników dyskusji najbardziej interesowały kwestie związane z rejestracją zbiorów danych, roli ABI i kompetencji kontrolnych GIODO.Link do strony Sympozjum https://www.gdd.de/aktuelles/startseite/7-gdd-fachtagung-datenschutz-international

*GDD jest stowarzyszeniem powstałym w 1977 r., które obecnie liczy ponad 2400 członków (www.gdd.de). Wraz z SABI oraz organizacjami z innych Państw Członkowskich, GDD jest członkiem Konfederacji Europejskich Inspektorów Ochrony Danych (CEDPO).


 

15 kwietnia 2014 r. – Ministerstwo Gospodarki przekazało do rozpatrzenia, przez Stały Komitet Rady Ministrów, nowy tekst projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej wraz z uzasadnieniem. Dokumenty dostępne są na stronie Rządowego Centrum Legislacji:http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/181358/katalog/181385


27 marca 2014 r. - odbyło się seminarium dla członków SABI pt.: "Praktyczne aspekty wykonywania funkcji ABI". Dyskusje podczas seminarium poprowadził p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI. Podczas seminarium omówiono m.in. zagadnienia dotyczące zakresów zadań i obowiązków wykonywanych przez ABI, a także przedyskutowano nowe potrzeby w zakresie nadzoru ABI nad przetwarzaniem danych osobowych, w tym przygotowanie na zmianę statusu ABI zaproponowaną w ramach IV-go pakietu deregulacyjnego Ministerstwa Gospodarki.

 

20 marca 2014 r. – Ministerstwo Gospodarki przekazało Radzie Ministrów nową wersję projektu ustawy o ułatwianiu wykonywania działalności gospodarczej.  Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/181358/katalog/181380

 


21 lutego 2014 r.
 – Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygnatura akt I OSK 2445/12), oddalający skargę spółki Google na decyzję GIODO, w której to decyzji GIODO nakazał Google  wyznaczenie osoby fizycznej, która będzie pełniła funkcję administratora bezpieczeństwa informacji.
Więcej informacji o tej sprawie znajdą Państwo w artykule: 
http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/nsa-google-przegral-z-inspektorem-ochrony-danych

 

6 lutego 2014 r. – Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji wraz ze Stowarzyszeniami z Irlandii (ADPO – The Association of Data Protection Officers) i Austrii (ARGE DATEN), zostało przyjęte do Konfederacji Europejskich Organizacji Inspektorów Ochrony Danych (CEDPO  Confederation of European Data Protection Organisations).
CEDPO powstało w 2011 roku z inicjatywy czterech europejskich stowarzyszeń DPO (Data Protection Officer): francuskiego AFCDP (Association Française des Correspondants à la Protection des Données à Caractère Personnel), hiszpańskiego APEP (Asociación Profesional Española de Privacidad), niemickiego GDD (Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit) oraz holenderskiego NGFG (Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming). Wspólnym celem SABI i CEDPO jest promowanie roli inspektora ochrony danych osobowych (Administratora Bezpieczeństwa Informacji) oraz podejmowanie działań służących skutecznej ochronie danych w Europie.

Współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem ABI i Konfederacją rozpoczęła się przy okazji 35. Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności (23-26.09.2013 r.), podczas której przyjęta została Deklaracja Warszawska 2013” ([EN][PL]), dotycząca zachęcania organizacji w Europie do wyznaczania inspektorów ochrony danych osobowych (DPO). Deklarację przyjęły: CEDPO, Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, ARGE DATEN Privacy Austria z Austrii oraz Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija (LFPDA) z Łotwy.
Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem prasowym 
[PL] [EN] oraz odwiedzenia strony internetowej CEDPO: http://www.cedpo.eu/


28 stycznia 2014 r.  – z okazji obchodów VIII Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych, w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych konferencja „Prywatność w cyfrowym świecie.” Więcej informacji nt tego wydarzenia oraz prezentacje z Konferencji, znajdą Państwo na stronie http://www.giodo.gov.pl/410/id_art/7500/j/pl/.


 

18 grudnia 2013 r. – Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Maciej Byczkowski został poproszony o opinię, jako ekspert ds. bezpieczeństwa, dla programu informacyjnego Polonia 24 (TVP Polonia).

Reportaż dotyczył kradzieży danych osobowych klientów jednego z operatorów telekomunikacyjnych działających na polskim rynku. Autorzy reportażu podkreślali, że kradzież tożsamości to problem, z którym boryka się cały świat - nazwiska, adresy, numery telefonów to bezcenne informacje handlowe, które jeśli trafią w niepowołane ręce, mogą stać się niebezpieczne np. mogą być wykorzystane do założenia fikcyjnego konta w banku.  

Prezes SABI, Maciej Byczkowski w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na konieczność ochrony własnej prywatności oraz przestrzegał przed udostępnianiem zbyt dużej ilości danych osobowych między innymi podczas wypełniania różnego rodzaju ankiet czy formularzy w intrenecie.

Link do programu: http://www.tvp.pl/polonia/polonia-24/wideo/18122013-2200/13156857

 

17 grudnia 2013 r. – odbyło się seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, pod tytułem "Ramy zarządzania ryzykiem w obszarze ochrony prywatności”. Seminarium poprowadził p. Piotr Dzwonkowski, Dyrektor ds. rozwoju e-Learning w Stowarzyszeniu ISSA Polska.


9 grudnia 2013 r. 
– w Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG, w Warszawie, odbyła się konferencja uzgodnieniowa projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.
Tabelaryczne zestawienie uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, znajduje się na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/181358/katalog/181372 (zakładka: Pisma zawierające odniesienie się Wnioskodawcy do uwag).
 

27 listopada 2013 r. – wystąpienie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ABI, p. Macieja Byczkowskiego na XV FORUM ADO/ABI: Nowe Technologie – Wyzwanie dla ochrony danych osobowych, z wykładem: Analiza ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem danych osobowych w świetle standardów i przepisów prawa oraz w projekcie rozporządzenia ogólnego.


29 października 2013 r. - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Maciej Byczkowski, został zaproszony do  audycjiJest sprawa emitowanej w Radio dla Ciebie. Program prowadzony przez redaktor Elżbietę Uzdańską dotyczył problemu zakłócania miru domowego przez niechciane telefony na telefony stacjonarne oraz  zaproszenia zachęcające do zakupów, zapoznania się z ofertą handlową, zrobienia badań lekarskich itp.
Eksperci w studio - Prezes Maciej Byczkowski reprezentujący Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Łukasz Zegarek z kancelarii Lex Artist - doradzali jak w takich sytuacjach chronić swoje dane osobowe oraz jakie są podstawy prawne do walki z natarczywymi  firmami i reprezentującymi je telemarketerami. Ważnym wątkiem w rozmowie ze słuchaczami był także temat ochrony korespondencji mailowej przed  niechcianymi wiadomościami przesyłanymi drogą elektroniczną zawierającymi oferty handlowe, oferty pracy itp. http://www.rdc.pl/publikacja/jest-sprawa-niechciane-telefony-i-problem-osiedla-jazdow/ 

29 października 2013 r. – udział Członków Zarządu Stowarzyszenia ABI p. Joanny Brylikowskiej, p. Macieja Byczkowskiego i p. Andrzeja Rutkowskiego w spotkaniu zorganizowanym przez p. Ministra Michała Boni z polskimi eurodeputowanymi zaangażowanymi w prace nad projektem Rozporządzenia PE i Rady w sprawie ochrony danych osobowych. Spotkanie zorganizowano specjalnie po kluczowych  głosowaniach w komisji parlamentarnej LIBE, w celu podsumowania i przedstawienia organizacjom zaangażowanym w Polsce nad projektem Rozporządzenia, planu i harmonogramu dalszych prac.

 

14 października 2013 r. – udział Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ABI, p. Macieja Byczkowskiego w dyskusji w programie "Kto Ma Rację?" emitowanej w telewizji Polsat Biznes. Dyskusja dotyczyła problemu mobbingu w pracy.

 

 
 

12 października 2013 r. – rozmowa z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia ABI p. Maciejem Byczkowskim z okazji  “Dnia Bezpiecznego Komputera” w programie Informacje Dnia nadawanego przez telewizję Superstacja. 

 

 
11 października 2013 r.  – Ministerstwo Gospodarki przekazało do konsultacji społecznych  projekt  ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Konsultacje projektu trwają do 12 listopada br. Projekt ustawy, uzasadnienie oraz ocena skutków regulacji dostępne są na stronach: http://konsultacje.gov.pl/node/3214  i  http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/181358/katalog/181363  


25 września 2013 r. - w Warszawie, CEDPO oraz krajowe stowarzyszenia DPO w Europie przyjęły „Deklarację Warszawską 2013 – dotyczącą zachęcania organizacji w Europie do wyznaczania inspektorów ochrony danych (DPO)”. 

Przy okazji 35. Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności zatytułowanej „Prywatność: Przewodnik po zagmatwanym świecie”, która odbyła się w dniach 23 – 26.09.2013 r. w Warszawie, Konfederacja Europejskich Organizacji Inspektorów Ochrony Danych (CEDPO) oraz krajowe stowarzyszenia zrzeszające inspektorów ochrony danych w Europie, w tym Stowarzyszenie Administratorów  Bezpieczeństwa Informacji, przyjęły „Deklarację Warszawską 2013” dotyczącą zachęcania organizacji w Europie do wyznaczania inspektorów ochrony danych osobowych (DPO). Organizacje podkreśliły coraz większą rolę DPO, jako wartościowego „przewodnika” w zapewnieniu zgodności funkcjonowania organizacji z zasadami ochrony danych w praktyce. Podczas gdy instytucje unijne, prowadzące prace nad nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącym ochrony danych osobowych, koncentrują się na rozważaniach czy powołanie DPO powinno być obligatoryjne czy też nie, CEDPO sugeruje interesariuszom wyjście poza tę debatę i namawia europejskiego ustawodawcę do sporządzenia jasnych zasad, które zachęcą organizacje do powoływania DPO. Deklarację przyjęły następujące organizacje: CEDPO (Confederation of European Data Protection Organisations) zrzeszająca: Association Profesional Espanola de la Privacidad (APEP) w Hiszpanii, Gesellschaft fur Dantenschutz und Datensicherheit (GDD) w Niemczech, Association Francaise des Correspondants a la Protection des Donnees (AFCDP) we Francji i NederlandsGenootschap van Functionarissenvoor de gegevensbescherming (NGFG) w Holandii; jak również: Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) w Polsce; ARGE DATEN Privacy Austria w Austrii oraz Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija (LFPDA) na Łotwie. 
Tekst deklaracji: [EN] [PL]

CEDPO


Przedstawiciele europejskich organizacji DPO na spotkaniu w Warszawie, od lewej: Kathryn Whelan (ADPO), 
Agnese Bobovica (LFPDA), Pascale Gelly (AFCDP), Maciej Byczkowski (SABI), Charlotte Schoenherr (ARGE DATEN), 
Michał Kaczorowski (SABI), Dr. Sachiko Scheuing (NGFG), Steffen Weiss (GDD).

CEDPO opublikowało Pierwsze Stanowisko Negocjacyjne w sprawie propozycji regulacji unijnej w dn. 30 marca 2012 r. oraz przedstawiło propozycje zmian w Dokumencie dn. 19 października 2012 r. Powyższe dokumenty, włącznie z nowym dokumentem dotyczącym „Zachęt” dostępne są na stronie http://www.cedpo.eu.


23 – 26 września 2013 r.
 – odbyła się 35. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności – "Prywatność: Przewodnik Po Zagmatwanym Świecie". W pierwszych dwóch dniach Konferencji, które miały charakter zamkniętej debaty, udział wzięli rzecznicy ochrony danych z całego świata. Obrady zamknięte zakończyły się przyjęciem, w dniu 24.09.2013 r., 8 rezolucji i Deklaracji Warszawskiej. 

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie http://www.giodo.gov.pl/1520163/id_art/7223/j/pl/.


18 września 2013 r.  - Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Prezes European Network Security Institute Maciej Byczkowski wziął udział w debacie ekspertów poświęconej problemowi naruszenia dóbr osobistych w internecie, która emitowana była w programie Twoje INFO w TVP INFO. Przeczytaj cały komunikat17 września 2013 r. – członek naszego Stowarzyszenia, p. Maksymilian Michalski, poprowadził drugą część seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, pt.: „Przetwarzam w chmurze?! Czyli gdzie są moje dane?”. 
 


13 września 2013 r.
 - Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Maciej Byczkowski został zaproszony do programu Panorama Dnia w TVP INFO. Rozmowa przeprowadzona przez Joannę Racewicz dotyczyła zagrożeń związanych z udostępnianiem danych osobowych oraz celów ich zbierania i przetwarzania. 
Rozmowę w studio poprzedził reportaż,  w którym specjalista  ds. nowych mediów oraz  eksperci z dziedziny prawa wypowiadali się m.in. na temat konsekwencji i niebezpieczeństw, które wiążą się z nieprzemyślanym udostępnianiem danych osobowych przede wszystkim w internecie.Maciej Byczkowski, Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji,  w rozmowie zwrócił uwagę na fakt, że prawo do ochrony danych osobowych jest związane z prawem do prywatności i z prawami człowieka. Każdy może zdecydować w jakim stopniu będzie chronił swoją prywatność. Jako poważne zagrożenie prezes SABI wskazał niefrasobliwość w udostępnianiu informacji w sieci, na przykład na portalach społecznościowych - historia takiej aktywności może stać się obciążeniem np. w planach rozwoju kariery zawodowej.  


2 września 2013 r. – Członkowie Zarządu Stowarzyszenia ABI p. Joanna Brylikowska, p. Maciej Byczkowski i p. Andrzej Rutkowski wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez p. Ministra Michała Boni podsumowującym kolejne etapy prac nad Rozporządzeniem PE dotychczasowych prac. Na spotkaniu omówiono planowane przez MAiC działania przygotowawcze do październikowej Rady Unii Europejskiej, na której szefowie państw członkowskich mieli decydować o kształcie reformy prywatności. 

25 sierpnia 2013 r. - weszły w życie i zaczęły obowiązywać przepisy, dotyczące konieczności zgłaszania przez operatorów komunikacyjnych przypadków  naruszenia danych osobowych, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 611/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie środków mających zastosowanie przy powiadamianiu o przypadkach naruszenia danych osobowych, na mocy dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady o prywatności i łączności elektronicznej (.pdf).

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się w tym temacie pytania, można znaleźć na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: http://www.giodo.gov.pl/1520190/


7 czerwca 2013 r. – Członkowie Zarządu Stowarzyszenia ABI p. Joanna Brylikowska, p. Maciej Byczkowski i p. Andrzej Rutkowski wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez p. Ministra Michała Boni z polskimi eurodeputowanymi zaangażowanymi w prace nad projektem Rozporządzenia PE i Rady w sprawie ochrony danych osobowych. Spotkanie zorganizowano specjalnie przed kluczowymi głosowaniami w komisji parlamentarnej LIBE. Na spotkaniu przedstawiono eurodeputowanym efekty debat i dyskusji prowadzonych w MAiC oraz stanowiska organizacji co do kluczowych punktów reformy ochrony danych osobowych. Członkowie Stowarzyszenia ABI przedstawili stanowisko dotyczące statusu funkcji ABI (DPO).6 czerwca 2013 r. 
– odbyło się s
eminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, pt.: Przetwarzam w chmurze?! Czyli gdzie są moje dane?”. Seminarium poprowadził członek naszego Stowarzyszenia, p. Maksymilian Michalski.
 


23 maja 2013 r.
 –  Ministerstwo Gospodarki przesłało do Rady Ministrów ostateczny tekst założeń projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej. Tzw. IV pakiet deregulacyjny zawiera m.in. propozycje zmiany ustawy o ochronie danych osobowych (punkty 2.15 – 2.17).
Projekt dostępny jest pod adresem  http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/159342


22 maja 2013 r. – odbyło się VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI, podczas którego wybrano nowe władze Stowarzyszenia ABI.

13 maja 2013 r. – odbyła się debata „Cyfrowa tożsamość – kim jesteśmy w internecie i jak dzielimy się wiedzą o sobie?”, zorganizowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC). Gościem specjalnym debaty była p. Viviane Reding – wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, komisarz sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa, kierująca pracami nad projektem nowego Rozporządzenia PE i Rady UE w sprawie ochrony danych osobowych. 
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem zamieszczonym przez MAiC na stronie: http://vimeo.com/66302003 oraz do śledzenia bieżących działań MAiC w zakresie regulacji przepisów o ochronie danych osobowych na stronie https://mac.gov.pl/ochronadanychosobowych.


25 kwietnia 2013
 r. – odbyło się kolejne seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI. Podczas seminarium przedstawione zostały bieżące informacje na temat: przebiegu prac nad Rozporządzeniem PE i Rady UE i obecnego etapu prac nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych w ramach IV pakietu deregulacyjnego. Zaprezentowano także propozycje założeń do nowego Rozporządzenia wykonawczego do ustawy. 
Seminarium poprowadzili członkowie Zarządu Stowarzyszenia: p. Maciej Byczkowski oraz p. Andrzej Rutkowski, biorący udział w pracach Zespołu ekspertów zaproszonego do współpracy przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz w spotkaniach konsultacyjnych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, dotyczących wypracowania polskiego stanowiska w sprawie projektowanego Rozporządzenia.

29 marca 2013 r. – na forum SABI opublikowano ankietę na temat Państwa oczekiwań dotyczących organizacji seminariów SABI poza stolicą, w innych dużych miastach Polski. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.
 

22 marca 2013 r. 
– na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się nowy, III tekst 
„Projektu założeń projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej“, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki (projekt z dnia 28 lutego 2013 r.). Punkty 2.17 – 2.19 tego projektu odnoszą się do nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie: wyłączenia wykonywania obowiązku zgłaszania zbiorów danych do rejestracji GIODO, zmian statusu ABI oraz zmian dotyczących realizacji obowiązków związanych  z transferem danych osobowych do państwa trzeciego.

Projekt dostępny jest na stronie: http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/152275. 
Szczegółowe informacje, na temat przebiegu procesu legislacyjnego IV ustawy deregulacyjnej, można śledzić na stronie BIP RCL, pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/70340.


19 lutego 2013 r.
 – odbyło się, pierwsze w nowym roku, seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI. Tematem seminarium były nowe wymagania dotyczące ochrony prywatności w świetle ostatniej nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego z 16 listopada 2012 r. (Dz.U. z 21.12.12., poz. 1445). Seminarium poprowadził ekspert prawny Stowarzyszenia ABI, p. mec. Xawery Konarski – czołowy ekspert prawa telekomunikacyjnego  oraz Internetu w Polsce.
Sprawozdanie z seminarium.
 


22 stycznia 2013 r
. – na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się nowy projekt założeń do projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej. Jest to tzw. czwarty pakiet deregulacyjny Ministerstwa Gospodarki, w ramach którego znalazły się propozycje zmiany ustawy o ochronie danych osobowych przygotowane przez GIODO, dotyczące m.in. statusu ABI, wykonywania obowiązku rejestracyjnego zbiorów danych oraz transferu danych do państwa trzeciego.

Projekt założeń jest dostępny na stronie: http://legislacja.gov.pl/dokument/101788


13 grudnia 2012 r.
 – odbyło się kolejne seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI: "Rola ABI w kontroli GIODO". W drugim seminarium z cyklu: seminariów – dyskusji z przedstawicielami Biura GIODO, udział wzięła p. Katarzyna Hildebrandt, starszy inspektor w Departamencie Inspekcji Biura GIODO. 

 

 7 grudnia 2012 r.
 – w Sterdyni, odbył się XVI Kongres ABI, którego tematem były “Planowane zmiany statusu ABI oraz rozporządzenia wykonawczego do ustawy o ochronie danych osobowych”. Podczas Kongresu omówiono nowe propozycje zmian statusu ABI w prawie polskim i unijnym, kwestie planowanej nowelizacji rozporządzenia techniczno-organizacyjnego do polskiej ustawy, a także praktyczne problemy związane z realizacją obowiązków wynikających z przetwarzania danych osobowych. Wśród omówionych i dyskutowanych praktycznych problemów znalazły się kwestie powierzenia i podpowierzenia przetwarzana danych osobowych, retencji i czasu przetwarzania danych osobowych, przetwarzania danych osobowych o charakterze służbowym oraz kwestie związane z videomonitoringiem, w kontekście realizacji obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Podczas Kongresu wykłady wygłosili i wzięli udział w dyskusjach: p. Minister dr Wojciech Wiewiórowski – GIODO, p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI, eksperci Stowarzyszenia ABI: p. dr Grzegorz Sibiga, p. mec. Xawery Konarski, p. dr Stefan Szyszko, p. prof. Paweł Fajgielski – KUL, p. Marta Siemaszko – ekspert ENSI oraz p. mec. Damian Karwala – 
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Kancelaria Prawna. Organizatorem Kongresu była firma ENSI – członek wspierający Stowarzyszenia ABI.
 
 

28 listopada 2012 r. 
– na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został nowy tekst założeń projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej 
(http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/75170). Jest to tzw. czwarty pakiet deregulacyjny Ministerstwa Gospodarki, w ramach którego znalazły się propozycje zmiany ustawy o ochronie danych osobowych przygotowane przez GIODO, dotyczące m.in. statusu ABI, wykonywania obowiązku rejestracyjnego zbiorów danych oraz transferu danych do państwa trzeciego.
 

 
23 listopada 2012 r. – w Krakowie, odbył się II Dzień Otwarty GIODO, którego współorganizatorami byli: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Instytut Allerhanda oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem przewodnim II Dnia Otwartego była ochrona prywatności w świecie nowych technologii komunikacyjnych. 
 

20 listopada 2012 r.
 – 
odbyło się Seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI poświęcone przetwarzaniu danych osobowych w chmurze obliczeniowej. Seminarium poprowadził ekspert prawny SABI p. mec. Xawery Konarski, który odniósł się w jego trakcie do opinii 5/2012 Grupy Roboczej art. 29 w sprawie przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej (przyjętej 1 lipca 2012).
 

16 listopada 2012 r. 
 odbyła się uroczysta Sesja Jubileuszowa XX-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem "POLALARM". Zarząd Stowarzyszenia POLALARM uhonorował Stowarzyszenie ABI Dyplomem XX-Lecia za wspieranie POLALARM i współdziałanie w realizacji wspólnych celów w latach 2007 - 2012. Z rąk Prezesa POLALARM, p. Bogdana Tatarowskiego, wyróżnienie odebrał Prezes Zarządu SABI, p. Maciej Byczkowski.
 
 

19 października 2012 r.
 – w Auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie, odbyła się debata na temat przyszłości funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji: 
"Od Administratora  do Inspektora".
 

18 września 2012 r.
 
– Rządowe Centrum Legislacji, na swojej stronie internetowej, opublikowało dodatkowe propozycje do projektu założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, zgłoszone w ramach uzgodnień międzyresortowych. 
W obszarze ustawy o ochronie danych osobowych dodatkowe propozycje do projektu zgłosił Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 


10 września 2012 r. 
– na stronie interentowej Rządowego Centrum Legislacji, opublikowano zestawienia uwag do projektu założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarcezgłoszonych w ramach konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. 


20 lipca 2012
 r. – w ramach konsultacji społecznych ogłoszonych przez Ministerstwo Gospodarki, Stowarzyszenie ABI zgłosiło swoje stanowisko dotyczące punktów 2.30 i 2.31 „Projektu założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce”, odnoszących się do zmian w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
(.pdf).
 
 

18 lipca 2012 r.
 
 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przekazał do Ministerstwa Gospodarki swoje 
uwagi do „Projektu założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce”.

 

2 lipca 2012 r. 
 odbyło się seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, dotyczące przygotowanego przez GIODO, "Projektu nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy deregulacyjnej". Podczas seminarium omówiono projekt zmian ustawy, w zakresie zmian statusu ABI, realizacji obowiązków rejestracyjnych oraz kontroli GIODO.

 


14 czerwca 2012 r.
  Ministerstwo Gospodarki opublikowało Projekt założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (
http://legislacja.gov.pl/dokument/52168). W projekcie znalazła się propozycja zmiany ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie wypełniania obowiązku rejestracyjnego (pkt. 2.30) oraz statusu ABI (pkt. 2.31) - zgłoszona wcześniej przez GIODO. W ramach konsultacji społecznych, organizacje mogą zgłaszać swoje uwagi do przedstawionych założeń do 20 lipca br.
 

31 maja 2012 r.
 – odbyło się VI Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI.

 

29 maja 2012 r. 
 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, p. Min. Wojciech Wiewiórowski, przesłał do Ministerstwa Gospodarki projekt nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, który dołączony będzie do pakietu ustawy deregulacyjnej. Projekt zmian obejmuje m.in. zmianę statusu ABI oraz obowiązków, dotyczących zgłaszania zbiorów danych do rejestracji GIODO. W pracach nad projektem uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia ABI, którzy zostali zaproszeni przez GIODO do prac w Zespole Ekspertów, któremu przewodniczy p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI.
 

8 maja 2012 r. 
 odbyło się seminarium  dyskusja dla członków Stowarzyszenia ABI, poświęcone "Bieżącym problemom związanym ze zgłaszaniem zbiorów
 danych do rejestracji GIODO i ich aktualizacją". W spotkaniu udział wziął Pan Michał Bałdyga  Dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 

28 
 29 marca 2012 r.  w Warszawie odbyła się konferencja "Zmiany regulacji o ochronie danych osobowych w Polsce. Krótkie wprowadzenie przez prawników i Okrągły stół z organem ochrony danych osobowych." Podczas sesji dotyczącej statusu ABI, p. Maciej Byczkowski - Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI oraz p. dr Grzegorz Sibiga - ekspert Stowarzyszenia ABI, przedstawili projekt SABI, w kontekście nowego Rozporządzenia PE. Organizatorem konferencji była brytyjska firma Privacy Laws & Business.

 


15 marca 2012 r.
  w ramach Targów SALMED 2012 w Poznaniu, odbyła się konferencja "Forum doświadczeń informatycznych w ochronie zdrowia", podczas której w roli panelisty wystąpił p. Maciej Byczkowski - Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI. W czasie debaty odpowiedziano m.in. na pytania: jak powinny być chronione dane medyczne i na jakie elementy konfiguracji systemu informatycznego należy zwrócić uwagę, żeby właściwie zabezpieczyć dane pacjentów.

 


13 marca 2012 r. 
 w Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie, odbyła się konferencja  dyskusja "Przetwarzanie danych osobowych przedsiębiorców", zorganizowana przez firmę ENSI. Podczas konferencji prelekcje poprowadzili: p. dr Wojciech Wiewiórowski - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, p. Maciej Byczkowski - Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI, p. dr Grzegorz Sibiga - ekspert Stowarzyszenia ABI oraz p. Marta Siemaszko - ekspert ENSI.

 


7 marca 2012 r. 
 odbyła się konferencja pt.: "Reforma regulacji ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Wstępna ocena jej zakresu i konsekwencji". Organizatorami spotkania byli: p. dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, p. dr hab. Jacek Czaputowicz, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie i p. Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

 


8 lutego 2012 r.
- uruchomione zostało internetowe forum Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji:
www.forum.sabi.org.pl.


7 lutego 2012 r. 
 odbyło się pierwsze, w nowym roku, seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, które dotyczyło zmian statusu ABI w świetle projektu rozporządzenia UE.

 


30 stycznia 2012 r.
 – odbyła się konferencja pod hasłem "Co Państwo wie o obywatelach? Zasady przetwarzania danych w rejestrach publicznych", zorganizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z okazji obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. 

 

25 stycznia 2012 r.
 – w Brukseli odbyła się konferencja prasowa, w czasie której p. Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Obywatelstwa, przedstawiła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Nowe rozporządzenie ma zastąpić Dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Poniżej prezentujemy Państwu dokumenty Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczące ochrony danych osobowych:
 
1 stycznia 2012 r. – w życie weszły przepisy ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, w ramach której nowelizacji uległa ustawa o ochronie danych osobowych.
 

28 listopada 2011 r.
 – odbyło się kolejne seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI. Tematem spotkania był "Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".
 

10 października 2011 r.
 – Prezydent RP podpisał 
ustawę o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, w ramach której znowelizowana została ustawa o ochronie danych osobowych. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2012 roku.

 
4 października 2011 r– odbyło się seminarium "Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych z 16 września 2011 r. - zakres wprowadzonych zmian i ich konsekwencje."
 

31 sierpnia 2011 r.
 – Sejm RP uchwalił ustawę o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, w ramach której znowelizowana została ustawa o ochronie danych osobowych. Zmianie uległy w szczególności przepisy art. 26a [automatyzacja rozstrzygnięć indywidualnych] oraz art. 47 [transfer danych osobowych do państw trzecich]. Ustawę przekazano Prezydentowi RP i Marszałkowi Senatu RP.
 • Art. 30 ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (.pdf),
 • Opinia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (.pdf).
 

21 czerwca 2011 r . 
– odbyło się V Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI.

 

24 maja 2011 r.
 – odbyło się trzecie seminarium z cyklu "Czytamy ustawę o ochronie danych osobowych - Problematyka związana z udostępnieniem i powierzeniem danych osobowych do przetwarzania."

 

28 marca 2011 r.
 – odbyła się konferencja "Zabezpieczenie danych osobowych - aktualny stan prawny a rzeczywiste potrzeby", która organizowana jest przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej i Stowarzyszenie ABI.

7 marca 2011 r
. – weszła w życie i zaczęła obowiązywać 
ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw.
 

1 marca 2011 r.
 – odbyło się drugie seminarium z cyklu "Czytamy ustawę o ochronie danych osobowych - Problematyka związana z przetwarzaniem danych w oparciu o przesłankę zgody".

 

 
13 stycznia 2011 r. – Stowarzyszenie ABI przesłało do Komisji Europejskiej stanowisko w sprawie zmian w dyrektywie 95/46/WE
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. „Całościowe podejście do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej”.

16 grudnia 2010 r. 
 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbyła się konferencjach naukowa "Reforma ochrony prywatności", podczas której wystąpili eksperci Stowarzyszenia ABI.

 

14 grudnia 2010 r.
 – odbyło się pierwsze seminarium z cyklu  "Czytamy ustawę o ochronie danych osobowych - Zakres nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 października 2010 r."

 

6 grudnia 2010 r.
 – w Dzienniku Ustaw ogłoszono treść nowelizacji ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1497).
 

18 listopada 2010 r.
 –  Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy ochronie danych osobowych oraz niektórych ustaw.


2 listopada 2010 r. – ustawę o zmianie ustawy ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw przekazano do podpisu Prezydentowi RP.
 

29 października 2010 r. 
– Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych ustaw.

 

21 października 2010 r.
 – Senat RP podjął 
uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw.
 

14 września 2010 r.
 – w sali konferencyjnej im. Jerzego Turowicza, w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie, odbyło się otwarte spotkanie środowiska Administratorów Bezpieczeństwa Informacji z nowym Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, p. min. Wojciechem Wiewiórowskim (
notatka ze spotkania).
 

8 lipca 2010 r.
 – opublikowano Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych 
(druk 3223).
 

27 kwietnia 2010 r
. – odbyło się seminarium: "Problematyka związana z powierzaniem danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom”.


 
17 marca 2010 r. – odbyło się seminarium: "Problematyka związana z nadawaniem upoważnień do przetwarzania danych osobowych - doświadczenia ABI z różnych organizacji."
 
 
16 marca 2010 r. - Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji przygotowało pismo w związku z wprowadzeniem do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych przepisu karnego przewidującego odpowiedzialność  karną  za uniemożliwienie lub utrudnienie kontroli inspektorów biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. (.pdf).
 
 
28 stycznia 2010 r. – odbyło się seminarium: "Standardy, normy i dobre praktyki przydatne w pracy ABI."
 

22 grudnia 2009 r.
  
– opublikowane zostało 
stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych.
 

16 grudnia 2009 r
. – odbyło się seminarium: "Rola ABI w czasie kontroli GIODO."

 

7 grudnia 2009 r.
 – opublikowany został 
projekt stanowiska Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (w wersji skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Ministrów).
 
 
28 października 2009 r. – odbyło się seminarium: "Wybrane problemy dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych w Internecie".
 

1 października 2009 r
. – odbyło się seminarium: "Wybrane problemy ochrony danych osobowych - nowy komentarz do ustawy".

 

1 września 2009 r.
 – odbyło się seminarium: "Przetwarzanie i ochrona danych pracowników i kandydatów do pracy - aktualne problemy i postulaty zmian w przepisach prawa".

 

30 czerwca 2009 r
. – odbyło się seminarium: "Zadania ABI - realizacja nadzoru przetwarzania danych osobowych".

 

20 maja 2009 r. - 
Autorski projekt Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji nowelizacji art. 36 ust. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych, opracowany przez Zespół ds. roli ABI 
(.pdf).
 
30 marca 2009 r. – ujednolicona wersja projektu ustawy o ochronie danych osobowych.
 

18 lutego 2009 r. 
 Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji przygotowało propozycję zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych 
(.pdf).
 

20 stycznia 2009 r.
 – Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji wystosowało pismo do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przetwarzania danych osobowych w ramach serwisu „naszechoroby.pl” 
(.pdf).
 

2 stycznia 2009 r.
 – opublikowane zostało 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. 2008 nr 229 poz. 1536).
 

17 września 2008 r.
 – Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk 488) (.
pdf).
 

22 lipca 2008 r. 
 Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji przygotowało stanowisko, w kwestii projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru zgłoszenia  zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi  Ochrony Danych  Osobowych 
(.pdf).
 

9 lipca 2008 r.
 – odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk 488), podczas którego wystąpili przedstawiciele Stowarzyszenia ABI (
stanowisko Stowarzyszenia ABIbiuletyn z wysłuchania publicznego).
 

10 czerwca 2008 r. 
 Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji przygotowało stanowisko, w kwestii nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych
 (.pdf).


 


 


 


 

Do wyświetlenia dokumentów w formacie .pdf potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader. Mogą go Państwo pobrać program  ze strony producenta:http://www.adobe.com/uk/products/acrobat/readstep2.html